FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Upphittade på slagfältet


Svenska 24 punds kanonkulor, Westankärr gård, Kimito, sept. 2007. Foto: Håkan Eklund.

Äntligen har jag och min kollega Peter fått 108 sidor ombruten tidskriftstext till tryckeriet. Det handlar om tidskriften Skärgårds temanummer om 1808-09 års krig mellan Sverige och Ryssland, där den östra rikshalvan förlorades till Ryssland, dvs Finland. Jag är redaktör för tidskriften som utkommer med fyra nummer per år (www.skargard.fi) och som via olika temanummer dokumenterar den kustsvenska kulturen i Finland.

Eftersom kommande minnesår 2008-2009 kommer att uppmärksammas med en massa evenemang i Finland och (till en mindre del) i Sverige, passade vi på att göra ett temanummer om detta bortglömda krig. Där man kan läsa in sig på hur det egentligen gick till, och det är inte precis något som den dåtida svenska krigsmakten kan gotta sig åt ...

Kung Gustaf IV Adolf ledde det dåligt skötta kriget från Åland under sensommaren och hösten 1808, för att sen avpoletteras i en statskupp följande vår, av sina egna officerare.

Här ovan svenska kanonkulor från slaget vid Sandöström vid Kimitoön (70 km öster om Åbo) den 2.8.1808, som ryssarna vann. Kulorna har hittats i åkrarna runt Westankärr herrgård som då fungerade som stab för de ryska ockupanterna.

Inlagt 2007-10-30 20:41 | Läst 14469 ggr. | Permalink