Muu

En sanning är att allt det som syns i en bild är att betrakta som berättarkomponenter. Och frågan blir då, vad uppfattar betraktaren/mottagaren? De väsentliga bildelementen borde väl inte vara något problem men det kan finnas undanskymda, sådana som kan bli till bildens punctum. Den här bilden saknar ett punctum och det är heller inte tänkt att den ska ha nåt heller.

Men om man räknar in färgen som en berättarkomponent, och det bör man göra eftersom den faktiskt syns, så finns det ett problem. Hur receptiv är betraktaren inför en ändring av bildens färg, som i det här fallet en relativt subtil ändring. (En mjuk s-kurva med vitpunkten indragen och sänkt ett par steg, klarheten ökad och mättnaden sänkt. Plus lite grundskärpa. Allt utfört i Camera raw.) Det är alltså inte den mest förekommande justeringen om man tittar på bildflödet i våra vanligaste sociala medier. Däremot vanligare i tryckmedia. 

Som sagt, hur uppfattar betraktaren den här färgförändringen? Gissningsvis som en liten, liten irritation i den "perceptuella maggropen". Om ens det. Om man skulle be betraktaren att beskriva färgen så sätter jag min gamla keps på att utlåtandet blir "Tråkig". Möjligen dyster.
För att överhuvudtaget se vissa förändringar behöver man kunna jämföra. Antingen genom att se de olika alternativen samtidigt, eller att man så att säga, har möjliga alternativ i bakhuvudet. Alltså en viss erfarenhet och därtill hörande kunskap om hur bilder kan förändras. Och att bilder kan förändras i vissa syften. Ibland grumliga.

Ibland väljer man att gestalta verkligheten i gråskala. Väl medveten om att verkligheten är i färg. Åtminstone här ute på Kungsängarna.

Inlagt 2020-10-03 12:46 | Läst 883 ggr. | Permalink
Hej Gunnar, jag har funderat lite på redigering av bilder. Mobilen som tar jpg eller de gamla oskarpa östtyska objektiven kan tillföra om man släpper kontrollen lite. Det blir lite motsatsen till dina funderingar. Nu ska jag köra bil. Återkommer.// Jerry
Hej Igen Gunnar. Din redigering av bilden frilägger kon från bakgrunden. Sedan är det nog mer tryck i den andra bilden. I alla fall i min dator.
Redigeringen av den sista är bäst. Där lyckades du få det att bli en annan bild...
För mig är nog ändå di där gula lapparna en form av punctum...
Ha de gott.
Jerry
Svar från mombasa 2020-10-04 20:22
Hej. Ja det ser verkligen ut som att kon blir lite frilagd när man ökar kontrasten i mellantonerna men det är ju egentligen ingen komplicerad operation och egentligen rätt vanlig. Men som sagt den ligger nog närmare tryckmedia än skärmen.
visst är det intressant med gamla öststatsobjektiv för visst kan de ge lite grann av samma effekt. fast de rasar kanske mer utåt kanterna. sånt kan man såklart simulera, om man inte väljer nåt ur Nike collection och Analog Efex. Men grejen som jag är ute efter är hur betraktaren kopplar såna här effekter. inte fotograferna som vet hur man gör och vad det beror på utan de betraktare som betraktar det som lite vintage (utan kanske ha riktig koll på vad som egentligen gällde på den tiden.) får kanske återkomma till det här.
Ha det gott
/Gunnar S
Svar från mombasa 2020-10-04 21:04
Och lite knepigt är det att vrida på kohuvuden i Photoshop ;-)
/gs
jerrysoderberg 2020-10-04 23:08
Förstår det/Jerry