Reflektioner, mest vardagliga, genom en glugg. Inlägg när andan faller på

Die Ludendorff-Brücke, de allierades brohuvud över Rhen i mars 1945

Erpeler Ley.

Klippan på östra sidan om Rhen, några mil söder om Bonn, var brofäste för den järnvägsbro som den retirerande Wehrmacht inte apterade med tillräckligt mycket sprängmedel när den skulle sprängas. Därmed gavs USA:s armé en chans att snabbt nå östra sidan av Rhen i mars 1945. Bron mellan Remagen och Erpel bar 18 regementen över till östra sidan innan den rasade av skadorna från den misslyckade sprängningen samt andra spektakulära försök att göra bron oanvändbar. Tre pontonbroar byggdes också vid sidan om broläget. Till vänster i bilden nedan syns landfästet i form av två torn.

Nu är platsen ett "Denkmal" och cykelturister längs Rhen-stranden stannar upp för att begrunda historiens lopp längs Rhens lopp. Vad gjorde Hitler när han fick klart för sig att man "schablat" med sprängningen? Jo, han gav order om en ståndsrätt och de inblandade tyska befälen blev förstås arkebuserade. En klarade sig dock. Han var tillfångatagen av amerikanarna!

Morsning /MA

Inlagt 2014-07-28 20:00 | Läst 2085 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?