- Joakim K E Johansson -

SE BILDEN: Photoshops nya AI - skrämmande bra bildmanipulering

Ända sedan jag tog ovanstående bild i Siena 2013, har jag retat mig på det tajta utsnittet. Att jag inte fick med mera luft runt motivet har stört mig. Om jag bara hade hunnit backa en halvmeter, har jag tänkt för mig själv när jag betraktat bilden. Då hade den varit betydligt bättre. 

Nu har Photoshop ändrat på allt detta. Med sin nya betaversion av programmet finns bland annat en funktion som heter "Generativ fyllning" och som ger dig möjligheten att i efterhand rätta till dina fotografiska misstag på bara några sekunder. 

Genom att utöka arbetsytan och därefter markera det tomma området, plus en liten del av bilden, kan du med funktionen "Generativ fyllning" fylla på med det som saknas. Ovan kan ni se att jag redan har fixat till den vänstra sidan av bilden, för att sedan fortsätta med den högra. 

Det är såklart AI som är inblandad i den här nya funktionen som för övrigt är skrämmande bra. Även om den givetvis också har sina svagheter. Och precis som med andra funktioner och program så måste du trots allt lära dig att behärska de olika verktygen för att det ska bli riktigt bra. Men, då bör vi också ha med oss faktumet att detta bara är början.

Den här utvecklingen ställer såklart en mängd nya frågor till oss fotografer. Ska jag till exempel börja använda bilden som jag har fixat till i efterhand? Kan den fortfarande räknas som ett äkta gatufoto? Var går gränsen för manipulation och så vidare?

Jag har inte svaren, men det lär med stor säkerhet bli en intensiv debatt om detta. Precis som det blev en gång i tiden när Photoshop var nytt och gav oss fotografer en mängd möjligheter när det kom till att ändra våra bilder, som vi inte hade haft tidigare.  

Här ovan kan ni i alla fall se hur bilden blev med mera luft runt motivet. Om ni tittar noga kan ni säkert se några små konstigheter. Men överlag är resultatet mycket imponerande. AI:n tar till exempel hänsyn till från vilket håll ljuset kommer. Den har också fixat ovandelen av handen på kvinnan till vänster, förlängt pojkens ben och till och med lagt till något som ger antydan till en sko på hans högra fot. 

Frågan som jag nu kan ställa till mig själv blir också intressant: Är bilden bättre, eller funkade den som den var? Vad tycker du?

Slutligen så är detta bara en av flera imponerande funktioner som finns i den nya betaversionen. Bland annat kan du nu mycket enklare markera objekt och människor, snabbt ändra bakgrunden, radera sådant som stör och även lägga till helt nya objekt som inte finns med i bilden från början. 

Inlagt 2023-05-29 10:36 | Läst 5284 ggr. | Permalink
Motbjudande!
Fotografi betyder att teckna med ljus, inte tillföra fejkade bildelement i en dator.
Svaret är därför givet: Allt är i sig tillåtet, vi lever i ett fritt land - men det är inte fotografi.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:01
Kanske är det så enkelt, eller inte. Det lär nog finnas dom som tycker annorlunda.
Sten-Åke Sändh 2023-05-30 23:09
Visst Peter men grejen är nog trots allt att även detta snabbt blir mainstream och även proffs kommer ha inte ha en chans att avgöra om en "riktig" bild som denna manipulerats eftersom EXIF och annan metadata kommer ligga där trots att den är delvis AI-genererad. Åtminstone blir det väldigt svårt.

Folk kommer säkert fejka EXIF och annat också om de tror att det behövs för att dölja spåren av AI. De som känner för att "klippa" in sällsynta djur i sällsynta sammanhang i bilderna de skapar behöver inte ens längre klippa och klistra själv längre.

Förr kunde raggarna på Kungsgatan som körde bil utan körkört alltid kliva ut på sidan där ratten inte satt och säga: "Äh de vante ja som tjöde - de va "Bubben".

Jag tycker det här ska bli intressant att se vart det tar vägen - oavsett vem som kör.

Nu kan man istället säga: "Nä de vante ja som tjöde - de va AI".

En sak som jag tror kommer följa i dessa spår är att vi kommer få mängder av "dementier" kring fejkade bilder när man fattat att man blivit fintade. Särskilt nyhetstidningarna kommer vara lockande mål och de kommer få väldigt svårt att hantera detta om ingen snabbt tar fram analysverktyg som kan flagga fusket snabbt. De är särskilt sårbara för fejkandet, eftersom de alltid har notoriskt bråttom och sällan kommer att ha den tid som krävs för att analysera varenda liten bild som ramlar in. Det riskerar att snabbt erodera deras trovärdighet men det finns också en möjlighet i detta för fotograferna att återta förlorad mark. Tidningarna kanske måste börja knyta "egna" forografer till sig istället för att luta sig mot "allmänhetens inskickade mobilbilder".
Sten-Åke Sändh 2023-06-10 22:44
Lightrooms nya intelligenta maskning är ju heller inte så dåligt. Självaste Scott Kelby som ju är en gammal Lightroom guru kallar den "effortless". Man behöver inte längre brottas med maskning inte ens i Lightroom som många länge sagt inte ens haft något lager/maskningssystem att tala om.


https://youtu.be/7D8lqgooiDo
Anders F. Eriksson 2023-06-11 19:11
Fast den nya maskingsfunktionen inte har så mycket med ämnet att göra? Den är ju för normal bildbehandling och inte direkt manipulering som det som diskuteras här ... (men ja, den är riktigt bra)
Om inte bilden är 'bra' redan från början så blir den inte 'bättre' av AI, då blir det en fejkbild! Och vet jag inte om det när jag ser bilden eller ser detta så har jag blivit 'lurad', och lär då inte heller 'lida' av detta, och du blir ändå en 'fejkfotograf', kanske för all framtid.. Men talar du om detta, eller jobbar med reklamfoto eller liknande go for it! Då finns inga gränser.. Kanske det snart är ok med inklistrade Lodjur i en bild igen.. Eller dramatiska himlar över de stora djuren i Afrika, apropå..
Hälsn!
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:04
Ja, det är såklart viktigt vad du är för en fotograf. Eller om du snarare är bildskapare i största allmänhet. Då spelar detta ingen större roll utan då är det ju slutresultatet som räknas.

