Öhrnen

Skyddsjakt på havsörn, låter det bra?

Ja bor man på Åland och är för ejdern och emot havsörnen så ska det skjutas av lite örnar, ungfåglar specifikt. Då predationen är mycket stor på just ejdern.

Bifogar länk.

https://alandsradio.ax/nyheter/jaktvardsforeningarna-lyfter-fragan-om-skyddsjakt-pa-orn

Har läst och följt lite nyheter om havsörnen från Åland och läst debatter för och emot.

Att skjuta havsörnen i en så kallad "skyddsjakt" är för mig helt obegripligt då vi var orsaken till att de först höll på att gå under. Jakt! Tillslut blev de fridlysta men då kom ju DDT och PCB in i bilden vilket var ytterligare ett hot mot örnpopulationen. Några eldsjälar startade projekt havsörn och hjälpte örnstammen genom att utfodra giftfri mat på flera utfodringsplatser. Så nu idag har vi en kraftig örnpopulation. Dock så är det ett stort mörkertal om just örnar (kung som havsörn) som stryker med årligen i illegal jakt, tåg, vindkraft, blyförgiftning m.m. Många fler än vad man kan tro. Var på en mycket intressant föreläsning hos Örn-72 om just örnarnas dödsorsak i Sverige för några veckor sedan. Och det som var mest förbryllande var att det inte var ungfåglarna som hade störst dödstal utan 6-7 åringar om jag inte minns helt fel.

Här är havsörnen som jag hämtade och skickade till SVA. Svaret från dem, blyhagel i högra lungan. Så det blev misstänkt jaktbrott där.

Det här är vad jag tycker om skyddsjakt!

Nej nej och återigen nej.

Och det räcker helt enkelt med att jag skriver det här. Ungfåglarna stryker ju omkring. Vintern 2021 hade jag en ung havsörn född i lappländska Finland nere hos mig. Ska då dessa unga örnar skjutas på Åland bara för att de råkar rasta/befinna sig på den ön just när skyddsjakten pågår?! Det är väl det stora "problemet" att havsörnen (ungfåglar) just stryker omkring. Så att skjuta av de som kommer eller befinner sig på Åland känns ju galet. Eller? Tror inte att man kan inrikta sig på just en eller några individer när det gäller sånt här...

Tror heller inte det kommer att hjälpa med just skyddsjakt, då det kommer anlända nya både från Sveriges fastland och Finland. Ska vi nu börja skjuta av dem när vi fått tillbaka dem? Rimmar dåligt...

Men ett är ju säkert, Åland kommer väl att bli känt i Europa om det eventuellt skall börja skjutas av örn där skulle jag tro.

Den finska lappländska örnen som var på besök hos mig, december 2021. Den hade gjort en mycket lång flygresa!

Fick ett sms av en kollega ikväll som är jägare och följer jaktnyheter frekvent, så var bara tvungen att skriva av mig om vad jag tycker. Har aldrig vart på Åland och sett hur illa det är med ejdern. Har dock aldrig hört om någon djurart som har utrotat en annan art, förutom just människan..

Det måste finnas andra sätt att skydda ejdern än att skjuta av en annan art!

Postat 2022-12-16 18:46 | Läst 853 ggr. | Permalink | Kommentarer (13) | Kommentera

Ekorren satt i granen

Å skulle plocka kottar... 

Nu gjorde den ju inte det utan satt i en ek och hade full koll på fågelmatningen där nere på marken en bit ifrån.

Den tyckte att fotografen kanske inte är så farlig trots allt. Så ekorren bestämde sig för att klättra ner.

Med raska skutt hoppade den fram till fågelmatningen. Fotografen låg på magen i gräset :)

Korren stannade upp för en stund. Kollade sig omkring.

Ah där är solrosfröna!

Korren klättrade upp och skrämde iväg alla småfåglar. Men vad gjorde det. Den behövde ju mat den med. 

Så fotovänlig som den här var så :)

Det var gott tyckte korren. 

Ta en närbild också sade ekorren.

Satt igår kväll och redigerade lite gamla fotografier från 2021. Hittade dessa på ekorren som var riktigt fotovänlig den dagen.

Postat 2022-12-05 08:05 | Läst 1592 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera