FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Något att trampa på


Längs skogsstigen i tallskogen. Hirvensalo, Åbo 23.9.2020. Foto: Håkan Eklund. Nr 267/366.

En skogsstig avslöjar något av det som vi normalt inte ser, nämligen det otroligt täta nätverk av rötter som genomkorsar marken, under ytan.

Som blottas när det skyddande marktäcket nöts av flitiga fötter. Ikväll massor med flyttande kungsfåglar och skogsmesar.

Inlagt 2020-09-23 20:46 | Läst 327 ggr. | Permalink
Rotmönster är intressanta, fin bild, hälsn, LO