FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Våra blåögda samhällen


Om de gröna gubbarnas förpatrull. 27.9.2018. Foto: Håkan Eklund. Nr 270/365.

Under senaste veckoslut var det stort pådrag i Åbolands skärgård när ett hundratal elitpoliser i kommandomössor tillsammans med skattemyndigheter, sjöbevakningsmän, kriminalpoliser etc. stormade ett stort antal fastigheter i skärgården som tillhör skumma bolag med finansiering från vårt östra grannland.

Under det senaste decenniet har bolaget köpt holmar och tomtmark nära huvudfarleden ut till havet (bl.a. Åbo-Åland-Stockholm - farleden) . Där har de byggt stora hus med många rum, radhuslägenheter, stadiga kajer, helikopterlandningsplatser, kameraövervakning och allt möjligt annat - utan att byggnaderna till synes används till något - kanske de bara väntar på sina gröna gubbar ...

Det är flera tidningar i Finland som under de senaste åren kartlagt märkliga markköp (av utländska bolag) som ligger nära strategiskt viktiga platser (flygfält, vapendepåer, farleder etc.). Byggnaderna och fastigheterna är kameraövervakade, ingen vet egentligen vem som är de riktiga ägarna, och ingen större aktivitet tycks förekomma bakom de ingärdade områdena.

Så utnyttjas blåögda nationers lagstiftning; det finns nu krav på att dessa lagar måste ses över. För oss som läser mycket om olika länders underrättelseverksamhet och hur de infiltrerar olika organisationer, länder - behöver inte fundera två gånger om vad det är som pågår ...

Här ett utdrag från Svenska yles hemsida idag:

(https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/27/skyddspolisen-deltar-i-utredningen-kring-skargardsrazzian-materialets-storlek)

Centralkriminalpolisens utredning av misstänkta penningtvätten, skattebedrägeriet och arbetsförsäkringsavgiftsbedrägeriet i Åbolands skärgård får en ovanlig extraresurs då Skyddspolisen går med i arbetet. Orsaken uppges vara behovet av stora resurser på grund av enorma mängder material.

Skyddspolisen meddelade om saken på torsdagsförmiddagen.

- En del av det material polisen har gått igenom är sådant att Skyddspolisens analys och tekniska sakkunskap behövs för genomgången. Våra sakkunniga bedömer ifall det beslagtagna materialet har kopplingar till Skyddspolisens verksamhetsområde, skriver man i ett pressmeddelande.

- Dessutom behövs stora resurser för genomgången av den exceptionella mängden material. Enbart det datatekniska materialet är enligt aktuell bedömning 100–200 terabyte.

200 terabyte är samma minneskapacitet som ungefär 800 normala bärbara datorer i dagens läge (dvs. om internminnet är 256 GB).

I husrannsakningarna i fastigheter, som enligt en poliskälla är kopplade till bolaget Airiston Helmi, beslagtogs bland annat tre miljoner euro.

Två personer häktades i samband med razzian.

Inlagt 2018-09-27 16:33 | Läst 2810 ggr. | Permalink
Jag läste om det här, och tyckte det va konstigt att ingen hade reagerat tidigare. Men att bygga så tydliga saker, som bunkerliknande hus med helikopterplattor, det känns inte så himla begåvat.
Jag hade byggt en små röda stugor ovanpå de här bunkrarna och lagt en plastgräsmatta ovanpå helikoterplattan. Å litet plastbjörkar å blommar å så'nt på plastgräset! ;)
Men visst e det underligt. Men känns nog som en oligarkgrej för mig.
/B