Vimmel och vardag Mingle and monday

Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Från dia till digitalt

Har under en del av vinterhalvåret arbetat lite med att digitalisera gamla diabilder. Intressant och rent tekniskt ganska enkelt.  En kamera med makroobjektiv, uppställt i strålgången från diabildsprojektorn med projektorns objektiv borttaget samt med en vit, halvt genomskinlig, plastskiva mellan projektorlampan och diabilden, blir det hyfsat. 

Lillbrorsan och jag någon gång sommaren 1961, på sommartorpet i Loringa, strax söder om Skultorp, (ni vet "Vägförvaltninga"). I bakgrunden syns södra Billingen med högar av rödfyr, bränd alunskiffer. Tagit med en AGFA-kamera.

Brorsan 2006 tagit med mobiltelefonen, ingen diabild.

Morsning/MA

Postat 2014-04-29 23:37 | Läst 4291 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera