FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Kottfågel


Pikkukäpylintu/Mindre korsnäbb/Crossbill med bergtallskotte.
Hirvensalo, Åbo 27.1.2009. Foto: Håkan Eklund.

Det är intressant att kunna fågelnamn på olika språk. Vissa tar fasta på utseende, andra på läte, födoval eller biotop. På finska heter korsnäbb "käpylintu" (käpy = kotte, lintu = fågel), och eftersom detta är den mindre arten blir det "pikku" = liten, mindre som prefix.

I Ivar Hortlings "Svenska fågelnamn" (1944) finns ett antal kända dialektala fågelnamn nedtecknade. Enligt boken kallades korsnäbb för "krumsnabel (Replot, Österbotten), "kägelrivare" (Stockholm), "kunningknippe" (Gotland), "snenebb" (Jämtland), "gränbässparv" (Malax, Österbotten) etc. "Kunning" är ett dialektalt namn för kotte, liksom också "bäss".

Och visst är korsnäbben en märklig fågel. Tänk att den kan klippa upp kottefjällen på hårda tallkottar, för att komma åt fröna. Här på bilden har den blivit störd av grannens pojke som närmar sig och skall just passera den låga bergtallsbusken. Korsnäbben tar helt sonika kotten i näbben och flyger upp i en lönn i närheten där måltiden avslutades.

ISO 1000, 1/80 s, f 5,6 med 500 mm objektiv, i svagt gryningsljus.

Inlagt 2009-01-27 22:55 | Läst 9077 ggr. | Permalink