Men om du har ens de minsta dokumentära anspråk, så blir det givetvis en helt annan bedömning.
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 13:10
Jo i just det här exemplet pratade vi ju om man upplevde en blid för hårt beskuren så att ingen möjlighet finns att restituera exv. lutande väggar m.m. Då kanske man kanske faktiskt kan göra det efter att man lagt till en ram med AI som ger fotografen mer "svängrum" att fixa detta.

Jag säger inte att bilden skulle bli "konstnärligt" bättre av detta för det kanske som i detta fall originalet trots allt är men den kanske blev tekniskt sett bättre trots allt.
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 13:10
Jo i just det här exemplet pratade vi ju om man upplevde en blid för hårt beskuren så att ingen möjlighet finns att restituera exv. lutande väggar m.m. Då kanske man kanske faktiskt kan göra det efter att man lagt till en ram med AI som ger fotografen mer "svängrum" att fixa detta.

Jag säger inte att bilden skulle bli "konstnärligt" bättre av detta för det kanske som i detta fall originalet trots allt är men den kanske blev tekniskt sett bättre trots allt.
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 13:10
Jo i just det här exemplet pratade vi ju om man upplevde en blid för hårt beskuren så att ingen möjlighet finns att restituera exv. lutande väggar m.m. Då kanske man kanske faktiskt kan göra det efter att man lagt till en ram med AI som ger fotografen mer "svängrum" att fixa detta.

Jag säger inte att bilden skulle bli "konstnärligt" bättre av detta för det kanske som i detta fall originalet trots allt är men den kanske blev tekniskt sett bättre trots allt.
All utveckling delar upp åsikter i två läger, ett konservativt och ett progressivt... för att hårddra gränsen för polemikens skull. I den "kampen" som blir mellan dessa läger så kommer synen på den nya tekniken att nivelleras generellt eftersom. Inte för att alla kommer att gilla det utan för att tekniken är här för att stanna
och vi vanliga dödliga blir en del av det, indiekt eller direkt.
Det positiva med den konservativa sidan är att de står för en rationell och hälsosamt pessimistiskt syn
på de negativa möjligheterna ny teknik ger och håller de progressiva i ett stramt koppel byggt med välgrundade argument och fakta avsett detta. Dock, tidsaxeln är obönhörlig och denna nya teknik är vår nya verklighet. Så, som fotografin har utvecklats genom åren så kommer även AI att sätta sin prägel på utövandet av fotografi.
Efter Photoshop så kom titeln naturskildrare som komplement till naturfotograf där den förra är mer benägen att skapa ett "konstverk" än att avbilda verkligen vilket den senare har som syfte. Att byta himmel för att förstärka en känsla, plocka bort en irriterande pinne, ändra lite i ljusspelet men ändå ha kvar det urspungliga fotots karaktär, det tillåter en naturskildrare sig att göra vilket naturfotografen stark emotsätter sig... typ.
Med AI får vi en kategori till, AI-kreatör (föslagsnamn :-) ). Med utgångspunkt från ett foto (eller annat objekt) så skapar AI-kreatören sin bild av det som denne upplever och känner... Rätt eller fel finns inte bara syftet är annat än brottsligen vilseleda betraktaren. Och som i all konst så ligger slutresultatets värde hos betraktaren.
I det nämnda fotografiet så är min upplevelse att fotot fick en sämre karaktär, mindre dynamisk och själlöst med det generativa tillägget. Fotot är mycket mer spännande med de brutna linjerna och närvaron det tightare utsnittet ger... men som sagt, det är min känsla och tanke. Med ett annat fotografi så kanske den generativa fyllningen lyfter fotot.
syntax 2023-05-29 14:45
Sedan 1850-talet har vi haft en vedertagen definition på vad fotografi är. Om ny teknik tillför annat, som inte kan inordnas inom definitionen, så skall man hitta ett nytt namn för den företeelsen.
Det är ju inget konstigt i den saken. Inom exempelvis gatufoto är det inte tillåtet att ändra bilden överhuvudtaget - för då är det inte längre gatufoto.
Lika menar jag att det förhåller sig med fotografi generellt. Tillför man bildelement som inte fanns vid fotograferingstillfället, och följaktligen inte kan rymmas inom definitionen för vad fotografi är - så är det inte fotografi.
Har inget med konservativt respektive progressivt att göra.
Obi-Wan Kenobi 2023-05-29 16:10
Hej Peter!
Som sagt, dessa moderniteter utmanar våra invanda föreställningar, precis som jag skriver om konservatism och progressivism. Det är inget fel vare sig det ena eller det andra, dock så måste vi förhålla oss till det nya. När fotografikonsten kom på 1800-talet så möttes den med samma skepticism av vissa etablerade konstnärer som AI gör idag medans andra såg det som en förlängning av sitt konstnärskap. Fotografiet kunde ligga som grund för studier och/eller skissunderlag där det slutgiltiga konstverket hade hjälps fram av den nya tekniken och dessa senare utövare möttes av samma tvivel bland konservatismerna som AI gör idag. Så redan då var fotografi kontroversiellt som teknik inom konsten. Lika väl förhåller det sig nu, den nya tekniken ger andra förutsättningar att beskriva världen utifrån Dina preferenser. Rätt eller fel, tja, det är upp till betraktaren. Att så snävt och dogmatisk definiera fotografi som "Sedan 1850-talet har vi haft en vedertagen definition på vad fotografi är" blir för mig en avslagen definition. Att fotografera är att med de fotografiska tekniker som står till buds som individ uttrycka Din bild av samtiden. Analogt, digitalt eller med de nya tekniker som i och med digitaliseringen frambringat är det egalt vilken teknik inom fotografi, eller att ha ett snävt begrepp om fotografering, kring hur Din bild skapas. Som allt annat så är utveckling, även inom begrepp och språk en bärande del i vår nutid och framtid. Det vi behöver är kanske ett mer respektfullt förhållande till "gamla" uttryck men paketerat i framtidens teknikutveckling.
Med allt detta sagt så vill jag säga att jag själv är tveksam till utvecklingen av AI. Inte ur ett konstnärligt perspektiv utan ur ett sociokulturellt och demokratisk perspektiv. Sanningen blir svårare att förhålla sig till när informationen som AI använder sig av kan manipuleras av diverse skumraskindivider.
Sten-Åke Sändh 2023-05-29 16:27
Bra skrivet tycker jag.

