FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Ulmusprydd


Prydd med almfrön. Åbo 18.6.2012. Foto: Håkan Eklund.

Kunde inte låta bli att stanna bilen, parkera, och fotografera några bilar som blivit dekorerade med almfrön. Undrar om bilägarna alls reflekterar över vilket trädslag de parkerat under?

Följande info om skogsalmen hittas på den suveräna webbplatsen NatureGate:

http://www.luontoportti.com/suomi/sv/puut/skogsalm

Skogsalm (Ulmus glabra)

  • Familj: Almväxter – Ulmaceae
  • Växtform och höjd: Träd. 15–25 m.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, liten. Hyllet brunaktigt, ospecialiserat, 4–5 flikigt. 4–5 ståndare, sällan 8–10. Sambladig, 2-talig pistill. Kortskaftade blommor tätt i flockblomställning.
  • Bladen: Bladskiva omvänt äggrund, vid basen vanligen asymmetrisk och med långt utdragen spets, dubbelsågad. Kortskaftade blad strödda.
  • Frukten: Ljusbrunvingad nöt.
  • Växtplats: Lundar, särskilt klippbrantslundar. Även som prydnadsträd, ofta förvildad. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: April–maj.


Bästa kännetecken för almarna är de asymmetriska bladen. Blommorna är små, tvåkönade, protandriska och vindpollinerade. Skogsalmen är ett krävande ädelt lövträd som växer i näringsrika lundsluttningar och bäckdalslundar. Den är ett vindpollinerat träd som blommar före bladen slagit ut. Arten förekommer oftast vid näringsrika åbranter eller andra lundbranter. Torvanalyser har visat att detta ädelträd växte för 5000–6000 år sedan mycket längre norrut än det gör idag. Finlands klimat var vid denna tid också mycket mildare. Skogsalmen är ett ståtligt prydnadsträd och dess hårda, hållbara ved gör trädet lämpat för möbeltillverkning.

Inlagt 2012-06-18 13:44 | Läst 4805 ggr. | Permalink