Att spegla det jag gillar.

Senaste istiden satte sina spår..

Spåren finns ju där efter den senaste istiden, det är bara att se sig om lite extra så finner man de nord-sydliga ränderna på många berghällar, eller 'dödisgropar' som numera är små sjöar, eller de grus/rullstensåsar som man ofta ser i terrängen! Ibland ses de olika skikten när man som här har ett större grustag.. då kommer inlandsisens avsättningar av grus och sand fram i olika skikt från dess isälvar som forsade fram under den kilometertjocka isen..

Sett från stora vägen mellan Nykvarn och Järna i Sörmland..

Tack för mig!

Inlagt 2017-09-26 22:04 | Läst 1728 ggr. | Permalink
Vackra och annorlunda bilder med fantastiska mönster av en grusås
Ha det gott/Stig
Svar från ehrsa 2017-09-27 11:12
Hej! Ja, visst är det vackert! Det här är ju mönster och strukturer som man som 'vanlig' människa normalt aldrig får se.. Det såg fantastiskt vackert ut när jag kom åkandes med bilen, kände att det måste dokumenteras innan det rasar och bara blir sand.. Färgen på sanden här var också väldigt fin, den bara lyste i gul/orange.. Tack! Stig.
Hälsn!
Hade jag inte sett grantopparna som sticker upp här och där hade jag gissat på Kalahari eller nån annan öken....Härligt motiv och bra bilder och väldigt intressant. Jag tänker ganska ofta på hur "nyss" isen fanns. Jag menar 10-12000 år är ju nät intill historisk tid / Björn T
Svar från ehrsa 2017-09-27 11:26
Hej! Den känslan fick jag också när jag fick syn på detta när jag kom åkandes! Det såg inte ut som det brukar göra här i Sverige.. Det var verkligen riktigt vackert, med starka färgnyanser dessutom! Det här är ju strukturer som man som vanlig människa normalt aldrig får se! Undrar om ett 'skikt' representerar ett år under slutet på istiden, och då specifikt den tidens sommar när avsmältningen från inlandsisen antagligen var störst, och därmed också med mest vattenflöde i de isälvar som rann under den tjocka isen, som då avsatte all denna sand och grus.. och högst upp på denna ås så skulle alltså de sista lagren av sand ha spolats dit, med det sista året högst upp.. innan 'jord/humus' sedan så småningom täckte allt.. så att vi inte längre kan se denna sand och dess strukturer. Förmodligen är det väldigt många lager med sand även under det som man ser här, ända ner till berggrunden.. Spännande och vackert i alla fall! Tack! Björn.
Hälsn!
Associerade på Tuija Lindströms Sandemarsvit. Med "rätt" val av bildpunkter eller lite fotoshoppande skulle de här suggestiva bilderna också sakna skala och lokalisering. 5 - 7 ligger nära!

Här curatortexten till Sandemarsviten:

"I Sandemar skiftar perspektiven från utblickar över väldiga ökenlandskap till närbilder av höga bergstoppar. Bildernas dovhet och påtagliga ytmässighet bidrar till ett samlat uttryck av närmast österländskt slag. Att motivet på samma gång är igenkännbart och undanglidande skänker scenerierna en gåtfull och ödslig karaktär. Fascinationen för främmande platser och den orörda naturen fanns tidigt inom fotografin. Redan på 1860-talet skildrade Carleton E Watkins bergsmassiv, dramatiska raviner och ofattbart gamla och höga träd i Kaliforniens urskogar. Hans storslagna arbeten har tjänat som förebild för många fotografer, och i en viss mening utgör Sandemar ett exempel på denna form av romantisk landskapsskildring. Historiskt sett har det varit både mödosamt och riskabelt att fånga den vilda naturen, och de strapatsrika expeditionerna har i första hand varit ett företag för män. Motivet i Tuija Lindströms arbete är inte vad det synes vara - den vidsträckta och avlägsna bergskedjan är i själva verket ett grustag en bit bort från hennes dåvarande bostad på Dalarö. Bildsviten är en "ironisk meditation" över ett tillstånd och en tradition, och mellan verklighet och sken finns en subtil kritik av skapandets villkor för kvinnliga konstnärer insmugen."
Svar från ehrsa 2017-09-27 11:34
Hej! Tack för den texten, spännande! Sandemar är faktiskt ytterligare en grustäkt där jag har sett väldigt fina såna här 'branter' som så vackert visar hur inlandsisen format vår terräng och marker! Men det är längesedan jag åkte förbi där nu.. hur det ser ut där nu vet jag inte alls.. kanske 'grustäkten' är avslutad helt där nu? Tack! Måns.
Hälsn!
Får det ligga ett tag till blir det fin randig sandsten med varm färg.
Svar från ehrsa 2017-09-27 11:39
Hej! Ja visst är det väl så! Gissar att det kanske krävs nån ytterligare bindande massa, eller kalkhaltigt vatten som passerar genom åsen under lång tid för att det ska bindas ihop till sandsten.. lite som när det behövs kalk för att göra cement.. kanske.. men vad vet jag om detta.. ingenting! :-) Vackert var det i alla fall med sin starka gul/orange färg! Tack! Stefan.
Hälsn!