UNDER FOCUS

SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#2451. Limonit pseudomorf efter pyrit??

Kan rost vara vackert?? –det är ju en smaksak?? –eller hur?? Kan myrmalm vara en attraktiv vara?? –eller bara en källa till att framställa järn?? –i gamla dagar, som på järnåldern??

 Ja det kan man ju undra?? –när man ser en vackert strierad brun kub?? –som den här??

Mineralet Limonit FeO(OH)nH2O

Den kemiska sammansättningen hos mineralet är varierande vad gäller syre, hydroxid och vatten (markerat med n) så formeln blir en aning arbiträr?? Du vet ju också att Limonit, ett slags rost, är vanligen bara ett pulver på ytan av järn. Likaledes är myrmalmen i botten på sjöar eller myrar ganska porösa klumpar. Varför är då den här rosten en så vackert brun kubisk kristall?? Jo den har en gång blivit omvandlad från en Pyritkristall?? –som den här??

Mineralet Pyrit FS2

Detta är en ganska ovanlig omvandling och benämnes ”Limonit pseutomorf efter Pyrit”?? Der betyder att järnsulfiden har kemiskt reagerat med vatten och luft, och därmed omvandlats till en järnhydroxid-oxid med en varierande halt internt vatten. Limonit kristallen har inte samma interna atomstruktur som Pyrit?? –men likfullt har naturen, överraskande nog,  behållit den yttre formen av en kub??

Limonit psudomorf efter Pyrit

Detta, mina vänner naturfotografer, är naturfoto!!

Postat 2018-03-08 07:34 | Läst 7326 ggr. | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

#2447. Vanliga och rara i naturen??

Är du intresserad av sällsyntheter?? –kan det här vara intressant?? –kanske samlar du på det?? Djur kan vara ovanliga?? –såväl som växter?? Det gäller också byggstenarna i berggrunden??

Du har säkert hört talas om 300 klubben?? –som samlar på antalet fågelarter de skådat i Sverige?? De reser land och rike runt med blixtens fart för se något nytt?? Seniorplåtis träffade en gång en mer extrem variant?? –han försökte se alla fågelarter på jorden?? –det lär finnas mer än 5000?? Han hade sett nästan alla?? –han var på väg till kejsarpingvinerna?? Motsvarande mineralintresserade finns.

Av en tillfällighet finns det ungefär lika många mineral, 5090, kända idag?? –och ungefär 10-100 nya upptäcks varje år?? Rara mineral är ungefär hälften?? –därför att de finns bara på fem eller mindre platser på klotet?? De vanligaste 100 mineralen bygger upp 99% av jordskorpan. Ett av de vanligaste mineralen är kvarts.

Kvarts, här som bergkristall, är vanligt i jordskorpan

Det fina är att mineral utrotas inte av människan, som växter och djurarter?? De eroderar kanske sönder?? –men uppstår på nytt på andra plast där rätt grundämnen, tryck och temperatur finns för att kunna kristallisera.

Mineral kan vara ovanliga av olika orsaker?? Å du, gissa om samlarna är som tokiga att ha ett ex av dessa?? De betalar många miljontals kronor för ovanliga och vackra kristaller?? Mineral kan vara ovanliga om:

Mineralet kristalliserar under unika tryck och temperaturer

Mineralet bildas av ovanliga grundämnen, som t ex Be, Hf, Te, …

Mineralet påverkas och sönderdels av klotets miljö, som i vatten, luft, …

Mineralet är svårt att hitta, som vid vulkaner, Antarktis. De kan vara så små att man inte ser dem.

Ja de kan vara så små att man måste ha atomär upplösning för att kunna urskilja om det är ett nytt mineral?? Det fick seniorplåtis uppleva då han upptäckte mineralet Takéuchiite med hjälp av ett elektronmikroskop år 1979. Mineralet är dessutom likt flera andra mineral av samma familj. Det här nya mineralet upptäcktes i en stuff från Långban gruvan utanför Filipstad.  Stuffen finns idag på Smithsonian institution  i Washington och på Naturhistoriska museet i Stockholm. Långban gruvan är ganska unik, eftersom där finns mer än 250 olika mineral och ungefär 70 finns bara här!!

Takéuchiit som små smala svarta prisma från Långbangruvan i Värmland

Postat 2018-03-04 07:31 | Läst 6617 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

#2437. Man kan tycka att Norge har nog med ädelmetaller?? –nu??

Världens mest framgångsrika idrottsnation?? –per capita?? –är vårt broderland Norge!! Det ser vi ju nu under vinter OS?? –idag (onsdag) knep de guld och silver i sprintstafett??

Det är ju inte nog med det?? –ty i den så viktiga sporten?? –cykel?? –spurtar de ständigt hem tävlingar på kontinenten?? Det är bara å buga i beundran?? – inse att de alltid har haft silverskeden i handen??

