Tobbes blogg

Bilder och berättelser från min resa genom livet.

Gesällen/Inte en bil i sikte

Jag deltar i projektet Rudan i Norrsundet under ledning av Kalle Boman och Anna Sohlman. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Hamrångebygden. Vi är ca 20 deltagare i projektet. Vi arbetar med teman som vi själva bestämmer. De flesta arbetar i grupp men det finns ett fåtal som arbetar ensam. När arbetet med temat är klart slutar det med en utställning. Själv arbetar jag tillsammans med en kompis med temat "Simon Nyberg". Nyberg verkade som fotograf från slutet av 1800-talet, han föddes 1881, i Bergby, Norrsundet och Ockelbo fram till sin död 1965. 

Hans efterlämnade glasplåtar, negativ, fotografier, kameror och annat fotorelaterat material är inte lätt att finna. Vi vet att somligt har slängts på soptippen. Annat har spritts till privatpersoner och, förhoppningsvis, till något museum. Vi har varit i kontakt med Länsmuseet och Kommunarkivet i Gävle men inte funnit något av värde. Nu står Arbetarmuseet i Norrsundet på tur. Vi tror ändå att de först nämnda museerna kan ha delar av Nybergs samlingar hos sig men att de inte är katalogiserade alls, eller på någon annan person. De ska ytterligare bearbetas.

Jag har fått låna ett antal glasplåtar av en privatperson, Rolf Wijk, som blev kontaktad av en person som arbetade på soptippen och visste att Rolf var intresserad av gamla bilder. Det hade nämligen precis kommit några askar med glasplåtar som skulle kastas på tippen. Rolf misstänker att plåtarna kommer från Nybergs efterlämnade samling.

Jag har nu fotograferat av alla plåtar och redigerat efter bästa förmåga. Många av plåtarna är i dåligt skick, men det finns de som är i relativt gott skick. Några har spruckit men det stora flertalet är hela. Vi tror att de har sitt ursprung i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Det finns nämligen inte en bil i sikte på någon av dem. Däremot flera hästar. Bilderna är knappast tagna i Hamrångebygden. Jag har lagt ut ett par försöksballonger på Facebook och fått några intressanta förslag var bilderna kan vara tagna. Ljusne eller Söderhamn. Bilden på fabriken med berget i bakgrunden tror flera kan vara kättingfabriken i Ljusne (med Vårdberget i bakgrunden).

Nyberg kan ha tagit dessa bilder för han skaffade tidigt bil. Men han kan naturligtvis tagit sig dit på annat sätt för det är inte särskilt långt till Ljusne från Hamrångebygden.

Kanske det finns några här på FS som kan tipsa om var dessa bilder kan vara tagna någonstans? Det skulle vara väldigt roligt om så skedde. Vi fortsätter i alla fall vårt arbete med granskning av bilderna och kontakter med personer som kan lämna upplysning. Vi har satt ut en efterlysning efter Nybergs efterlämnade glasplåtar mm i lokaltidningen "Alla Tiders". Novembernumret kommer ut till veckan och vi väntar nyfiket på vilken respons den får.

Jag minns mycket väl Nyberg när han fotograferade konfirmander på kyrktrappan till Hamrånge kyrka. Det var en stor show. Han sprang ivrigt flera gånger från trappan och in under skynket. Det tog lång tid innan han blev nöjd, till allas förtjusning.

Här är några bilder jag fått låna av Marianne Bengtsson-Rossander. Hennes far Allan Trång var präst i Hamrånge vid den här tiden.

Fotohistoria är kul.

På återseende

Torbjörn

Postat 2018-11-23 12:10 | Läst 1027 ggr. | Permalink | Kommentarer (7) | Kommentera