FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Det vilda Europa - en fullträff


Båtar i häftig regnskur, Runsala, Erstan, Åbo. 19.9.2010. Foto: Håkan Eklund.

Jag har fått bok-/bildverket "Det vilda Europa" för recension och är imponerad! Staffan Widstrand & Co kan verkligen känna sig nöjda. Detta är den sjunde språkversionen av ett mycket ambitiöst bokprojekt inom ramen för ett ännu mera ambitiöst naturfotoprojekt (www.wild-wonders.com). I det projektet, som i sig fått en enorm uppmärksamhet över stora delar av världen, har 68 kända europeiska naturfotografer under fjorton månader tagit nästan en halv miljon naturbilder i Europas alla 48 länder.

Drygt 200 av dessa bilder finns med i boken, ett urval av resten skall användas för utställningar, bildförsäljning, PR och en massa annat till godo för europeisk naturskydd och naturkännedom. Och det är en mäkta fin bok, både bild-, text- och attitydmässigt! En bok som alla europeiska beslutsfattare borde ha på sitt bord; att de lär sig lite mera respekt för den natur vi ännu har kvar i det ekologiskt exploaterade och folkrika Europa. Enligt en Eurobarometergallup som omnämns i boken önskar 88 procent av de tillfrågade att europeiska beslutsfattare och politiker skulle gynna naturskyddsfrågor lika mycket som de gynnar ekonomiska dito. 

De språkversioner som tidigare getts ut (engelska, franska, spanska, tyska, holländska och norska) har alla samma pärmbild, två myskoxar på Dovrefjäll i Norge fotograferade av fransmannen Vincent Munier. Den nyligen utkomna svenska upplagans pärmbild (egentligen skyddsomslagets bild) är tagen av den finska naturfotografen Jari Peltomäki från Limingo nära Uleåborg. Bilden visar en flock med krushuvade pelikaner i Grekland med ett snöklätt berg i fonden. Båda arterna representerar arter vars populationer räddats av förnuftiga naturskyddsåtgärder, ett ämne som fungerar som röd tråd genom hela boken.

Detta är en bok som jag verkligen rekommenderar för alla som vill lära mera om europeiska smultronställen, och värdesätter vikten av att ta bra hand om de naturfragment som vi har kvar i det ack så exploaterade Europa med sina drygt 800 miljoner innevånare.

Och bilderna är fantastiska; enbart för bildernas skull är boken värd sitt pris!

Inlagt 2010-09-21 16:29 | Läst 5917 ggr. | Permalink
Jag kan bara instämma i lovsången. Det är en otrolig bok, inspirerande och bedövande vacker. Bortsett från detta är det en viktig bok; se skönheten omkring oss. Förstå samspelet och hur viktig varje kugge i kedjan är.