Citat:
"I det nämnda fotografiet så är min upplevelse att fotot fick en sämre karaktär, mindre dynamisk och själlöst med det generativa tillägget. Fotot är mycket mer spännande med de brutna linjerna och närvaron det tightare utsnittet ger... men som sagt, det är min känsla och tanke. Med ett annat fotografi så kanske den generativa fyllningen lyfter fotot." (slut citat)

Om vi tar den nya AI-friserade bilden och använder den nya marginalen till att restituera de sneda väggarna då? Då kan ske den artificiella AI-skapade "ramen" nästan försvinner igen men bilden blir mer geometriskt korrekt. Motivet såg ju faktiskt i verkligheten inte alls som i det ursprungliga motivet utan blev optiskt förvrängt av optikens egenskaper och fotografens handlag?? Det var inte AI som förvrängde motivet men som ställde det till rätta igen. Vad är fulast i det scenariot?

Sedan kan jag hålla med Mats Lindfors om att den ursprungliga bilden trots allt är roligare.
Obi-Wan Kenobi 2023-05-29 16:40
Citat "Motivet såg ju faktiskt i verkligheten inte alls som i det ursprungliga motivet utan blev optiskt förvrängt av optikens egenskaper och fotografens handlag?? Det var inte AI som förvrängde motivet men som ställde det till rätta igen. Vad är fulast i det scenariot?" Slut citat

Mycket spännande frågeställning må jag säga.... att restituera den upplevda verkligheten med AI?! Vi ser ju den förvrängda bilden och förstår orsaken till att den är förvrängd. Hjärnan hjälper oss att tolka förvrängningen så att den blir gripbar ävenom dess framträdande fortfarande är förvridet. Orsaken till till förvrängningen är ju som Du skriver de optiska egenskaperna hos objektivet och en del av fotografiet. Är det verkligare med ett AI-genererad återställt fotografi än med en klassiskt restitution i ett mörkrum?? Spännande frågor.. :-)
PMD 2023-05-29 22:01
Njae, det är inte de optiska egenskaperna hos objektivet som får fotografiet att innehålla s.k. störtande linjer. Det är perspektivet som är orsaken, dvs en egenskap hos verkligheten. Att vi inte upplever de störtande linjerna när vi tittar på det som vi sen fotograferar beror på att våra hjärnor kompenserar för det. Vi vet att väggarna inte lutar och ser därför raka väggar. Vårt seende är inte heller lika statiskt som ett fotografi vilket också påverkar upplevelsen.
Sten-Åke Sändh 2023-05-30 01:34
Nää du Per, om jag har ett ordentligt vidvinkel som jag hade när jag plåtade min källare inför en försäljning så är det ju min oförmåga att i alla lägen tänka på att så gott det går kompensera för objektivets extrema egenskaper exv. 11-18mm på en FF. Gör man inte det får man ju ordentliga perspektivproblem att ta tag i med DxO ViewPoint eller liknande. Så nog är det optiska egenskaper att hantera så det räcker med den typen av objektiv om man inte ser upp.

Nu ordvränger du igen.
PMD 2023-05-30 22:37
Perspektivet ändras inte för att man byter objektiv på kameran.
Sten-Åke Sändh 2023-05-30 23:28
Det som är så bra med perspektiv är att det finns så många typer av dem. Det som kommer ur mitt 11-18 är inte särskilt isometriskt alla gånger.
PMD 2023-05-31 17:37
Går isometrisk projektion ens att åstadkomma med optik? Väldigt speciell sådan, i så fall.

Räta upp kameran så slipper du störtande linjer.
Sten-Åke Sändh 2023-06-05 23:41
Peter Henning och Peter Vahlersvik:

Peter H, digitalfototekniken har ju sedan länge torpederat 1850-talets definitioner av vad fotografi är. Här på Fotosidan har man länge använt begrepp som "Omanipulerad vs Manipulerad bild" och det finns en lång lista på vad man får och inte får göra för att en bild fortsatt ska kunna betraktas som "Omanipulerad". Jag har aldrig riktigt kunna ta till mig detta för jag har alltid sett vad vi gör med våra bilder i en konverterare som "Manipulation". För mig har detta alltid handlat om grad och inte art. Det är ofta bara en fråga om "hur mycket" man drar i reglagen.

