Gatufotograf

Ljusmanifestation för narkotikans dödsoffer

En manifestation hölls på Plattan i Stockholm i helgen. Det tändes ljus, hölls tal och sjöngs för att minnas narkotikans dödsoffer. Stämningsfullt och angeläget. Kändes som en samhällets ödesfråga.

Eller är fri försäljning och bruk av cannabis en lösning. Det infördes nyligen i Canada och i Californien. Här finns en majoritet bland folket för införandet liksom bland styrande liberala politiker.

På två jättestora marknader har nu  cannabis släppts fritt. Vad kommer det att få för påverkan på resten av världen.

Det råder än så länge kompakt politiskt motstånd i Sverige mot alla former av legalisering. Vem vet hur det blir i framtiden.

Inlagt 2018-11-06 07:12 | Läst 3600 ggr. | Permalink
När man talar om narkotika skall man nog inte låsa upp sig vid Cannabis, som väl är att se som narkotika "light". Det finns andra och betydligt allvarligare saker i sammanhanget, saker som utgör det verkliga samhällshotet - och som väl är vad denna demonstration egentligen handlade om?
Cannabis skördar inga dödsoffer annat än på mycket lång sikt - ungefär som tobaksrökning.
Annars tycker jag att det är bra att i bild uppmärksamma denna sak.
Svar från Nisse Larsson 2018-11-06 09:19
Vi har nog olika uppfattning om cannabis som helt ofarligt.
syntax 2018-11-06 10:02
Jag har ingalunda påstått att Cannabis är helt ofarligt - det skall dock vara proportioner på saker och ting! Att likställa Cannabis med exempelvis Heroin, är att trivialisera den tunga narkotikan, dess offer, och dess övriga följder.
Cannabis är, blir många ggr inkörsporten till ett tyngre drogberoende och bör nog inte förringas.

😁
Svar från Nisse Larsson 2018-11-06 12:24
Håller helt med. Och alls inte ofarligt.
syntax 2018-11-06 14:55
Det förekommer livliga vetenskapliga diskussioner i frågan om Cannabis eventuella farlighet. Man kan nog slå fast att Cannabis är relativt ofarligt fysiskt. Annars hade det inte heller blivit legaliserat på så många ställen.
Vad det gäller det psykiska är cannabis rätt harmlöst för en normalperson. Det ger dock en tendens till inåtvändhet och till initiativlöshet som är negativt i det moderna samhället. Sedan – den som är psykiskt instabil, exempelvis bipolär, skall absolut inte ta Cannabis, det kan få mycket vådliga konsekvenser.
Sammantaget tycker jag att man inte skall legalisera denna drog. Vi har behov av initiativrika vakna människor i arbetslivet. Dessutom är det en större grupp i befolkningen än man vanligen tror som är psykiskt instabil.

Den demonstration som Nils-Erik har plåtat och kommenterat här ovan handlar om dödsoffren för (tung) narkotika. Något dödsoffer för Cannabis är inte känt här i landet - inte heller kan man belägga att Cannabis i någon högre grad är inkörsport till tyngre narkotika. Det verkar vara så att den som brukar Cannabis är inställd just på detta, och ser inge självklar koppling till annat – precis som tobaksrökning inte kan ses som en inkörsport till alkoholmissbruk.
präntare 2018-11-06 16:19
Bra Peter att du har en sådan uppfattning vad gäller legalisering av hasch, men tycker ändå du vill bagatellisera drogens farlighet. Vad gäller cannabis farlighet så är det så att ett långvarigt eller kanske kortvarigt missbruk av drogen ger upphov till skador på hjärnan oavsett om du lider av en psykisk sjukdom eller inte. För övrigt så arbetade jag i min ungdom sent 60- tal tidigt 70- tal på Mariapolkliniken både på vuxenmottagningen och ungdomsmottagningen och har av den anledningen på nära håll upplevt drogens effekter på människan. Även privat så var jag bekant med unga människor som pga drogmissbruk hamnade fel socialt och somliga gick en alltför tidig död till mötes.
😁
syntax 2018-11-06 17:49
Och jag jobbade på dåvarande Beckomberga jättelika mentalsjukhus. Därför vet jag att det är oerhört svårt att vetenskapligt skilja hönan och ägget när det gäller ett långvarigt bruk av en drog som Cannabis. Jag vidhåller att det inte finns några dödsfall att peka på vad det gäller denna drog. Talet om för tidig död vid långvarigt bruk är inget annat än gissningar av folk som har varit i närheten. Allt detta ingår i underlaget för de stater som har legaliserat Cannabis. Det har inte skett av en slump.
Hursomhelst, vi skall helst inte ha skiten - för något gott gör Cannabis inte - annat än eventuellt i vissa medicinska undantagsfall.
präntare 2018-11-06 19:55
Hej Peter
En länk till Läkartidningen, intressant läsning ang cannabis.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/10/Fler-doda-i-cannabis-an-av-alkohol-bland-unga/

😁
syntax 2018-11-06 22:30
Risken är ju att Nils-Erik ruttnar alldeles på oss... :-) men det är ju intressanta frågor - och en bra länk du skickade. Om man tittar i kommentarfältet så inser man hur kontroversiellt mycket i detta är. Redan i den första kommentaren kommer problematiken om "hönan och ägget" som jag var inne på: Är det den cannabisrökandes dåliga liv som tar livet av honom? Eller är det det cannabisen? Redan under 1960-talet besvarade vi den frågan på Beckomberga med att det är det dåliga livet i sig. De cannabisrökare som levde ett vanligt hälsosamt liv i övrigt, levde en normal livslängd - medan de som levde ett dåligt liv, hade etablerat missbruksproblematiken just genom det dåliga livet - och dog en förtidig död till följd av det dåliga livet (notera här att om man legaliserar Cannabis, så bortfaller merparten av det dåliga livet).
Vi får väl låta den artikeln avsluta denna tråd.