Med leriga skor

FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

För egen maskin


Boardwalk á la Aura å, Åbo. 4 februari 2014. Foto: Håkan Eklund.

Igår tog färjkarlarna time out, lade ut en träbro över isen - och låter folk själva ta sig över ån för egen maskin. Om nu inte isen plötsligt smälter i tövädret.

Nr 35/365.

Postat 2014-02-04 13:11 | Läst 1239 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

I gryningen


Per Brahe. Åbo 3.2.2014. Foto: Håkan Eklund.

I gryningen, på väg till jobbet stannade jag för att ta några bilder på herr Brahe som så kavat blickar mot domkyrkan intill. Samtidigt slog det mig att jag själv glömt det mesta om denna generalguvernör; en stor del av det som pluggats in under tidiga skolår har tyvärr avdunstat.

Det är i sig ganska märkligt hur lätt man vänjer sig med en massa historiska byggnader, statyer etc. i stadsbilden, och sen inser hur lite man egentligen själv kan berätta om deras historia. Tur att det finns källar till hands, som igen visar på vikten av det skrivna ordet!

Kollade in Wikipedia för att friska upp minnet, här ett litet klipp:

"Per Brahe (d.y.), född 18 februari 1602Rydboholms slott, Rydbo, Östra Ryds socken, Uppland, död 12 september 1680Bogesunds slott i Uppland, var en svensk greve till Visingsborg och riksdrots från 1640 till sin död. Grännas grundare. Han var son till Abraham Pedersson Brahe (därmed sonson till Per Brahe d ä) och Elsa Gyllenstierna.

Per Brahe d.y. gjorde en stor insats för utvecklingen i Finland, bland annat genom att bidra till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo och flera städer.

1637 utnämndes han till generalguvernör över Finland, och 1641 till riksdrots. Som guvernör över Finland bidrog han till bland annat grundandet av städerna Tavastehus och Nyslott (1639), Brahestad, Kristinestad, Kristina och Villmanstrand (1640), Kajana (1651) och Brahea i norra Karelen och Veckelax Nystad (1653). Han medverkade också till Helsingfors flyttning till en plats närmare havet. År 1640 medverkande han till grundandet av Kungliga akademien i Åbo (som efter Åbo brand flyttades till Helsingfors 1828 och nu verkar som Helsingfors universitet). 3 februari 1641 grundade också Brahe Finlands första trivialskola i den lilla staden Nykarleby. Under sin tjänstetid i Finland förlänades han det s.k. Brahelinna län i Savolax och friherreskapet Kajana. Uttrycket "I grevens tid" anses syfta på hans guvernörsperiod.

Kungliga Akademien i Åbo grundades den 26 mars 1640 och var det tredje (Uppsala 1477, Dorpat 1632, Lund 1666) av de fyra svenska riksuniversiteten under stormaktstiden. Universitetet hade fyra fakulteter och undervisningsspråket var latin. Liksom i det övriga europeiska universitetssystemet inledde studenterna studierna vid den filosofiska fakulteten och specialiserade sig sedan vid den teologiska, juridiska eller den medicinska fakulteten. Undervisningen och forskningen vid akademien var starkt knuten till den lutherska teologin och den europeiska humanismen. Universitetets uppgift var främst att utbilda präster, tjänstemän, läkare och officerare. Under stormaktstiden hade Kungliga Akademien ungefär 250 studenter.

Efter Finska kriget fick akademien 1808 namnet Kejserliga Akademien och 1828, efter Åbo brand, flyttades det till Helsingfors och fick namnet Kejserliga Alexander-universitetet. Sedan Finlands självständighet 1917 är namnet Helsingfors universitet.

Kungliga Akademien bör inte förväxlas med Åbo Akademi eller Åbo universitet, även om också dessa räknar sig som arvtagare till akademien."

Postat 2014-02-03 09:47 | Läst 1428 ggr. | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

Visionären som segrade till slut


Vintrig färgprakt. Hirvensalo, Åbo 2.2.2014. Foto: Håkan Eklund.

Har tillbringat förmiddagen med att titta på filmen "Jobs" som de flesta säkert känner till, men som jag missat. Det gäller förstås Steve Jobs, visionären och grundaren av Apple som till slut "segrade" över alla de som inte trodde på honom. Ett exempel bland många; det är många visionärer som rökts ut ur styrelserum av nervösa kvartalsekonomer.

En dag får vi hoppeligen se en film som visar hur det gick till när Nokia förpassade sig själv ur sin storhetstid när avståndet mellan visionärerna och självgoda chefer blev för stort. Så går det ofta när någon blir för stor och kaxig. Exemplen är oräkneliga.

Synd att cancern for iväg med Steve Jobs alldeles för tidigt.

Ur Wikipedia:

"Steven Paul "Steve" Jobs, född 24 februari 1955 i San Francisco i Kalifornien, död 5 oktober 2011 i Palo Alto i Kalifornien, var en amerikansk entreprenör och affärsman, allmänt erkänd som en karismatisk pionjär inom persondatorbranschen. Han var medgrundare, styrelseordförande och VD för Apple Inc. Jobs var medgrundare och tidigare VD för Pixar Animation Studios. Han blev styrelsemedlem för Walt Disney Company 2006, efter förvärvet av Pixar av Disney.

I slutet av 1970-talet designade, utvecklade och marknadsförde Jobs, tillsammans med Apples medgrundare Steve Wozniak, Mike Markkula och andra, ett av de första kommersiellt framgångsrika serierna av persondatorer, Apple II. I början av 1980-talet var Jobs bland de första att se den kommersiella potentialen i av Xerox PARC:s musdrivna grafiska användargränssnitt, som ledde till skapandet av Apple Lisa och ett år senare, Macintosh. Efter att ha förlorat en maktkamp med styrelsen 1985 lämnade Jobs Apple och grundade NeXT, ett utvecklingsföretag av datorplattformar som specialiserat sig på högre utbildning och företagsmarknader.

År 1986 förvärvade han datorgrafikdelen av Lucasfilm Ltd, som knoppats av som Pixar Animation Studios. Han omnämndes i Toy Story (1995) som exekutiv producent. Han förblev VD och majoritetsägare med 50,1 procent till dess förvärv av Walt Disney Company 2006, vilket gjorde Jobs till Disneys största enskilda aktieägare med sju procent och medlem i Disneys styrelse. Apples förvärv av NeXT 1996 förde Jobs tillbaka till företaget han grundade, och var dess tillförordnad VD från och med 1997, blev därefter permanent VD från 2000 och framåt, i spetsen för tillkomsten av Ipod, Iphone och Ipad. Från 2003 kämpade han en åttaårig kamp mot cancer, och avgick så småningom som VD i augusti 2011. Han valdes därefter som ordförande i Apples styrelse.

Den 5 oktober 2011, cirka klockan 15:00, avled Jobs i sitt hem i Palo Alto i Kalifornien 56 år gammal, sex veckor efter han avgått som VD för Apple."

Nr 33/365.

Postat 2014-02-02 13:43 | Läst 1108 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Trettioandra bilden


Nysnö vid Aura å, Åbo. 1 februari 2014. Foto: Håkan Eklund.

Postat 2014-02-01 22:54 | Läst 1060 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera
Föregående 1 ... 6 7