Vimmel och vardag Mingle and monday

Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Underrättelser

Från Bedford är det inte så långt till Bletchley, knappt 30 km med tåg. Bletchley Park var en plats omgärdad av stor sekretess ända fram till 1974. Verksamheten bestod i att dechiffrera axelmakternas kommunikation med militära enheter mm under kriget och var förstås störst under andra världskriget och strängt hemlighållen. Nazitysklands Enigma- och Lorenzmaskiner var svåra att överlista. 

En tågfärd på sådär 30 minuter från Bedford station med ett dieseltåg av class 153, som stannade vid varje mjölkbord eller snarare vid varje by längs järnvägen till Bletchley, gav vyer över det engelska landskapet.

I krigets början köptes Bletchley Hall in av brittiska staten. Från början var det knappt hundra personer från Cambridge och Oxford i åldrarna 25-30 år som arbetade i baracker. I slutet av kriget var ca 10 000 personer inblandade i kryptoanalysarbetet. I små låga enplansbyggnader utvecklades metoder som så småningom skulle bli embryot till konstruktioner av datamaskiner. Turing-maskinen efter Alan Turing byggdes här. Arbetet var pressande och den interna sekretessen mellan barackerna var lika hög som utåt. Nu är området ett museum väl värt att besöka. Tidstypiska miljöer var uppbyggda och ljudkulisser i form av motorljud från Spitfireplan ljöd över området liksom ångvisslor från ångtågen på stationen. Andra världskriget är något som speglas ofta i det det brittiska samhället, nostalgiskt ibland och heroiskt ibland men alltid patriotiskt. 

Utmanande miljö att fotografera i: stora variationer i ljus. Det här är från huvudbyggnaden som man snart flyttade ut från till de små paviljongerna, som var betydligt mer spartanskt inredda än huvudbyggnaden. 

Krigsvintrarna var ju kalla efter vad jag förstått och det måste varit dragigt och kallt att sitta still i en paviljong (bild från block C) byggd med 1 och ½ halvstens yttervägg och analysera kryptos. De lyckades tyda många radiomeddelanden som bland annat tyska marinledningen skickade till sin ubåtsflotta. Kriget förkortades och många liv sparades.

Svenskar var inte heller så dåliga på att lösa chiffermaskinernas koder under andra världskriget. Uppsala professorn Arne Beurling löste G-maskinens chiffrering som tyskarna använde på telefonnätet.  

Har ni inte sett filmen "The Imitation Game" så se den. Alan Turing är huvudpersonen i filmen (spelas av Benedict Cumberbatch) och hans arbete med "Bombe" som maskinen för Enigma-avkodning kallades är minst sagt engagerande och som en händelse: På bokrean hittade jag "Kodknäckarnas hemliga liv i Bletchley park". 

Och pensionärsrabatter då? Jo det hade man på inträdesbiljetten. Vad som var mera sympatiskt var att mot uppvisande av tågbiljetten fick man gå in två för en biljett. Halva priset alltså!

/MA

Postat 2017-03-01 22:53 | Läst 587 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera