FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Lenin flydde till Stockholm


En av de få i väst. Åbo 28.8.2018. Foto: Håkan Eklund. Nr 240/365.

Råkade passera herr Lenin under kvällens stadspromenad, en av de få som överlevt Sovjetunionens fall. Nedan några rader från redaktör Jorma Virtanens blogg:

http://www.jormanmaailma.fi/ind

ex.php?juttuId=jutut/p%E5%20svenska/tuhapeasv.htm&menuId=p%E5%20svenska

Av de länder, som har hört till Sovjetunionens verkningskrets, är Finland det enda land, som inte har kastat Lenin-kulten i soptunnan.

Utanför konstmuseet i Åbo på Puolalabacken blickar ännu mot det välkända salutorget den av akademiker Mihail Anikushin i brons skulpterade bysten av Vladimir Lenin.

Bysten var en gåva av vänskapstaden Leningrad år 1977, när Åbo fyllde 750 år.

Lenin besökte Åbo åren 1905, 1906 och tredje gången i december år 1907. Då hoppade han av tåget och flydde sina förföljare vid Littois station och sökte sig till sin beskyddare Valter Borgs bostad i Åbo. Huset i hörnet av Trädgårdsgatan och Hantverkaregatan skyddades under den djupaste finlandiseringstiden.

Redan samma natt skyndade sig Lenin till ön Kirjala. Från Lillmälö i Pargas fortsatte han sin flykt jultiden via Nagu till fartygsleden. Vid ön Själö steg han ombord på fartyget Stella och reste till Stockholm.

I juni år 2002 beslöt stadsstyrelsen i Åbo, att bysten inte flyttas inomhus till konstmuseets samlingar.

I stadsdelen Suikkila i Åbo finns fortfarande Leningradsgatan. Stadsstyrelsen beslöt i januari år 1992, att man inte kommer att kalla den för St. Petersburgsgatan. Dåvarande stadsdirektören Juhani Leppä förklarade, att det ej har varit sed att ändra gators, platsers eller andra ställens namn på grund av förändringar i tid och världssituationer.

Den år 1995 avlidne ryska historikern, generalöverste Dmitri Volkogonov påvisade i sin Lenin-biografi, att det var just Lenin som påbörjade terrorn med fånglägrens skärgård och inte Josif Stalin, på vars konto alla grymheter har påförts. Stalin var Lenins trogna elev.

Volkogonov skrev även omfattande biografier om Stalin och Lev Trotski. Efter hans död utkom ett verk, som analyserade sju sovjetledares liv. Finlands andliga atmosfär belyser väl det, att inte ett enda av dessa verk har översatts till finska.

Lika förkrossande var domen av den godvilliga Lenin, som den år 1997 utkomna Kommunismens svarta bok gav.

-Terrorn hörde ända från början till den moderna kommunismens huvudsträckningar, skriver Stéphane Courtois, som har skrivit förordet till boken.

Kommunismen svarta bok är en obarmhärtig redogörelse över kommunismens brott och dess framkallande av terrorn och förtrycket. Courtois jämför brotten gjorda av kommunisterna och Tysklands nationalsocialister. Han uppskattar, att omkring hundra miljoner människor har mördats av kommunisterna.

Inlagt 2018-08-28 21:23 | Läst 2984 ggr. | Permalink
Är också anhängare av att man inte ska ändra på historien genom att ta bort statyer och annat, men i det här fallet kan man undra? Hade det varit Adolf Hitler som stått staty , vore resonemanget samma då? Vi som är uppvuxna under Sovjettiden är kanske lite förblindade av att t.ex Petersburg hetat Leningrad under hela vår uppväxt. Jag säger ofta fel fortfarande, för innan 1917 hette den ju Petersburg i över 200 år och var huvudstad i Ryssland 1712-1918. Men i fallet med gatunamnen i Finland är det nog helt rätt, för det var ju faktiskt Lenin som var där och ingen annan, och gatan döptes under Sovjettiden, inte under tsartiden.
Svar från Håkan Eklund 2018-08-30 20:46
Ja, vi måste låta historien ha sin gång, gjort är gjort, och det kan vi inget åt.
- hawk
Jag är en motståndare till att man försöker radera i historien. Det går i alla fall inte. Det som har hänt, har hänt - och det kommer alltid fram hur man än kränger sig. Däremot har jag ju full förståelse för om folk inte vill titta på den blodbesudlade misantropen.
Svar från Håkan Eklund 2018-08-30 20:46
Jag är helt av samma åsikt!
- hawk