Jo, så är det?? –med vi i landet utom sig skopade upp koppar ur Falu gruva?? –så hittade två barn rent silver i Kongsberg 1623?? Den silvergruvan var verksam i 300 år och skodde normännen?? Även om danskarna tog en del i början då de härskade över Norge då städes.

Mineralet Silver från Kongsberg i Norge

Inte nog med det?? –utan i vår tid hittade grannlandet i väst det svarta guldet?? Inte undra på att de har råd att ha toppidrott?? –utan det säges var det enda landet i världen som inte har någon stadsskuld?? Kan det vara så??

Postat 2018-02-22 07:20 | Läst 5633 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

#2436. Vilket är bäst?? –stapling eller stacking?? –med OM-D E-M1 II??

Går du ofta på nära håll och plåtar?? –rent av i makroläge?? Då får du nästan inget skärpedjup alls?? –om du inte bländar ner bortom 22.  Å andra sidan blir det då att ta till stark blixt??

Nu när datorerna har flyttat in i telefoner och kameror?? –så att du har långt bättre beräkningskraft än i gamla ”SMIL” (Lunds universitets första dator 1956)?? –så nu kan du göra enorma bildbehandlingar direkt på momangen?? Det betyder att du kan låta din kamera t ex Olympus OM-D E.M1 II ta åtta bilder vid något olika fokus och slå ihop dessa till en bild?? –även med handhållen kamera. Denna metod kalla ”fokusstapling” av Olympus?? Det blir dock lite bättre bild om kameran är på stativ och föremålet också står still?? Då kan bilden se ut så här:

Stora bruna kristaller av Kalcit från Åstorp, med färggranna små kristaller av kopparkis och pyrit på dess kanter

Observera det ”enorma” skärpdjupet i bilden ovan?? –som visar en stuff som är 5 cm bred!!

Nu erbjuder också samma kamera möjligheten att ta upp till 999 bilder i olika fokus!! –med inställningsmöjlighet till val av storleken av stegen?? Men då pallar inte kameran själv att räkna ut den sammanslagna bilden. Det kan du i stället göra i en dator med lite krut i?? –din?? Du kan välja att ta bilderna med jpeg eller RAW.

Seniorplåtis använder alltid RAW och gör första behandlingen av bilden i Lightroom 6. Ett sätt är att göra alla bilderna med 2880 pix lång sida och jpeg direkt i LR och sedan slå ihop den i Photoshop 5. Hur det går till kan de se på YouTube?? Med hjälp av 90 bilder blir det en bild som ser ut så här:

Fokus stacking (med fokus steg 1) av 90 jpeg bilder med OM-D E-M1II beräknad i Photoshop 5

Om man kan stå ut med totalt 20 minuter beräkningar i PS med en hyfsat snabb dator?? --så kan man i stället använda original RAW bilderna från kameran direkt för att beräkna bilden?? Då ser den ut så här:

Bild från 90 original RAW filer (fokus steg 1)stackade i PS 5

Seniorplåtis finner att med det sätt han plåtar så blir bilderna från fokusstacking mycket bättre än de som räknar från fokusstapling i kameran??

Postat 2018-02-21 07:21 | Läst 13588 ggr. | Permalink | Kommentarer (13) | Kommentera

#2434. Ååå va fint slipad den här kristallen är?? –tror du ja!!

Det har hänt mig många gånger?? –när seniorplåtis har visat någon person bergkristaller av mineralet kvarts?? –att man utropat: --å va fint slipade de är?? –å då blir man ju ledsen??

En rekommendation blir att den okunniga personen ifråga bör läsa Sveriges Geologiska Undersöknings korta beskrivning av begreppet mineral?? –hela jordens byggstenar?? --i ordets verkliga dubbla betydelse??

Kristaller av mineralet röktopas, en mörk variant av kvarts, kiseldioxid

De hexagonala kristallerna i bilden ovan har aldrig varit i närheten av slipning?? –lika lite som att någon person har format kronbladen i en blomma?? De plana ytorna  hos kristallerna är naturligt bildade genom att tillväxtprocessen adderat molekyl efter molekyl av kiseldioxid till de olika ytorna, som har vuxit fritt ur en smälta eller lösning, nere i jordskorpan av vår planet.

Om man studerar ytorna på atomär nivå så ser man i ett elektronmikroskop att det finns ”steg” av tillväxt där molekylerna har adderats.

Det finns mer än 800 olika mineral bara i Sverige?? –och mer än 4000 i vår planet. Det vill säga det finns många fler att upptäcka. Säkert mer än tio upptäcks varje år. Senioplåtis har upptäckt ett!!

Ut å leta i vårt land?? –det finns många platser att leta på. Den här hittade seniorplåtis i Riddarhyttan:

En kristall med Koboltglans, CoAsS, (eng. Cobaltite)

Postat 2018-02-19 07:28 | Läst 6797 ggr. | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera
1 2 Nästa