FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Snart blir det annat


Vårmorgon i lunden. Runsala, Åbo 27.4.2018. Foto: Håkan Eklund. Nr 117/365.

Hittade inte många gröna strån eller knoppar i lunden, dock enstaka blåsippor som ger lite färg åt den gråa mattan med förmultnande löv.

Skrämde iväg en snok.

Ännu magert med  fågelröster: koltrast, rödvingetrast, rödhake, trädkrypare, mesar och så vårens första grönsångare.

Men redan om några veckor är det något helt annat.

Inlagt 2018-04-27 20:52 | Läst 2376 ggr. | Permalink
Det ser absolut vårvintrigt ut fortfarande, men det kommer! Hils, LO