Camera Obscura

Fd fotograf, numera förläggare - men plåtar såklart fortfarande och bloggar i tid och otid ;-)
 
Follow johanericson on Twitter

Dogme 05 vs Dogma 07

För att klargöra lita angående Dogma 07 så valde vi "Dogme 95"
(http://www.dogme95.dk/) som förebild. Bakgrund och syfte ligger väldigt nära, men det är ju skillnad på rörlig film och fotografi. Så även om grundtanken var "en kamera, ett objektiv och en film" skapade Dogma-tänket en ram och ett sammanhang att förverkliga den filosofin inom. Dvs från fotografisk filosofi till ett Dogma sällskap ;-)

Nedan det ursprungliga "wow of chastity":

1. Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in (if a particular prop is necessary for the story, a location must be chosen where this prop is to be found).

2. The sound must never be produced apart from the images or vice versa. (Music must not be used unless it occurs where the scene is being shot).

3. The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable in the hand is permitted. (The film must not take place where the camera is standing; shooting must take place where the film takes place).

4. The film must be in colour. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light for exposure the scene must be cut or a single lamp be attached to the camera).

5. Optical work and filters are forbidden.

6. The film must not contain superficial action. (Murders, weapons, etc. must not occur.)

7. Temporal and geographical alienation are forbidden. (That is to say that the film takes place here and now.)

8. Genre movies are not acceptable.

9. The film format must be Academy 35 mm.

10. The director must not be credited

Och så vårt "Dogma 07"  fotografiska "kyskhetslöfte":

1. Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen. Ingen manipulation eller arrangemang av motivet är tillåtet. Inga föremål får flyttas och inga personer får vidtalas, dvs fotografen skall inte interagera med motivet innan bilden är exponerad.

2. Bara naturligt, befintligt ljus är tillåtet dvs ingen blixt, inga extra ljuskällor eller reflexskärmar eller annan manipulation av det befintliga ljuset.

3. Kameran måste vara handhållen, dvs inget stativ, men fotografen får ta stöd mot objekt i sin omgivning.

4. Bara en film alt inställning i kameran får användas. Dvs färg ELLER s/v. På digitalkameran får skärpa, mättnad, ISO och övriga parametrar inte ändras.

5. Bara en optik alt ett läge på ett zoomobjektiv, dvs en brännvidd får användas. Och brännvidden för inte överstiga 90mm för småbild eller motsvarande bildvinkel (24,5 grader) med digitalkamera. Inget filter eller andra föremål som påverkar bildresultatet får användas, dvs bara ofärgade objektivskyddsfilter och motljusskydd ät tillåtet.

6. Bilden får inte innehålla ytliga/konstlade motiv som våld, pornografi odyl.

7. Bilden får efter exponeringen inte beskäras.

8. Bilden får inte manipuleras – bara framkallas och skannas alt konverteras från RAW-format. I samband med detta får kontrast och ev färgbalans justeras så att bilden så mycket som möjligt överensstämmer med fotografens minnesbild av motivet. Damm, pixlar döda och andra skador i bilden får retuscheras.

9. Bara 35mm film alt digitalkameror med motsvarande bildproportioner får användas.

10. Bilden, inte fotografen eller tekniken skall uppmärksammas. Diskussion och kritik skall handla om bilden.

Hoppas detta klargör lite av tankarna med "Dogma 07". Sedan fins det fortfarande "gränsland", tex hur mycket traditionellt "mörkrumsarbete" som tex "pjattning" och efterbelysning är ok? Personligen tycker jag att all bearbetning av tex kontrast och exponering, även partiell, är ok så länge som den syftar till att den fotografiska bilden skall vara så lik den bild fotografen såg i sökaren vid exponeringen. Och som du förstår - givetvis är vi öppna för debatt!

Gott Nytt År!
Postat 2007-12-31 15:38 | Läst 9252 ggr. | Permalink | Kommentarer (8) | Kommentera

En kamera, ett objektiv, en film = DOGMA 07

"Den fotografiska bilden är inte död, men den är svårt sjuk. I en tid då allting är möjligt, inte minst med datorns hjälp, så har den klassiska fotografin allt mer kommit att påverkas av den digitala illustrationen. Och detta så till den milda grad att det idag är omöjligt att veta hur en bild kommit till. För den kommersielle fotografen som levererar beställningsbilder för reklam mm så har det alltid varit så, fotografiet tar illustrationens plats. För många fotografer så är detta inte bara en självklarhet utan ett helt acceptabelt sakernas tillstånd. Men gränserna mot bildjournalistik och övrig dokumentär fotografi suddas ut med allt vad det innebär av förlorad trovärdighet och ifrågasättande av fotografens arbetsmetoder. Det tidiga 2000-talets bildskatt riskerar att förlora sig ett träsk av bildmanipulation och piktoralistiska stävanden."

Därför har vi startat sällskapet ”Dogma 07”, inspirerade av fotografins pionjärer söker vi fotografins rötter. Genom att avsäga oss all onödig teknisk barlast vill vi nå fram till motivet – bilden – fotografiet. Vi är inte teknikfientliga, vi accepterar den digitala kameran som den filmbaserades jämlike, vårt fokus är på bilden – inte tekniken. Men när vi minskar antalet tekniska valmöjligheter inför motivet genom att låsa oss vid en brännvidd och en film/kamerainställning vill vi frigöra kreativiteten och seendet till att upptäcka motivet.

Denna filosofi är inte motivbaserad utan kan appliceras på nästan alla typer av fotografi, men givetvis så ligger den klassiska gatufotografin och dokumentärfotografin närmast till hands. Filosofin innebär att man är nära sitt motiv så vi har satt en gräns vid 90mm för småbild/fullformat eller motsvarande brännvidd för de olika digitalformaten. Likaså har vi begränsat bildens proportioner till den klassiska småbildsfotografins 3:2 vilket är avgörande för bildens komposition. Då bilden ej får beskäras efter exponeringen så låter det även analoga som digitala fotografer delta under samma förutsättningar.

Medlemskapet i sällskapet är fritt för alla som vill vara med, enda kravet är att de bilder du laddar upp i den tillhörande polen är tagna i enlighet med nedan angivna ”kyskhetslöftet”. Det ställs inga övriga krav på ditt fotograferade eller din utrustning. Alla, nybörjare såväl som proffs, är välkomna i sällskapet. Och vi vill uppmuntra till debatt och ifrågasättande, ambitionen är att trots de praktiska begränsningarna ha bildmässigt ”högt i tak”

Och dessa regler gäller ju såklart endast i denna pool och i sällskapets övriga aktiviteter. Medlemmarna är givetvis fria att använda vilken utrustning de vill och alla tillgängliga tekniker i sitt övriga fotograferande. Det är upp till medlemmen att avgöra hur mycket av hans/hennes fotografi som är i enlighet med ”Dogma 07” även utanför poolen/sällskapet.

Konstnärligt kyskhetslöfte

Nedanstående dokument är det ”konstnärligt kyskhetslöfte” som har till sitt syfte att sätta den fotografiska bilden fokus. Löftet innebär att man väljer en kamera, ett objektiv och en film med framkallare alternativt en kamerainställning i digitalkameran och sedan följer nedan angivna punkter:


1. Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen. Ingen manipulation eller arrangemang av motivet är tillåtet. Inga föremål får flyttas och inga personer får vidtalas, dvs fotografen skall inte interagera med motivet innan bilden är exponerad.

2. Bara naturligt, befintligt ljus är tillåtet dvs ingen blixt, inga extra ljuskällor eller reflexskärmar eller annan manipulation av det befintliga ljuset.

3. Kameran måste vara handhållen, dvs inget stativ, men fotografen får ta stöd mot objekt i sin omgivning.

4. Bara en film alt inställning i kameran får användas. Dvs färg ELLER s/v. På digitalkameran får skärpa, mättnad, ISO och övriga parametrar inte ändras.

5. Bara en optik alt ett läge på ett zoomobjektiv, dvs en brännvidd får användas. Och brännvidden för inte överstiga 90mm för småbild eller motsvarande bildvinkel (24,5 grader) med digitalkamera. Inget filter eller andra föremål som påverkar bildresultatet får användas, dvs bara ofärgade objektivskyddsfilter och motljusskydd ät tillåtet.

6. Bilden får inte innehålla ytliga/konstlade motiv som våld, pornografi odyl.

7. Bilden får efter exponeringen inte beskäras.

8. Bilden får inte manipuleras – bara framkallas och skannas alt konverteras från RAW-format. I samband med detta får kontrast och ev färgbalans justeras så att bilden så mycket som möjligt överensstämmer med fotografens minnesbild av motivet. Damm, pixlar döda och andra skador i bilden får retuscheras.

9. Bara 35mm film alt digitalkameror med motsvarande bildproportioner får användas.

10. Bilden, inte fotografen eller tekniken skall uppmärksammas. Diskussion och kritik skall handla om bilden.

Hur gör jag?

