Fd fotograf, numera förläggare - men plåtar såklart fortfarande och bloggar i tid och otid ;-)
 
Follow johanericson on Twitter

I denna natt blev världen ny


Richo GR-D II (Rakt av från minneskortet ;-) Ett "snapshot" i familjens Julkrubba.

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

"Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag."

När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Lukas 2:1-20 (Svenska Folkbibeln)

(Ifall nu någon skulle ha missat vad det är vi firar ;-)

Inlagt 2008-12-25 02:05 | Läst 6433 ggr. | Permalink

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.

(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?
"För mina bröders och vänners skull
vill jag tillsäga dig frid."

- Psalm 122


Glädjefylld Helg / Hag Samea’h !
Ja, detta kan vi inte påminnas nog om. Tack för att du delade med dig av början på berättelsen som har förändrat så många liv.
(Tack också att du använde Folkbibeln.) :)
Hinduer, buddhister, muslimer, judar mfl. kanske inte tycker att världen blev ny just då.
Är det någon skillnad på Folkbibeln och den vanliga bibeln?
Hej Johan!Ha det bra på det gamla året och kom in
med friska tag.

Dock sjöng en fågel denna kalla dag
i vintrig skog vid isbeslagen fjärd.
Dess namn och hemvist kände inte jag-
blott maningen som blev mig så beskärd.

Den sjöng trots allt, trots storm och köld,
den sjöng allena ,utan stor publik,
den sjöng som för att skapa sig en sköld
sin sköra ,blommande och blå musik.

Krig rasade i värden överallt.
Män dödade,varann i jätteslag,
och städer härjades och släktet svalt.
Dock sjöng en fågel denna kalla dag.
Einar Malm

mvh Rolf
Michael, bra fråga. Det korta svaret är att Svenska folkbibeln är en mer korrekt översättning, dvs man har gjort allt man kan för att översätta orden exakt som de står skrivna. I Bibel 2000, t ex, har man ofta gjort "tolkningar" av vad man TROR att författarna KUNDE ha menat. Man har alltså avvikigt från den viktigaste regeln: att göra en "ren" översättning och överlåta tolkningar och tillämpningar till läsaren.
För att försvåra det hela har Bibel 2000 kommittén bestämt att bibeln ska "passa" alla trosinriktningar. Det är kanske en ädel tanke i sig, men problemet är att man bl a i Gamla testamentet har tagit bort alla specifika hänvisningar till den tillkommande Kristus. Det hela blir lite märkligt då, med tanke på att detta är en av bibelns centrala teman.
Tänk själv om det muslimska rådet skulle bestämma att ändra delar av Koranen bara för att kristna, buddister, osv, skulle tycka den bättre anpassad till deras egen livsåskådning.
I vilken annan religion som helst skulle detta vara helt otänkbart... men med bibeln... ja, då är det fritt fram att ändra hur man vill.
Ja... här fick du både några förklaringar och åsikter i ett. :)
mvh Louis
Follow johanericson on Twitter
   

Religion Fotobloggar Dela

fotobloggar.nu  

Innehållskategorier