Vimmel och vardag Mingle and monday

Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Gatufoto på landsbygden? Går det? Ännu en fundering över temat!

Om man har lust för denna genre och är boende på landsbygden kan det bli svårt. Är man inom ett område där gatunämnden styr och ställer kan det visserligen vara i rätt härad men på landsbygden kan det också vara trafikverket som sköter transportlederna och då blir det värre. Då är det vägar. Genren ombildas lätt till vägfoto eller landsvägsfoto. Är det sedan låg mänsklig aktivitet, vilket det oftast är på vägen på landet, blir tillfällena få för möjligheter till bilder med intresseväckande innehåll. Nu finns dock annat i anslutning till vägarna som kan vara roligt att avbilda med kameran. Nedlagda service- och matbutiker som ombildas till bostäder t.ex.  Jag har cyklat förbi flera sådana under motionsrundorna och tänkt att jag skulle fotografera dessa miljöer. I förra veckan blev det av att ett sådant hus fotograferades. Det stannade vid en exteriör översiktsbild. En miljöskildring kräver fler bilder men jag besparar de boende det och hade kanske heller inte fått deras tillåtelse om jag frågat.

Förändringar sker fortlöpande en del väcker rädslor en del ilska. Ersättningen, om man nu kan kalla det så är en krog med ett mikrobryggeri men de har ingen DHL-service.

/MA

Postat 2016-08-27 00:44 | Läst 1662 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Nytt boende på kända sätt?

Mönster som kommer igen! Tycker mig ha sett detta från 40- 50-, och 60-talets bostadsbyggande bortsett från den mer sofistikerade balkongbarriären med en vassare färg! Det stora är nog balkongytan som säkert är 3 gånger större än för 50 år sedan tack vare prefabricering och avancerade fästdon.

Bra att de boende blandas upp i alla fall. Kategoriboende lär inte vara bra sägs det! 

/MA

Postat 2016-08-17 10:31 | Läst 2013 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Himmel och träd

Himmel och hav brukar ju vara en allitteration som används då och då för bilder utöver havet. Att hitta något liknande med himmel och träd är inte lätt: trimmel och träd eller himmel och häd. Det blir språkligt nonsens och himmel och helvete är inte aktuellt här, snarare tvärtom. Icke förty så kan man kombinera träd och himmel i samma bild.

I gränsen där sjöbrisen klingar av blir molnformationerna stundtals mäktiga och ger en känsla av tropiskt klimat. 

En trädbild från Mön

 liksom denna. I det här jordbrukslandskapet blir träden ofta solitärer som fångar blicken. Det finns också ett symbolvärde som nog omedvetet noteras.

Norra Falster, spannmålsgård. 

/MA

Postat 2016-08-09 10:46 | Läst 2731 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Nedslag i Danmark och Vålse vig.

En återkommande källa till upptäckarglädje är att göra ett nedslag i Danmark och då företrädesvis på Själland.  Det ligger närmast. Mitt i "ingenstans" brukar vara målet. Oftast med en snegling på vilka geocacher (geocaching är en orientering med hjälp av GPS) som finns men helst på något obekant ställe. Det blir därmed sällan typiska turistfällor utan snarare väldigt lokala fenomen. Det är ett sätt att "komma under ytan" inte att smälta in men att komma vardagsnära. I år föll blickarna på kusten söder om Köge men framförallt på norra Falster. Möns klint är ett känt turistmål mål men det finns också kritklippor längs Själlands ostkust: Stevns klint. Visserligen inte så mäktiga och till viss del också en turistfälla men ändock. Någon del av den här klinten var också en strategisk punkt i kalla krigets skugga. För en urbergsbo från Sverige är det en helt annorlunda naturtyp. 

De mörka stråken av flinta ger en bild av hur jordskorpan eller den dåvarande havsbotten rört sig. Det var bara några veckor sedan som det var en svag jordbävning i Kattegatt. Kattegatts botten rörde sig! Tror det var 2,3 på Richterskalan, knappt kännbar. 

Det är i de här lagren som man kan sluta sig till det stora meteorit- eller asteroidnedslaget som avslutade dinosaurie-eran för gott. Någonstans i den övre tredje-delen skall det lagret synas. Undrar om man kommer att se något motsvarande i dagens havsbottnar efter någon eon? Den allmänna åsikten bland biologer är ju att vi håller på med en massutrotning.

Bottnarna och vattnen runt omkring liksom torra land har en stor artrikedom. 

Den ståtliga bron över till Falster med den gamla bron, från slutet av 30-talet, i bakgrunden. Den gamla bron är smal och jag har minnen från en resa över bron med en SAAB 96 i hällregn på 60-talet. Kommer ihåg det fortfarande, en fantastisk bro att färdas över då.

Den låglänta kusten har lett till att vallar byggts för hålla havet stången här och var. I Vålse vig på norra Falster stängde man ute havet. På artonhundratalets mitt stängdes den grunda viken av och torrlades så småningom. Åkermark fanns det behov av överallt för att möta Europas växande befolkning inte bara i Sverige. 

 

Den här kyrkan, Kippinge kyrka, var vallfartskyrka under medeltiden för att den hade några droppar av Kristi blod. Kyrkan låg före indämningen intill stranden. Nu ligger den flera kilometer upp på land. 

Målningar från 1300-talet.

Tyst, nästan ödsligt ligger fälten med spannmål mellan byarna. Lugnet avbryts bara av intensivt skördearbete. 

Sent in på sensommarkvällen håller man på.

Vålse en by på kanske 200 invånare hade ett B&B i närheten av indämningen som vi skulle övernatta på. Detta var nedslaget i "ingenstans". Men ingenstans visade sig som så ofta vara någonstans vid närmare påseende. Inte bara en kamp om odlingsmark och att bärga skörden utan också en annan sorts kamp: Karl X Gustav låg här i Vålse vintern 1658 med en här på 7000 man! 

 

Det går nog att lägga en vall till en bit ut i viken....

Man kan kanske läsa på innan man åker iväg men det är mycket mer spännande att göra sådana här upptäckter på plats genom att bekanta sig med orten. Det där med aha-upplevelser är speciellt.

/MA 

Postat 2016-08-04 10:10 | Läst 2547 ggr. | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera