FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Gillar berättelser kring bilder


Nyaste numret av finska "Naturfoto" med fin omslagsbild. Åbo 30.8.2018. Håkan Eklund.

Bild och text är något som hör ihop, åtminstone i böcker och tidskrifter. Där blir 1 + 1 mer än 2 ... känns det som. Tidskriften ovan är ett typexempel. Artikeln om en myrhäckande pilgrimsfalk blir ju tusen gånger mera intressant med den berättelse som fotografen Markus Varesvuo har skrivit. Bara så intressant.

Det speciella med häckande pilgrimsfalk i Finland är att alla klipphäckande dog ut under miljögiftsdecennierna under 1950 till 1970-talet. De häckade på klipphyllor och skär i södra Finland, både ute i skärgården och längs kusten. Det är bara namnen på grundkartor (t.ex. "Falkberget") som avslöjar var de i tiden häckade. Dessa falkar försvann för gott; alla gamla häckningsberg har länge stått tomma.

Den population som häckade långt ute på svårforcerade myrar i norra halvan av landet överlevde eftersom de levde på de fåglar som häckade där (änder, vadare, tättingar) som inte fått i sig jordbruksgifter. Det är där de finns än i dag. Alltid något.

Inlagt 2018-08-30 20:21 | Läst 2856 ggr. | Permalink
Kommer ihåg det färgade betade utsädet från min barndom, en katastrof. Det är inte längre sen. Fin ekorrbild, gillas mycket.
Svar från Håkan Eklund 2018-08-30 20:44
Hej, ekorrbilden hör inte till denna blogg, varför den visas på huvudsidan vet jag inte?? Den laddade jag upp för föregående blogg, och då visar huvudsidan en helt annan bild, som jag laddade ner igår. Det är något som spökar på FS ...
- hawk
Jag gillar också "spökbilden" med ekorren.