SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#2651. Hedersdoktorn!! –Patrik??

Den 19 oktober utnämns höjdhopparen och barnrättskämpen Patrik Sjöberg till hedersdoktor vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet!! Heders till Patriks insatser!!

Det är en fin tradition vid svenska universitet, och många utländska sådana, att utnämna hedersdoktorer. Vanligen är det andra akademiker från utländska universitet som har gjort en bra insats vid någon av universitetets fakulteter.

I landet utom sig kan även lekmän utnämnas. De har då vanligen gjort en bra insats för universitetet eller verkat för landets bästa. Här kommer Patrik Sjöberg in genom hans viktiga insats för att lära landets klubbar och myndigheter mer om ungdomens väl och ve. Den viktiga rollen att motverka pedofili inom idrotten spelar här en viktig roll.

Patrik Sjöberg var ju en av våra främsta höjdhoppare?? –med bland annat innehav av världsrekordet, 242 cm, under en tid.

Patrik Sjöberg ligger bra till i Malmö

I många länder uppskattar man sina idrottsmän, och andra prominenta medborgare, genom att tilldela olika utnämningar?? –som i Storbritannien där de till och med adlas av drottningen!!  Många forskare blir således en Sir, jag känner en Sir John Thomas.

Nåväl hedersdoktor är inte så dumt?? Nu får väl Karlstads universitet fundera på om Stefan Holm skall kallas för legobygge?? Skämt å sidor, varför inte kalla Carolina Klyft som är verksam inom kronprinsesse parets stiftelse Genration PEP till en utnämning vid Stockholms universitet?? Kanske Roberto Vacchi skulle kunna kallas till Örebro universitet som en frontfigur för att popularisera cykelmotionering??

Som väl är förekommer ”köpta” hedersdoktorat sällan i Sverige. Fjäsk för maktfulla politiker förekommer dock??

Inlagt 2018-09-24 07:38 | Läst 4144 ggr. | Permalink


(visas ej)

Nämn en färg i den svenska flaggan?