Vimmel och vardag Mingle and monday

Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Morsning korsning!

När alla gator är enkelriktade, så när som på var fjärde, femte, krävs en speciell uppmärksamhet. Varannan åt ena hållet och varannan åt andra. Att lära sig att titta mot den enkelriktade skylten, för därifrån kommer trafiken, och inte så mycket åt andra hållet (såvida de inte kört mot enkelriktat) ökar koncentrationen för att bryta vanan att börja med vänster. Att titta åt vänster, för bilar i högerfil är ju närmast, är rutin och att någon gata kan vara enkelriktad är mera undantag än regel, i alla fall i vårt trafiksystem.

 

Många skyltar blir det. (Klicka på länken)

Å andra sidan sparar man en filbredd på gatubredden och gatan kan göras smalare. 

 

En stadsplanerares dröm eller är det bara en anpassning till den gamla bebyggelsens gatunät?

Gränder säger man i gamla städer och vad gör man på bottenvåningen, i halvdunklet? Entréer och förråd kanske och så blir det svalt. För solen når ofta inte dit ner, i varje fall blir det inte solbelyst så länge. Gränder? I anglofieringens tidevarv kanske det skall heta "man made canyons"?

Nu skulle man kunna tro att detta är gatufoto och på ett sätt är det nog det.

/MA

Postat 2022-04-03 12:33 | Läst 1675 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera