FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

SKÄMS Holmen Skog


Spelande tjädertupp  - leds i fördärvet av girigbuksekonomer. Foto: Håkan Eklund. 

Bra Expressen!  På ledarsidan i dagens nummer exponerar tidningen ett stycke girigbuksekonomi där man bryr sig blanka fan i värdet av ett ekologiskt skogsarv. Det gäller en kolumn av Tommy Hammarström som till innehållet är mycket beklämmande:  att skogsbolaget Holmen Skog  helt sonika tänker kalhugga (och därmed ödelägga) en tjäderrik skog i Kolmårdenområdet. Trots massiva protester bryr de sig skit i Nordens finaste skogsfågel tjädern och den specifika livsmiljö den behöver för att överleva.

De vill ändå kalhugga.

De må äga virket, men äger de också alla de ekologiska värden som hotas att förstöras, bl.a. tjäderns livsrum? Vem äger vårt naturarv? Vårt skogsarv? Med allt vad det innebär.

Hur länge skall vi som konsumenter tysta titta på när envisa och maktfullkomliga chefer kör över allt och alla? Holmen Skogs distriktschef Jonnie Friberg tycker (enligt kolumnen) inte alls att tjädern är hotad, vilket visar hur lite han (som skogsman?) vet om denna fina skogsfågel!

Chefer med denna överlägsna attityd hör inte hemma i 2000-talets ledarskap; sådana som skiter i tjäderns behov borde inte få jobba inom skogsbruket. Men det finns många inom branschen som sätter personlig prestige framom vettiga beslut. Därför har vi fått den skogsnatur vi har idag, ett råvaruförråd för skogsindustrin som är ekologiskt fattig och utarmad. Och alltför få tycks bry sig. Därför gör bolagen precis som de vill.

Jag skulle rekommendera att distriktschef Jonnie Friberg skulle läsa Skogsstyrelsens bok "Tjädern - en skogsfågel" av Ingmar Hjort (1994) och likaså Skogsstyrelsens bok "Skogsarvet" av Edman, Hagman, Heström (1999) och försöka lära sig något om värdet av vårt gemensamma skogsarv.

På sin hemsida skriver bolaget så här om sitt förhållande till natur; tom retorik?
http://www.holmenskog.com/main.aspx?ID=c22ee82b-a81c-41b0-9aea-50e783da66c8

Tjädern tål ekonomiskogsbruk om det utövas på ett professionellt sätt, dvs. med hänsyn till tjäderns behov. Tjädern tål virkesuttag, men inte kalhuggning i stor skala, och speciellt inte på spelplatsen.

Vi har exakt samma problem i Finland. Enligt en finsk undersökning har tjäderstammen i Finland minskat med 70 procent under tiden 1964-96. Orsak: de massiva och shablonmässiga kalhuggningar som helt slagit sönder tjädrarnas livsmiljö.

Fotnot: Jag skulle ju normalt inte ha tillgång till Expressen, men idag kom sonen hem från Sthlm från veckoslutets Coldplaykoncert, och hade tidningen med sig.

Inlagt 2009-08-24 21:43 | Läst 6706 ggr. | Permalink
Jo, det som kallas skogsvårdslagen är väl ofta en skogsproduktionslag..
Svar från Håkan Eklund 2009-08-25 07:33
Exakt, det som skogsfolk kallar för skogsvård är i grund och botten ekonomivård. Det handlar om att värna om pengar, inte skog. Och med skog menar jag inte bara virke, utan hela det skogliga ekosystemet.

h. Håkan