UNDER FOCUS

SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#245. Dags att byta från ISO till DIN?? –eller nått annat??

Ljuskänsligheten, uttryckt i ISO, hos digitala sensorer börjar bli löjligt stora tal!! –eller vad sägs om ISO 204800?? –som anges för EOS 1D X!! Skalan är gjord för gammaldax film!! –stenålder??

Ljuskänsligheten för film uttrycktes i den gamla goda analoga tiden i mätetalen DIN eller ASA. DIN-skalan (DIN = Deutsche Industrie-Normen) publicerades först för svartvit film 1934 och är baserad på densitometermätningar av film exponerad med standardiserad ljusmängd och framkallningsmetod. Den har en 10-baserad logaritmisk skala så att en dubbling av ljuskänsligheten (= ett bländarsteg) motsvarar 3 steg.  ASA skalan utarbetades av Kodak CO för svartvit film 1943 och den är en aritmetisk skala baserad på exponering och bedömning av negativets bildegenskaper för ett standardiserat förfarande. En film med 100 ASA var dubbelt så snabb som en film med ljuskänsligheten 200 ASA. ASA-skalan omdefinierades 1960 så att filmer med 200 ASA ändrades till 400 ASA i stället, dvs man dubblade värdet i skalan.

Sammanställer man de båda skalorna så gällde efter 1960 att 400 ASA vara lika med 27° DIN. Före 1960 kan man på exponeringsmätare hitta markeringar för båda skalorna och det är inte säkert att 27° DIN motsvaras av 200 ASA!!

Här är det i stället 160 ASA!!

ISO systemet sammanförde de båda systemen 1974 så att man angav både det aritmetiska ASA som logaritmiska DIN i formen av ISO 400/27°. Detta framgår av den här filmasken från 80-talet!!

Det blev allt vanligare att man inte satte ut det logaritmiska värdet så att det blev ISO 400 kvar. Skalan var definierad upp till 3200 ASA. Det fanns en negativ färgfilm SR-G 3200 från Konica med den här känsligheten. Jag har själv använt den. Det fanns också en svartvit film Kodak T-MAX P3200.

Så kom den digitala tiden och tillverkarna av sensorer fortsatte att använda ISO skalan och nu rakade den snabbt i höjden ovanför den definierade ISO-skalan för film. Rekordet är snart ISO 204800 i EOS 1D X och det lär inte vara taket. Men om man nu använder så här stora mätetal så anger siffran 204800 att man kan bestämma ljuskänsligheten på 1/200000 när!! Vilket är nonsens!! Även om man anser 8 vara signifikant i 204800 så skulle man mena att den är uppmätt med en noggrannhet av 1/2000!! Vilket även det är osannolikt!! Kom ihåg att de gamla densitometermätningarna av film hade mycket stora mätfel, och man fastlade mätskalorna erfarenhetsmässigt i närmaste fasta mätetal!!

Vad skall man använda i stället?? Det finns faktiskt en skala, APEX, definierad så att 0 är ISO 3/6°, det vill säga ISO 400 är 7 och ISO 204800 är 16. Den skalan skulle funka bra med sina små mätetal. Men om man vill hålla på de gamla fina skalorna som DIN så går det också bra ty ISO 204800 blir så litet som 54.

Mitt förslag är att gå tillbaka till DIN-skalan för digitala sensorers ljuskänslighet.

Här kommer slutligen en bild som är tagen med en kinatillverkad svartvit film köpt i Peking 1986 och den hade ljuskänsligheten uttryckt i DIN som 27. Den var ganska grovkornig om man framkallade den i D-76, som framgår här.

Peking 1986. Olympus OM-4 med Zuiko 180/2,8.

Postat 2011-12-31 07:10 | Permalink | Kommentarer (7) | Kommentera

#63. Färgfilm försvinner!! –håll hårt i den svarvita!! –plåta mer!!

Stoppar du film i kameran?? –hur länge till tror du att du kan göra det?? Sedan 1999 har antalet sålda filmer gått ned med 98%. Alltså bara 2 % kvar på hyllorna!! Skall DU börja hamstra?? Ja det är kanske en bra ide!!

Jag har hamstrat färgfilm i kylskåpet!! –problemet är bara att bäst föredatum har gått ut!!

Det gick tyvärr ut redan 07/1991. Sannolikt är det bättre att hamstra svartvit film, den står sig mycket bättre?? Om du undrar hur allvarlig situationen är så skall du kolla artikeln: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=136795151

Det sannolika är dock att färgfilmen kommer att försvinna först?? Den dagen det inte lönar sig att göra färgfilm längre!! –som alltid styr pengarna!!  --så kommer Kodak och Fuji att dra in färgen.

Ärligt talat så bryr jag mig inte!! --för digitalfärgbilder från bläckstråleskrivare är bättre?? Du vet väl?? --att bläckstråleskrivaren är en svensk uppfinning!! Professor Helmuth Herz vid Lunds Tekniska Högskola gjorde det möjligt för oss mikroskopister att skriva ut beräknade mikroskopibilder redan i mitten på 1970-talet!!

Eftersom existensen av svartvit fotgrafisk film är beroende av hur mycke som säljes!! –pengar talar!! –så är det varje analog  gatufotografs plikt och skyldighet!! --att  plåta så mycket som möjligt!! Men lämna kemikalierna till kommunens miljöstation!!? Du betalar i alla fall en avgift till den stationen!!

Ut å plåta!! Annars är det kört??

Här är mitt bidrag:

Paris 1987. Leica M6, Summicron 35/2. Alltså kameran ovan!

Postat 2011-06-03 07:01 | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

Innehållskategorier