Bra och dåliga bilder. Om entropi och redundans.

Kall morgon och lite stel i knäna, men det blir en runda i alla fall. Motion är en färskvara, obestridligen. Inta så blåsigt så alfågelsången går fram, och de ligger hyfsat nära. Det är nästan så att ett försök med telet plus konverter lockar lite. Trastarna bygger bon både här och där, kreativiteten är stor. 
Slutstädningen i skogen efter Alfrida är igång. Flistuggarna morrar i bakgrunden.

Ock så det här med bra eller dåliga bilder? Att det är den personliga smaken som avgör är nog rätt otvetydigt. Men finns det hjälpmedel i bildförståelsen? Bildläsandet? Det som gör att läsaren och kommunikationen mellan bildmakare och läsare blir mer sammansatt och intressant?
Ett bra komplement till analysen av bilder är begreppen redundans och entropi där redundans står för förutsägbarhet och entropi för motsatsen, alltså något oförutsägbart. Redundanta bilder är alltså enkla, lätta att läsa utan direkta möjligheter till andra tolkningar än konnotationer som delas av samtliga läsare. Om man vill hårdra det. Och entropiska bilder är sådana som medger väldigt många tolkningar, så många att tolkningar blir motstridiga, bilden, budskapet blir svårgripbart på gränsen till omöjligt att avkoda.
Nånstans däremellan borde den perfekta bilden ligga, lite lagom knepig att läsa, en lagom utmaning som gör att läsaren får känna en liten belöning i det hen knäcker koden.
Nu är det ändå så att kontextet, sammanhanget skapar en väv tillsammans med bilders varierande grad av komplexitet. Så om jag nu kommer att lyckas med min alfågelbild så kan den beroende på grad av redundans eller entropi leda till helt olika kommunikation beroende på i vilket sammanhang den kommer att visas. För vem finns i just det sammanhanget, vem är mottagaren?
Artfotografi är en ganska säker bildtyp. Ofta väldigt redundant men ju närmare den initierade läsaren man publicerar bilden, desto mer intresse väcker den förmodligen då det är möjligt för den typen av läsare att läsa ut fler denotationer och kanske också fler privata konnotationer. 
Men jag kan välja en annan ingång till min bild och fokusera på andra saker i miljön. Tidpunkt,ljus, väder, detaljer osv. 

Vad som då kommer att hända? Ja, det blir en förskjutning från den initierade fågelbildsläsaren som nu måste börja tugga bilden, till en mindre initierad läsare som kanske nu hittar en stämning att läsa ut ur bilden istället. Som kanske inte har så mycket med just alfåglar att göra., men kanske kan tjäna som en liten introduktion över ämnet alfåglar i vårskärgård. Men de ligger där ute, ungefär två hundra meter från land. Och jag hör dem rätt tydligt.
Bildanalys och bildgrammatik är roligt tycker jag. Och det är möjligt att fördriva en bit av en långfredag i pandemitid, nådens år 2020.

(Den övre bilden är tagen med FujiXpro2 och 23mm. Den nedre med en iphone6. Ytterst lite handpåläggning i datorn.)

Inlagt 2020-04-10 18:30 | Läst 989 ggr. | Permalink
Intressant och kul läsning!
Tack för den!
/B
Svar från mombasa 2020-04-11 10:11
Alltid trevligt att få bidra till intressen. God Påsk
Tackar för den infon den är värd guld. Helt nytt för mig. Jag ska läsa flera gånger så det sitter i minnet. Det känns viktigt för mig, jag kan ju skriva en text och lägga in en bild som bara gränsar till ämnet... Jag vet att en del inte gillar det, känner sig provocerade. Nu kanske jag kan styra det, bild-text. Det bästa jag läst på ett bra tag.
Ha de gott å gla påsk.
Jerry
Svar från mombasa 2020-04-11 10:13
Tack för titten. Jag rekommenderar verkligen Bo Bergströms bok om visuell kommunikation. Den har kommit ut i flera upplagor.
/Gunnar S
Intressant resonemang! Att läsa bilder är alltid spännande, inte alltid lätt. Kontexten är viktig, och sammanhanget i övrigt - och vem är tittaren?
Och för min del, som bildläsningsmässigt fortfarande är grad av analfabet så är ju magkänslan viktig, att våga tycka om en annorlunda bild till exempel.
Du inspirerar mig att gräva djupare i det här!
//GöranR
Svar från mombasa 2020-04-11 10:16
Hej och tack för titt. Bildläsning är inte alltid så enkelt och det handlar ofta om att förstå sin egen, alltid riktiga, maggropskänsla. Det är ackurat som att lära sig lite grammatik. Men bildgrammatiken tenderar ofta att bli väldigt ungefärlig i det att man stoppar in fler parametrar och begrepp i den.
och God Påsk önskas!
Hej! Intressant text, och jag tror jag förstår en del fast orden används på sätt som inte stämmer för mig.

Redundans i informationsammanhang betyder väl t ex att ett språkligt budskap upprepas och förtydligas så att det inte ska gå att missa. Som just nu, man uppmanas att stanna inne, inte gå ut och isolera sig socialt. Samma sak på tre sätt. Hög redundans. I bildsammanhang kanske att en avbildad persons känslor syns både i ansiktet och kroppsspråket.

"Entropi" tycker jag är ett besvärligt ord även i fysiken som det kommer från. Ju mer entropi i t ex ett system för att generera mekanisk energi ur värmeenergi desto lägre möjlig verkningsgrad.

Så fast jag inte kan ta till mig texten bokstavligt så tror jag att jag ändå hänger med!
Svar från mombasa 2020-04-11 18:40
Hej och tack för titt. Du är inte den förste att reagera över ordens lite olika betydelse beroende på i vilket ämne man är i. I visuell kommunikation är det dock vedertaget och ligger nog helt i linje med redundansbegreppet i informationssammanhang.
Så glad påsk som möjligt, som man säger i dessa tider. /Gunnar S