FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Det stora blåsningen


Putsat och rent från vilt. Tenala, Raseborg 29.4.2018. Foto: Håkan Eklund. Nr 119/365.

Läser en rapport om olika forskningsprojekt där man försöker reda ut varför våra skogshönsfåglar har minskat så katastrofalt under det senaste halvseklet. Tjädern har minskat upp till 85 procent i Finland sendan 1960-talet.

En orsak är att "kliniskt putsade" skogar, dvs. när skogsbruket inte längre tillåter mångskiktade skogar som skulle ge skydd åt viltet (t.ex. ett ordentligt buskskikt). Det är betydligt enklare för olika predatorer att hitta sina byten i skogar som på bilden ovan ...

Inlagt 2018-04-29 22:10 | Läst 2588 ggr. | Permalink
Fin bild men som du skriver, inget vilt där inte.
Sten
Svar från Håkan Eklund 2018-04-30 20:34
Ja, det är nog synd att maskinell avverkning idag gör att allt som skymmer sikten putsas bort. Det är katastrof för många skogslevande fåglar och djur.
- hawk
Förstår ditt budskap men vackert ändå med den lätta dimman!/ Björn T
Svar från Håkan Eklund 2018-04-30 20:35
Detta är en fin rekreationsskog (som den inte används till, för långt borta från samhällen) och en värdefull timmerskog. Men för viltet är dessa perfekta bestånd döden.
- hawk
ja, det är sorgligt.. men vi har i alla fall väldigt rakt och fint virke..
Hälsn!
Svar från Håkan Eklund 2018-04-30 20:36
Ett exemplariskt bestånd direkt ur handboken.
- hawk