På 1850-talet var ett fotografi underförstått svartvitt. Idag är det OK att konvertera en färgbild till svartvitt men det är manipulering att som jag ge mina reprofotade gamla dian en brun ton. Idag har jag t.o.m. svårt att se svartvitt som "dokumentärt". Varför ska en definition som har sin rot i 1850-talets teknik få definiera vad som är "dokumentärt idag"? Idag tas i princip 99,9% av alla bilder som tas i färg. Borde vi inte se färgbilder idag som basen för dokumentärt foto och svartvitt som "manipulerade bilder/ ej dokumentära". När blev digitala svartvita bilder "dokumentära"? Är inte färgen viktigare än så i dagens digitala fotovärld? Jag har aldrig förstått dagens syn på de svartvita bilderna.

Sist jag följde en liknande diskussion var det någon, möjligen Elmfeldt som istället föreslog "Dokumentär" eller "Ej Dokumentär" bild som förslag om jag minns rätt och jag tycker det är bättre. Personligen så har jag svårt att betrakta alla efterbehandlade bilder som "dokumentära". Det alldeles för frestande med dagens verktyg att skapa en mycket vackrare värld än den lite sjaskiga grådaskiga värld vi faktiskt lever i - verkligheten 2.0. Där tenderar himlarna att vara blå med helt andra och mer dramatiska uttryck än de som finns i RAW-filen och gräset är nästan alltid grönare än det är av någon konstig anledning. Förmodligen vill vi att världen ska vara lite vackrare än den faktiskt är/var och möjligen blir vi gladare av en lite vackrare värld än den vi faktiskt lever i - men ska vi verkligen låta det styra hur vi ser på det här??

Det jag vill säga är nog att vi inte ens riktigt lyckats hantera den förändring digitalfotot innebar i jämförelse med det analoga svartvita och nu läggs ett helt nytt raster över den ofärdiga diskussionen med AI. Inte undra på att förvirringen blivit närmast total.
Joakim, jag förstår inte varför du från början är missnöjd med en riktigt bra bild? Det tajta utsnittet ger en känsla av liv , nerv och närhet som du missar i den Al-behandlade bilden.

Håller sedan med Peter Henning om definitionen på vad fotografi är. Just det är fotografins tjusning!
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-29 16:33
En väldigt bra fråga, Mats!

Jag har väl tänkt att den skulle ha varit bättre kompositionsmässigt med mera luftighet runt bildens olika delar. Framförallt ovan och vid sidan av kvinnan till vänster.

Men nu kan jag ju se att bilden nog inte blev bättre, utan istället snarare sämre. Och det var ju en intressant upptäckt i sig.
mats lindfors 2023-05-29 16:43
Joakim, för många år sedan hittade jag en webbsida med hundratals av Carl Larssons målningar. Där fick jag lära mig mycket om komposition. Väldig väldigt intressant!
Ingen har hittills kommenterat katten som dyker upp eller snarare lägger sig att vila i bilden. Ganska otypiskt för katter som är nyfikna djur och nog inte är opåverkade av allt som sker runt i kring. Men det är kanske en väldigt trött kisse.
Jag tycker att bloggens rubrik är talande "skrämmande bra bildmanipulering" för i det ligger hela värderingen om bildens äkthet, bildens värde visavi andra tekniker. Som artonhundratalet när fotografiet å ena sidan utvecklas till ett eget bilduttryck och parallellt med det blir ett av fleras verktyg, skissblocket. Och samtidigt i detta, pictorialismen och mer eller mindre lyckade försök att efterlikna stafflimåleriet.
Om det funnes en kamera som exponerar låt säga tjugo procent mer bildutsnitt men gömmer det tills fotografen anser sig behöva det? Det behövs ingen AI till det. Affärsidé?
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:07
I varma länder som kring Medelhavet tycker jag mig ändå ha sett katter ligga på det där sättet även på platser där det rör sig mycket folk. De verkar vara härdade och/eller allmänt utslagna av värmen :-)

Hursomhelst, visst är det skrämmande (utan att relativisera det ordet allt för mycket) hur lätt det är att manipulera en bild med AI.
Jag har sett på diverse fotosidor att AI-manipulerade bilder inte är välkomna i tävlingssammanhang. Det kanske läge att förbjuda både AI- och photoshopmanipulerade bilder?
Svar från Joakim K E Johansson 2023-06-01 08:43
Så lär det säkert bli i sammanhang där det dokumentära värdet står högt.
Jag har också testat och imponerats av de nya funktionerna i betaversionen, och kan nog tänka mig att de kan användas med gott samvete (reklam, stockfoto, fotokonst m.m.). Än så länge får man dock inte använda funktionen för kommersiellt bruk, och den är också begränsad så till vida att området som kan hanteras får vara maximalt 1024 pixlar på längsta sidan (väljer man ett större område blir det pixligt).

Gissningsvis kommer man också få betala för funktionen (åtminstone om man vill ha högre upplösning) eftersom all bearbetning sker i Adobes servrar och således kostar både datakraft och bandbredd.

