Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Den smala vägen.........

När man färdas i den södra delen av Sverige kan man inte undgå att se spår av banvallar här och där. Oftast kan man i landskapet se en linje eller en buskallé som letar sig genom landskapet och som rätt som det är upplöses i ingenting. Före detta järnvägsknutar med lokstall och en stationsbyggnad eller en träbyggnad med lastkaj där godset lossades och lastades kan kännas igen om man tittar noga. Rester av en kortlivad småskalig infrastruktur som band ihop landsändar och människor och som satte fart på ekonomi och höjde välståndet.  Smalspår, alltså spår med en spårvidd mindre än 1435 mm finns det inte så mycket kvar utom Roslagsbanan som är igång och så några museibanor förstås. Dagens biltrafikforskning försöker bygga automatiska system med bilkonvojer, biltåg, för att optimera och säkra transporter och säkerhet. Att återvinna det gamla småskaliga nätet av banvallar och bygga nya smalspår är kanske en utopi....

 men det finns moderna rälsbussar på smalspår.

Mellan Cartagena och ut till badorten Los Nietos vid Mar Menor går rälsbussar på smalspår. Inte så många resande dock sent dagen före nyårsafton.

Badorten är inte så befolkad så här års.

/MA

Inlagt 2015-02-07 10:13 | Läst 2787 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?