Om massbilder

Massbild är ett begrepp som avser att innefatta alla de milliarder bilder som svävar ute på nätet. Alla de bilder som håller ångan uppe i serverhallar världen över.  Eller kanske alla de bilder som göms i byrålådor, påsar, kartonger, i bästa fall inklistrade i album. En slags bildvärldens samlade glömska. Hur länge varar till exempel en selfie? När ersätts den med en ny och var finns den gamla?    
   Det här är kanske inte en fråga för entusiastiska fritidsfotografer men vi måste förstå att fotografiet och då, i viss mån även massbilden i det allmänna medvetandet ses som foto. Eller kort. Visst är det märkligt att ett kort är synonymt med en fotografisk bild, oavsett var den dyker upp. Det är lite grann av samma sort som att varningsmärket för bevakad järnvägsövergång föreställer en grind. Eller att en bilverkstad symboliseras med en obsolet skiftnyckel från tiden innan Johan Petter Johansson, den moderna skiftnyckelns fader. Ett ord, en bild blir en ikon.
    Men hur skiljer sig massbilden från låt oss säga trivialbilden? En trivialbild är förvisso en massbild men tycks skilja sig från den senare genom att triviabilden har en allmängiltighet. Den kan läsas fullt ut av i princip vem som helst. Det räcker med att man tillhör samma kultursfär, ibland behövs inte ens det. Men massbilden har alltid en privat kontext. En utomstående kan avläsa bildens denotationer men är oförmögen att förstå bildens innebörd annat än vissa gemensamma konnotationer som alla massbilder visar upp.

Exempel på massbild. Traditionellt typiskt kort. Inte inklistrad. Hittad i kvarlåtenskap.

Gammal massbild. Okänt ursprung. Inklistrad i album.

Inlagt 2021-04-22 20:39 | Läst 711 ggr. | Permalink
Massbild, hmmmmm. En ny bekantskap. Måste fundera på saken.
- hawk
Faktiskt förstår jag inte definitionen. I. Stort sett alla typer av bilder ligger ju ute på nätet, familjebilder, proffsbilder, utställningsbilder, journalistiska bilder. FS-bilder. Dessutom tar du med dom analoga u skrivbordslådor och album. Vad är massbilder och vad är inte massbilder?
Hej.
Massbild syftar på kvantiteten, mängden bilder som dessutom i första hand kommunicerar i ett privat kontext. Och att det in någon mening är just att mängden i sig som är en gemensam faktor förutom det just den privata dimensionen. Detta för att skilja dem från trivialbilder i allmänhet som kommunicerar med så många mottagare som möjligt.
Benämningen massbild kan tyckas vara lite olycklig, det får en lätt att tänka på begreppet massmediabild som i det här fallet är något annat. Jag tror att begreppet massbild är ganska nytt, man hittar väldigt lite om det på nätet och på sätt och vis är det lite olyckligt eftersom mass- konnoterar till mängd istället för "privat" eller något liknande, tycker jag.
Sen finns ju en lite lustig dimension i det hela när en och annan massbild nästan omärkligt glider över till historiskt dokumenterande bilder med ett efterhand allt större allmänintresse.
Ha det gott
/Gunnar S
Khalad 2021-04-23 23:54
Jo, att det har med mängd att göra fattar jag, men på vilket sätt. Mängdlära är inte så enkel som man tror. Om en privatperson lägger ut tre privata bilder på nätet per år misstänker jag att dom kan kategoriseras till begreppet massbilder. Om däremot en erfaren proffsfotograf lägger ut tre privata "riktiga" bilder på nätet gissar jag att det inte kategoriseras till begreppet massbilder. Min tro är att massbilder är ett nytt begrepp från proffstyckare som på ett enkelt sätt vill skilja ut bilder från den stora massan av vanliga människor från bilder tagna av proffsfotografer, tidningsfotografer, utställningsfotografer reklammakare mm mm . Trivialbilder är väl bilder som inte har konstnärliga ambitioner? Båda begreppen känns (ned)värderande och totalt onödiga, Hälsn/ Björn
Svar från mombasa 2021-04-24 12:13
Hej.
Begrepp som trivial- och mass- är inte värderande när man diskuterar utifrån ett bildkommunikativt perspektiv. Det handlar mer om syften med bilder. En konstbild kan i vissa sammanhang betraktas som en trivial bild och en massbild kan få en konstbetydelse. Det sker ibland såna glidningar där bilder så att säga byter skepnad. Begreppen är inte skapade av professionella bildmakare i akt och mening att uppvärdera sina egna bilder och nedvärdera amatörernas alster. (Väldigt mycket av de bilder som görs av den professionella världen kan ofta hänföras till just triviala bilder.)
När orken faller på ska jag skriva mer om det här i en blogg.
/Gunnar S