Det här, och annan AI, är både läskigt och fascinerande! Däremot är det ju inget nytt att vi inte kan lita på alla bilder eller texter vi ser; det som är nytt är att det nu blivit lättare för vem som helst att manipulera bilder (och text) med ett fullt trovärdigt resultat.
PMD 2023-05-29 22:13
Angående ditt sista stycke. För hundra år sen var bolsjevikerna mycket ivriga på att sudda bort avfällingar från bilder (t.ex. Trotskij och Kamenev).
Några exempel: https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/the-photo-book-that-captured-how-the-soviet-regime-made-the-truth-disappear

Skillnaden mot förr är att fotografierna är mer högupplösta och att det går lättare att gör snygga retuscheringar när man har AI till hjälp. Kanske t.o.m. trovärdigare retuscheringar.

Diskussionen om att ny datorbaserad teknik gör det lätt att fejka bilder har vi haft sen Photoshop kom till.

Så, lita på bilder har vi mycket riktigt aldrig kunnat.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:15
Nej, lita på bilder har man aldrig kunnat göra. Trovärdigheten ligger helt på avsändaren/skaparen. Alltså i grund och botten hos fotografen.
Jag noterar att stupröret till vänster blev förvandlat till en tegelvägg, det klarar nog inget annat program av att göra!

Ha det gott! /Thomas
Det finns uppenbarligen en del kvar att göra för att få helt trovärdiga AI-retuscherade bilder. Om man tittar på originalbilden och den AI-retuscherade bilden i full upplösning ser man tydligt att Photoshop inte alls har klarat av att generera en bra förlängning av fotografiet i överkanten ovanför texttavlan. På den AI-retuscherade bilden syns där inte någon text utan bara suddiga krumelurer.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:12
Så är det helt klart. Den som är riktigt noga skulle sannolikt ägna en stund åt egen handpåläggning för att göra det riktigt snyggt.
Sten-Åke Sändh 2023-05-30 15:51
Det är nog "Kill-räckligt" bra för de flesta :-)
PMD 2023-05-30 22:46
Ja, om man tittar på bilden i den förstoring som syns i bloggen så är det inte säkert att man upptäcker det. Med lite lägre upplösning hade man antagligen haft rätt svårt att se det.

Jag öppnade bilden i den maximala storlek som den är uppladdad i för att försäkra mig om att AI-retuscheringen inte hade lyckats återskapa den saknade texten.
Det hade ju varit fantastiskt om den hade lyckats med det. :-)

(För att se bilden i maximal upplösning måste man trixa lite).
Är det bara jag som ser katten på bild fyra? Schrödingers katt. Hela situationen påminner om filmsnutten med svarta och vitklädda basketspelare, och sen kommer frågan, vem såg gorillan?
PMD 2023-05-30 00:00
Jag lade märke till katten första gången jag läste den här artikeln, men efter din kommentar blev jag tvungen att bläddra upp på sidan för att se om katten var borttagen eller tillagd. :-)
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:09
Har ni noterat den försvunna kvinnan, då? ;-)
mombasa 2023-05-30 11:39
Haha! Där hade vi den "dansande gorillan". Jag tror det kan bero på att kvinnan finns med i alla bilder utom den sista men katten dyker upp i en bild. Lite spännande är det att ju mer man fixerar en sak, desto mindre observant blir man på andra väsentligheter. Det är sånt där som vittnespsykologer pysslar med.
:-)
Gunnar S
Folk får manipulera sina foton hur mycket de vill, men för mig tar det bort hela nöjet med fotografi. Visst, jag fotar raw-format och gör lite efterbehandling som kontrast, färger osv, men lägger max 5 minuter på en bild, oftast mycket mindre. Klonar gör jag bara om det kommit damm på sensorn, eller behöver ta bort några döda pixlar eller liknande.
Om kameratillverkarna bara kunde släppa en kamera (fujifilm då helst pga DR400 funktionen) där EVF:en visar aktuell exponering korrekt (fungerar inte med DR400 med X100F trots korrekta inställningar) så skulle jag sluta även med raw-formatet.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-05-30 09:09
Känner igen mig i det du skriver. För mig är också själva fotograferandet det största nöjet och jag lägger oftast minimalt med tid på efterbearbetningen.
Intressant läsning, Joakim.
Bilden har jag sett och berömt några ggr tidigare, men inte stört mig så himla mycket på att den är så tajt upptill, men nu när du påpekar det så ser jag det, och håller med om att bilden blir än bättre med lite mer luft där. Men med katten med blir det lite FÖR mycket, för min smak :) Kvinnan med solglasögon, störde mig inte så mycket, men bilden blir nog lite bättre utan henne också (då blir bilden mer koncentrerad till bara de fyra familjemedlemmarna).
Det blir att skaffa en ny version av Photoshop för min del, för jag tror inte att min drygt 20 år gamla version 6, kommer att funka med AI-verktyg :)
Måns H 2023-05-30 19:19
I princip tycker jag som Peter men håller också med dom som framhåller att nu gäller det att överleva i en sämre värld.

Att det gick att retuschera bort kvinnan med solglasögonen med ett knapptryck är nästan läskigast. Det skulle ju gått att göra manuellt också och med marginellt bättre resultat. (Det är nåt fel på ramen kring en av dörrfyllningarna.) Men skulle tagit mycket mer jobb. Dom som jobbar på olika sanningsministerier kan nu mångdubbla sin produktion.