Genom att gå med i sällskapet så godkänner jag löftet och lovar att alla bilder jag laddar upp i poolen är 100% i enlighet med det. Dessutom så skriver jag ett meddelande i sällskapets gästbok där jag anger vilken utrustning som jag avger löftet för enligt följande:
1. en kamera
2. ett objektiv (alt. en brännvidd på ett zoomobjektiv)
3. en film och en framkallare eller om jag använder digitalkamera:
3a. Färg eller S/V
3b. ISO tal
3c. Inställda bildparametrar i kameran beroende på tillverkare, tex normal osv

Några exempel på hur utrustningen till löftet kan se ut:
1. Canon EOS 5D
2. Canon EF 28/1,8 USM
3a. Färg
3b. ISO 400
3c. SRGB, Skärpa 0, övriga parametrar: normal.
Eller
1. Leica M6
2 Summicron 35/2 ASPH
3. Kodak Tri-X och D-76
Eller
1. Canon G9
2. Objektivet i motsvarande 35mm läge
3a. S/V
3b. ISO 100
3c. Fabriksstandard dvs ”normal”

Utrustningen i löftet kan bara ändras om ett nytt löfte ges.

Detta bör inte ske med mindre än sex månaders mellanrum så att fotografen hinner arbeta in sig på vald kombination. Men vid förlust eller nyanskaffning kan givetvis löftet ändras omedelbart. Tidsbegränsningen är en rekommendation, inte en del av löftet, men vi vill uppmana varje medlem att noga utvärdera sina bilder och sin personliga utveckling i samband med förändringar i löftet.

OBS! Löftet gäller bara poolen ;-)

Vi vill återigen poängtera att dessa regler endast gäller foton som laddas upp i denna pool inte behöver påverkar medlemmens övriga bildskapande. Löftet kan när som helst sägas upp, enklast genom att utträda ur sällskapet (genom att välja ”gå ur gruppen” på startsidan).

Vår inspirationskällor

Vi har låtit oss inspireras främst av manifestet ”Dogme 95” och dess påverkan på filmskapandet och grunddragen är hämtade därifrån. Men vi knyter även an till ”En kamera, ett objektiv, en film” filosofin samt många fotografers personliga filosofi kring fotograferandet, som tex Henri Cartier-Bresson:
Reality offers us such wealth that we must cut some of it out on the spot, simplify. The question is, do we always cut out what we should? While we're working, we must be conscious of what we're doing. Sometimes we have the feeling that we've taken a great photo, and yet we continue to unfold. We must avoid however, snapping away, shooting quickly and without thought, overloading ourselves with unnecessary images that clutter our memory and diminish the clarity of the whole.”

Till Dogma 07s startsida här på FS:
http://www.fotosidan.se/groups/dogma/index.htm

Wikipedia om Dogme 95:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dogme_95

Dogme 95s hemsida (på engelska):
http://www.dogme95.dk/

Du är varmt välkommen!
Johan Ericson & Bengt Björkbom

Postat 2007-12-29 10:57 | Läst 14552 ggr. | Permalink | Kommentarer (17) | Kommentera

Refuserad av GFS - igen ;-)


Canon EOS 5D, 85/1,2 L II   "Sara vid fönstret"  För att se bilden större - klicka här!

Provade att lägga upp en annan typ av bild till GFS - men även denna refuserades, här är motiveringen:
---
Juryn valde att ej anta din bild, med huvudmotiveringen "Höjer sig inte över mängden".

Här kan du se de olika motiveringar som juryn angivit, samt ev förtydliganden från
jurymedlemmar om så förekom:
- Höjer sig inte över mängden
- Bilden upplevs oskarp
- Lite för enkel till utförandet
- Bilden upplevs medvetet/överdrivet konstlad
- Budskapet är inte tillräckligt starkt/tydligt
- Efterbearbetningen upplevs inte bra/rätt
- Kompositionen kan förbättras
- "Softningen eller ett försök att skapa ett kort skä"
- "Ena ögat har har för lite skärpa"
---

Ok - vad skall jag göra? Skratta eller gråta?

Ps.
Bilden är helt obeskuren och oretuscherad, bara varsamt skärpt....
 

Postat 2007-12-27 22:22 | Läst 11650 ggr. | Permalink | Kommentarer (24) | Kommentera

Anakronistisk krubba


Nikon D200, 17-55/2,8 DX

Har byggt en krubba tillsammans med dottern, när vi invigde den igår så dök en prinsessa upp tillsammans med de vise männen. Fick veta att hon tydligen var ihop med en av de vise männen (han i miten i blå mantel ;-)


Nikon D200, 17-55/2,8 DX

Mera korrekt sättning, figurer från tyska Schleich:
http://www.schleich-s.de/cms_schleich/shop/index.php?partner=standard&lang=2&startnode=1&okat=154
Postat 2007-12-26 18:29 | Läst 11120 ggr. | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

Varför firar vi Jul - egentligen?


Juda bergsbygd, terrasserna är äldre än 2000 är, såhär såg det antagligen ut även på Jesu tid.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.  I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det...

... Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Johannesevangeliet 1:a kapitlet vers 1-5 samt 9-14 ur Svenska Folkbilbeln

Postat 2007-12-25 02:22 | Läst 9798 ggr. | Permalink | Kommentarer (10) | Kommentera
1 2 3 ... 5 Nästa