Bilder, tankar och reflektioner jag gärna delar. Både lek och allvar och framförallt mer hjärta än förstånd

SMEDJEBACKEN OCH JÄRNET - EN LÅNG HISTORIA / OCH SÅ LITE OM JOHAN AHLBÄCK OCH SVEA MORIN

***

Bergslagen är synonymt med gruvbrytning och järntillverkning och har också en lång historia här. Av informationen på utställningen i Lokstallet i Smedjebacken med rubricerat namn framgår att malm började brytas i Bergslagen i liten skala redan under 7oo- och 800-talen. Mest var det dock sjö- och myrmalm som användes för järnframställning fram till medeltiden.

*

Fast bebyggelse och etablerad bergshantering har funnits här i Smedjebacken åtminstone sedan 1300-talet och hyttverksamheten har fortsatt kontinuerligt fram mot 1930-talet. Smedjebackens Valsverk bildades 1856 genom att ett antal smedjor, hyttor och bruk i Smedjebackens omgivningar gick sammanför att bilda ett  gemensamt valsverk. Redan i mitten av 1860-talet var det ett av landets mer betydande valsverk och inriktat mot långa produkter som järnvägsräls. Fortfarande idag är långa produkter huvudinriktning, dock inte räls.

*

Inte så långt från Smedjebacken ligger Morgårdshammar AB med anor från 1600-talet. Idag tillverkas utrustningar för valsverk 

*

Utatällningsinformationen illustreras med bilder av Johan Ahlbäck, född i Smedjebacken 1895. Johan har kallats arbetets konstnär eftersom praktiskt taget hela hans produktion har motiv från  arbetet i valsverket, där han själv arbetade som ung, och närliggande arbetsverksamheter. Här kommer ett par typiska bilder, med på utställningen 

*

*

*

Just Johan har jag egna minnen av, honom har jag träffat, jag har tom fått en enkel akvarell, gjord just för mig, av honom. Historien var att jag hade en folkskollärarinna som hette Svea Morin, en helt fantastisk och varm person, en sån lärare som jag önskar alla barn skulle få ha. Dessutom var hon duktig i att teckna och måla, hon var fantasifull och kreativ. Och hon var särbo som vi säger idag med Johan. Eftersom mina föräldrar båda var skolfolk var hela familjen hembjudna på kaffe till henne en gång, och då var Johan också där. Jag kommer ihåg honom som stor, bullrig, snäll och glad. Och under eftermiddagen gjorde han en enkel djurakvarell var till oss tre syskon - en häst till storasyster Sigbrit, en elefant till lillebror Dag och såklart en Björn till mig. Varje akvarell tog kanske fem minuter att göra. Johan dog 1973 och jag tror aldrig han blev riktigt kändis och berömd och därmed dyr så det är inga dyrbarheter vi har, däremot fina minnen från den söndagseftermiddagen! 

***

Inlagt 2017-07-16 10:06 | Läst 627 ggr. | Permalink(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?
Hej Björn! Härligt med historia.Dalarna skapade ekonomi till hella Sverige.Mina förfäder på tolvsboberget skapade kol till gruvorna och järnframställning så långt tillbaka när kungen sa åt prästern att ha kol på hur mycke folk han hade och den första var på 14 hundratalet och den sista var 1952 i berget och det liger en gruva där isgruvan.Du kan läsa mera i boken spår av det förflutna av Lars-Håkan Hedin mvhRolf