Jag tycker bilden är bäst som den var. Om du retade dig på att mobilplåtande kvinnans hand inte kom med ordentligt, beskär lite upptill, precis så att mobilens bildskärm kommer med, och en aning t v och t h för att kompensera.
Johan Pihl 2023-05-31 11:47
Vore det min bild, så skulle jag behålla den som den är. Men Joakim ville väl ändra lite på den, och samtidigt prova på att jobba med det nya AI-verktyget i PS.
Jag tycker att man får skilja på vad som är dokumentärt, och vad som är manipulerade bilder. Har en bild
manipulerats så att element lagts till eller tagits bort, så måste detta redogöras för när man publicerar bilden, oavsett om det är gjort med AI-verktyget eller på annat sätt, för då kan bilden inte längre räknas som dokumentär, tycker jag. Men det är en annan diskussion.
H C-B, som sällan ens beskar sina bilder, lär ha sagt nåt i stil med: Istället för att lägga ner tid och energi på att sitta och beskära en bild lite här och lite där, för att se om den kan bli bättre, gå då hellre ut och ta en ny bild som du är nöjd med :) Och jag tycker att det ligger nåt i det. Men han var ju också en enastående fotograf. För oss "amatörer", så kan ju alla hjälpmedel för att få till en bra bild vara välkomna.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-06-01 08:41
Tack, Johan!

Det här är enbart att betrakta som ett test. Jag jobbar ju en hel del i min yrkesvardag med bilder som ska användas i marknadsföring och som därför inte behöver uppfylla några som helst krav på att var äkta dokumentära situationer och så vidare. Och i dessa sammanhang kan den här sortens funktioner vara mycket användbara.

Men, när det kommer till mitt gatufotograferande så är jag otroligt strikt och där kan jag hålla med om Bressons uttalande. Det är bättre att ge sig ut och ta en bättre bild om du är missnöjd. Dock tillåter jag mig själv lyxen att beskära mina bilder, till skillnad från Bresson ;-)
Ta bort och lägga till element i bilder har man kunnat göra länge. Det som hänt nu är väl främst att tekniken blivit än enklare att använda och att den ger allt bättre resultat även med minimalt kunnande och yrkesmässigt handlag. Nu kan i princip vem som helst lyckas med denna typ av retuscheringsarbeten som tidigare trots allt krävde en viss kunskap och fingerfärdighet. Egentligen är det bara ytterligare ett exempel på en yrkeskompetens som nu byggs in i alltfler mjukvaror och blir "mainstream". Produktiviteten i retuscheringsarbeten kan höjas ett bra snäpp om dessa verktyg dessutom kommer i händerna på gamla retuscheringsvirtuoser. Priset på detta arbete kommer därför att skruvas nedåt rejält och än färre kommer efterfråga professionen när alltfler kommer ta om detta jobb själva. Än färre kommer kunna leva enbart på fotografi.

Den här tekniken kommer snabbt leta sig in i snart sagt vilket grafiskt program som helst och inte minst i konverterarna, så behovet av Photoshop kommer säkert att fortsätta minska ytterligare.
Anders F. Eriksson 2023-05-31 19:03
Jag är inte så säker på att tekniken kommer in i konverterare och andra program hur enkelt som helst. De här funktionerna i Photoshop bygger på att bilddata skickas till Adobes servrar där det beräknas hur det skall ändras; den hämtar också data från Adobe Stock (t.ex. katten som Joakim lagt till i bilden). Det är alltså väldigt beräkninngsintensivt och bandviddskrävande (åtminstone om det kommer möjlighet till högre upplösning). Det går förstås inte alls att använda dessa funktioner om inte datorn är uppkopplad mot nätet av dessa anledningar.

Det finns andra användningar av AI i Adobes program (både Photoshop och Lightroom), men de är av enklare typ som går att hantera på den lokala datorn.
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 13:20
Anders, du kan ha rätt men jag kan mycket väl tänka mig att även mindre aktörer än Adobe kommer kunna få tillgång till liknande funktionalitet genom att "outsourca" själva processningen till någon som erbjuder den tjänsten, ungefär som många andra program erbjuder GPS-positionering genom att utnyttja Google idag.

Ett program som nog kommer behöva skrivas om i grunden är förmodligen DXO Photolab för NIK Control Points har ju en gång "bultats på" Photolab och en del funktioner som exv. "Color Wheel" m.fl. funkar inte lokalt utan bara globalt. Många andra sitter säkert i en mycket bättre sits än DXO.
Marknaden styr! Finns det pengar att tjäna på det här, så kommer det! :)
/B
Svar från Joakim K E Johansson 2023-06-01 08:34
Exakt så är det. I reklambranschen, på arkitektkontor och bland generella bildskapare (som inte betraktar sig strikt som dokumentärfotografer) - kommer det här att användas mycket flitigt.
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 13:51
I området där jag bor finns flera konstnärer som bl.a. lever på att sälja egenhändigt målade "posters" och tavlor. Jag känner mer indirekt även folk nu som skapar posters med AI och säljer dem på nätet. Folk som överhuvudtaget aldrig sysslat med konst innan. Till och med barn i 10 års åldern kan skapa rätt imponerande skapelser med AI. Så jag tror de som tidigare har kunnat sitta länge och väl och filat på sina alster kommer få det ganska svettigt framöver om de bara tänkt sig att fortsatt kunna leva på sina bilder. För priset på ALLA typer av bilder har just nu blivit väldigt mycket lägre p.g.a. av AI.

Det som dessa konstnärer suttit och filat på i dagar eller veckor fixar en näst intill novis AI på fem minuter och inte sällan kommer AI-bilderna säkert uppfattas som mycket häftigare. Jag har ju sett vad ett par av de 10-åringar som jag har i min närhet lyckats göra med AI. Den här snöbollen rullar fritt nu helt utan styrning. Jag tycker det är rätt spännande.

Själv är jag dock mer fast i textträsket.

En gammal äldre fotokompis (80+) frågade mig om jag vistte hur man uppaterar firmware på en Z8. Inte fan visste jag det men jag fråga en rak fråga om det i Bing Copilot som svarade:

You can update the firmware on your Nikon Z8 by following these steps:

Go to https://downloadcenter.nikonimglib.com and click through the menus for the product you want to update. For example, Mirrorless Cameras > Z Series > Z 8 > Firmware > View Download Page.

Download the update. If the version number of the update supersedes the version on your camera, you can download the update.

Copy the file to a memory card that has been formatted in the camera.
Insert the memory card into the camera and turn on the camera.

Select Firmware version in the SETUP MENU and follow the on-screen instructions to complete the firmware update.

I hope this helps! Let me know if you have any other questions.


Inget roddande bland massor av länkar för att hitta svaret - bara ett rakt och enkelt svar.
Jag tror AI rätt använt av elever i skolorna som lärt sig ställa bra frågor till AI kommer att kunna mångfaldiga effektiviteten i sitt lärande. Men för att vi ska komma dit krävs att skolan tar sig vidare från "fuskdebatten" och istället utvecklar metoder för att använda AI konstruktivt i lärandet och undervisningen.

Så här långt ser jag en väldig effektiviseringspotential i AI-stöd för många textkreatörer. Jag har själv jättestor användning av det. Personligen är jag väldigt positiv till detta men det är ju jag det för om man som jag är 73, så behöver man i Sverige aldrig bry mig om ifall AI konkurrerar ut ens yrkesprofession. I det fallet är jag numera helt osårbar. Jag lär mig massor av nya saker varje dag och det tycker jag alla som är öppna för detta borde ta tillfället i akt att göra.

De som bara tar spjärn och försöker hålla i allt de orkar kommer nog tyvärr förmodligen bara finna att de helt kommer att bli överkörda på ett eller annat sätt.
Bättre med lite mer utrymme i bilden - kanske lite för mycket i sidorna? Skippa katten. Kvinnan med solglasögon ger dynamik. Bra med AI. Gör det lättare med retusj och efterbehandling. Inte så bra för decisive moment gatufoto.
Svar från Joakim K E Johansson 2023-06-01 08:32
Ja, aningen mera luft ovanför och till vänster om kvinnan som fotar med mobiltelefonen skulle ha varit bättre - det är i fall fall vad jag har tänkt sedan jag tog bilden. I övrigt är jag nöjd med hur den blev.
Det är väl ett montage bestående av ett fotografi och ett antal datorgenererade element? Inte fel i sig men den innehåller ingen information om hur de tillagda delarna såg ut i verkligheten. Den stora risken är att en framtida betraktare i något sammanhang använder bilden föratt dra slutsatser om hur dörren eller pelaren såg ut 2013. I mina ögon tappar hela bilden dokumentärt värdemen så är det ju med montage så…
Svar från Joakim K E Johansson 2023-06-01 08:28
Precis så är det. Har också tänkt på samma sak. Det blir en fejkad "verklighet" som gör bilden delvis oduglig ur ett strikt dokumentärt perspektiv.
janc 2023-06-01 13:27
Jag skulle säga att man behöver något i stil med detta
https://truepic.com/
Sten-Åke Sändh 2023-06-01 19:18
Det som kommer nu är den stora förvirringen. Av just de skäl du påpekar. Det måste samhället kunna hantera men hittills har inte mycket hänt från officiellt håll.
Jag vill tacka alla som tagit sig tid att kommentera det här blogginlägget. Många intressanta tankar och synpunkter som har varit kul och givande att läsa. Tack!
Sen på bollen här. Har suttit och funderat mycket sen jag läste ditt inlägg. Du tar ett så intressant exempel.

Anta att du hade tagit fotot från samma position men bara råkat ha ett vidvinkligare objektiv på kameran. Jag hade inte haft några synpunkter om du i post hade bestämt dig för att beskära det till ett tightare utsnitt, eller rätat upp fotot om du råkat ha kameran inte fullt i våg.

Givet att du inte tillför nåt betydelsebärande när du skapar mer luft, vad är skillnaden mellan att beskära och att "anti-beskära"? Har det betydelse att det inte är den sanna gula väggen, när den inte ger nån ny information utan bara skapar luft runt motivet? Jag har 100 procent respekt för att den som tycker att beskära i post är fusk, också ogillar det här. Men för mig som tycker det är okej att beskära...oj.
janc 2023-06-02 11:31
För mig är det en avgörande skillnad mellan att inte påstå något och att påstå något vilket framställs som fakta men i själva verket är en ren gissning.

För mig som betraktare är den gissade gula väggen lika verklig som resten av motivet och inte bara luft.
PMD 2023-06-02 14:48
Sammanhanget i vilket bilden visas/publiceras spelar stor roll. I vissa sammanhang går det bra att använda icke-dokumentära bilder. I det här fallet kan en del tycka att bilden blev bättre efter AI-retuscheringen, även om alla inte håller med.

Frågan är hur reaktionerna skulle bli om man gjorde ett test genom att visa originalet och den AI-retuscherade bilden samtidigt men påstod att bildernas relation är tvärtom. Att känna till en bilds tillkomsthistoria påverkar hur man ser på den.

Det duger förvisso inte att påstå att bilden är oförvanskad i något sammanhang, så man måste förstås berätta hur det ligger till efter testet.
janc 2023-06-02 16:46
Personligen anser jag att den viktiga frågan är i vilka situationer. det är OK att lägga till bildelement vilka av en ”normal” betraktare kommer att uppfattas som en del av det avbildade motivet. Ifall detta sker med AI-baserad programvara eller på något annar sätt är i mina ögon inte relevant
PMD 2023-06-02 19:06
Jag håller med om att retuschmetoden inte är relevant. Ljug inte om bilden, helt enkelt, men det är väl något som alla vettiga människor har hållit med om så länge det har funnits fotografier?
janc 2023-06-03 11:57
Visst är det så men jag får en känsla (rätt eller fel) av att fascinationen inför A I sänker ribban därför att det är så ”häftigt” och man glömmer att resultatet är precis lika fritt från fakta somom man gjort det med sax, klister och retuchpennor
PMD 2023-06-03 12:20
Det är möjligt att du har rätt, men i så fall tror jag att det kommer att rätta tills sig efter ett tag. En liknande diskussion uppstod när Photoshop (och liknande datorprogram) blev mer allmänt tillgängliga. Då upprördes en del över att det hade blivit så lätt att ljuga med bilder jämfört med tidigare.
janc 2023-06-03 17:46
Förhoppningsvis har du rätt. Det tråkiga tycker jag är om ”förbättringarna” blir så integrerade (och därmed vanliga) i t.ex telefonerna att den. stora mängden vardagsbilder som i en framtid skulle kunna berätta något om sin samtid i praktiken blir värdelösa som samtidsdokumentation.
Sten-Åke Sändh 2023-06-04 11:51
Man skulle kunna lösa det genom en funktion där man stänger av all AI i telefonen och samtidigt stämplar bilderna med en digital krypterad kod eller så. Det kommer komma motdrag mot den utvecklingen som nu sker när folk fattar vad som faktiskt står på spel. Vi får väl se vad Adobe hittar på för de har ju hittills varit det verkligt viktiga standardiseringsföretaget när det gällt bilder och text.

TIFF, XMP, DNG och PDF är väl alla gamla Adobe-standards som ännu lever.
Tomasz 2023-06-05 20:42
Jan Karlsson: "den. stora mängden vardagsbilder som i en framtid skulle kunna berätta något om sin samtid i praktiken blir värdelösa som samtidsdokumentation."

-Det här tycker jag är en viktig parameter! Samtidigt öppnar sig en liten nisch för "samtidsfotografer" som förhoppningsvis på något sätt kan garantera att deras bilder visar verkligheten.
En annan sak jag funderat på är, hur blir det om det är AI som genererar majoriteten av alla bilder som finns på nätet? Med tiden hämtar de in nya bilder, som de själva skapat. Jag anar en sorts konformitet...
Sten-Åke Sändh 2023-06-05 23:15
Det är en intressant reflektion. När det rör sig om ljud snackar man ju om "rundgång" och det blir intressant att se vilka uttryck rundgång i bildvärlden kommer att ta sig.
Sten-Åke Sändh 2023-06-05 23:16
Det är en intressant reflektion. När det rör sig om ljud snackar man ju om "rundgång" och det blir intressant att se vilka uttryck rundgång i bildvärlden kommer att ta sig.
Det blir kanske som när det digitala kom? Alla förutspådde filmfotografins död och förintelse. Det skrevs nekrologer över mörkrummet etc. Nu har det gått över 20 år sedan det började komma användbara digitala verktyg, men det analoga fortlever och har t.om ökat de sista åren. Och mörkrummet finns kvar. De till en början sjunkande priserna på förstoringsapparater (man kunde få proffsutrustningar i princip gratis) har åter stigit och återhämtat sig en hel del. Folk har t.om börjat färgkopiera i mörkrummet igen med RA4-processen och Fujipapper. Nu tror man detta nya ska ta över allt, men när den första entusiasmen lagt sig kommer fotografiet visa sig ha överlevt den nya tekniken. Alla trodde måleriet skulle dö ut när fotografi kom i början av1800-talet, men fortfarande målar folk. Det kommer sannolikt finnas dom som mera uppskattar äkta fotografi än denna nya teknik som har definitionsmässigt har föga med fotografi att göra. Den bara liknar fotografi. Fotografiets essens, att frysa en komposition och utifrån den skapa bilden, finns inte i AI-tekniken. Fotografi skiljer sig där mot övrigt bildskapande. Utmaningen för fotografen och hela meningen med fotografiskt bildskapande, försvinner med AI. Den bör väl inte tillhöra fotografi-genren utan är mera att betrakta som ett slags måleri. För övrigt hjälper den inte troligen inte en talanglös fotograf utan sinne för komposition eller originalitet, som tror sig kunna skapa underverk på det här sättet. Vad som kommer ske är nog mest att schablonartade bilder i mainstreamfåran kommer öka. Där finns säkert användningsområden för den som vill ha ”hjälp på traven” då AI- tekniken troligen skapar bilder liknande tidigare massproducerade alster. Men någon originalitet tror jag den har svårt att hjälpa till med. Inom många områden kommer den ändå att ta över och förbilliga. Men där äkthet och originalitet är viktigare kommer den inte ha framgång inom det fotografiska området, tror jag. Men jag tror ändå många konstnärer kommer att använda den i sitt bildskapande. Och det är nog något vi får acceptera. Men jag kan ha fel och framtiden får visa om och hur detta kan påverka fotografin?
kjellla 2023-06-05 10:03
Jag var också kluven när de första (visserligen riktigt usla) digitalkamerorna kom. Men upplever att när fler har börjat gå runt och klicka sina mobiler på allt runt omkring sig så har jag fått fler komplimanger och gillande för mina (fåtal) riktigt bra foton.

Människor verkar ha förstått att det inte är så lätt.