UNDER FOCUS

SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#3096. En undran inför Nyårsfirandet?? –var tog isen vägen??

Våra vänner i norr och syd är konfunderade?? –de kan inte riktigt förstå vad som är på gång?? –å det är inte att undra på?? Många av oss förstår inte heller?? –eller vill inte förstå??

Planetens isar av sötvatten smälter undan både vid norr.- och sydpolerna?? –värför händer detta?? Såväl isbjörnarna som kejsarpingvinerna undrar varför är det så lite is kvar:

Den vanligen stabila vinterisen smälter undan i norr och syd

Det är dags att lyssna på forskarnas förklaringar!! 

Postat 2019-12-29 07:42 | Läst 5140 ggr. | Permalink | Kommentarer (7) | Kommentera

#3031. Greta på våtplåt??

Vår unga förkämpe för en fossilfri energianvändning i dag och framtiden?? –”förevigades” medelst ädelförfarande?? –av en fotograf i USA. Du kan läsa om det här.

Efter sitt uppmärksammade tal till ”UN Climate Action Summit i NY” gör Greta en rundresa i det stora landet i väst. Hon drar stora folkmassor av ungdomar, som protesterar över att politikerna gör allt för lite för att rädda framtiden för nästa generation.

Vid ett besök i indianreservatet Standing Rock i north Dakota, där Trump tänker dra fram en oljeledning genom indianreservatet, fick den berömde våtplåtsfotografen Shane Balkowitsch träffa Greta och under några timmar ta två glasplåtar.

IPCC skriver i sin senaste rapport i september:

Global warming has already reached 1°C above the pre-industrial level, due to past and current greenhouse gas emissions. There is overwhelming evidence that this is resulting in profound consequences for ecosystems and people. The ocean is warmer, more acidic and less productive. Melting glaciers and ice sheets are causing sea level rise, and coastal extreme events are becoming more severe.

Om det här fortgår som Trump anger så är det en tidsfråga när Kejsarpingvinerna inte har någon is att lägga ägg på!!

Kejsarpingvinen föder upp sina ungar här på isen i Antarktis

Postat 2019-10-23 07:24 | Läst 2951 ggr. | Permalink | Kommentarer (39) | Kommentera

#3000. Jubileum?? –med allvar??

Bara en liten glänsning av den tre tusende bloggen?? –och dess betydelse för personligt välbefinnande?? Men framför allt vill seniorplåtis slå ett slag för den internationella ”Klimat-veckan”.

Den 4/4 2011 skrev vi vår första blogg.  Sedan dess har vi publicerat en blogg om dagen, med mycket få avbrott. Det har varit ett nöje och avkoppling för oss, assistenten korrekturläser alla bloggar, och vi är förvånade över hur många som besöker bloggen. Vi försökte att hålla koll, men gav upp efter över en miljon besök. Rätt många bloggar har efter några år mer än 10 000 besökare: De flesta har omkring 1000-2000!! Det betyder att efter några år så har 3 000 bloggar minst 3 000 000 besök. Jag kan lova att mina nästan 200 vetenskapliga artiklar aldrig kommer att komma upp till denna offentlighet?? Vi kan rekommendera att skrivandet av fotobloggar är en trevlig sysselsättning för fotointresserade pensionärer.

Men nu till det alvarliga i vår tid?? –FN ordnar en klimat vecka i New York just nu. Det passade så bra att världens ungdomar, inspirerade av Greta, protesterade över att politikerna inte lyssnar till forskarna. Politikerna börjar kanske förstå att om några år när ungdomarna får rösträtt, sitter de löst på sina taburetter!!

Seniorplåtis personliga åsikt är att det är dags att inse att det är allvar!! I jordens 4,5 miljarders år av existens?? –har det aldrig funnits en varelse som eldat upp hälften av jordens sedimentära lager av kol på så kort tid!! Detta förhöjer temperaturen hos jordens normala värmeperiod!!

Den som inte förstår det är sannolikt politiker .

Tänk efter om du vill ha kvar isarna vid polerna och de här invånarna

Postat 2019-09-22 07:13 | Läst 4092 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

#2677. Det är brottom nu?? –ställ om??

Varningssignalerna blir allt mer alvarliga angående klotets klimat?? Forskarna anser att alla måste börja dra sitt strå till stacken?? –för att rädda klimatmålet att bara höja jordens medeltemperatur med 1,5 grader??

Vi måste så fort som möjligt sluta med att elda upp de fossila bränslena?? –och här börjar utvecklingen gå mot allt mer användande av el-bilar?? De flesta biltillverkarna har insett att det går att tjäna pengar på el i bilen?? Det måste vara ”ren el” för att det skall ha någon effekt på klimatet?? Det duger inte med kolkraftverk?? Här gäller energi från sol, vind och vatten??

Vatten?? –jo det finns något som heter bränsleceller?? –de kan spjälka vatten till väte och syre??

Sedan får du bara äta 300 g kött och lamm i veckan?? –å lägg av med mer mjölk än 2,5 del per dag?? Gå över till en i huvudsak vegetarisk kost?? Med rätt jordbruk så kan vi då minska växthuseffekten med 30%. Tror du inte på det här så kolla här och här.

Det är ju faktiskt så att ytterst få av oss kan räkna med att kunna smita från detta överhettade klot??

Kom grabbar vi sticker!

Postat 2018-10-20 07:37 | Läst 3695 ggr. | Permalink | Kommentarer (10) | Kommentera

#2559. Antarktis smälter!!

Växthustvivlarna framför ofta synpunkten att isen i Antarktis växer?? –som ett argument för att växthuseffekten är en bluff?? Men satellitbilder visar att Antarktis totalt sett smälter.

Den senaste sammanställningen av vetenskapsrapporter i Nature visar tydligt att Antarktis i stort har minskat, i perioden 1992-2017, med 2000 Gt (gigaton). I mer detalj är det en svag minskning i mitten av ismassan (<200 Gt), medan den östra delen av kusten är konstant. Den stora förlusten av glaciäris är på västsidan med 1800 Gt.

Kejsarpingvinerna har inkallat ett råd för att dryfta isförlusterna

Skillnaden i smältningsprocessen beror på havsströmmarnas olika temperatur?? –och den Antarktiska halvön ger mer attackmöjlighet för strömmarna.

Om hela ismassan på Antarktis skulle smälta, vilket inte skett under de senaste 1000000 åren, så skulle havsnivån stiga med 50 m!! Vi skulle få strandtomt här i södra delen av den lilla akademiska bondbyn i syd!!

Hur kan man veta detta?? –jo forskarna studerar isborrkärnor i Antarktis som täcker kontinuerligt de senaste 800 000 åren!! Det finns is som är mer än en miljon år!! Det framgår att temperaturen varierar 6 till13 C. Man kan tydligt identifiera de naturliga variationerna av temperaturen beroende på planeternas olika lägen. Dessa naturliga cykler är 100 000 år!! Det är också tydligt hur variationen följer kurvorna för variationen av koldioxid och dammpartiklarna (aerosolerna) i atmosfären!!

I framtiden kommer man att kunna ta upp iskärnor som täcker upp till 2 miljoner år tillbaka. Många av frågetecknen angående växthuseffekten kommer att lösas från dessa forskningsområden.

Kan du göra något för att rädda framtiden för våra kommande generationer?? –ja du kan sluta elda upp det fossila kolet!!

Postat 2018-06-24 07:51 | Läst 4572 ggr. | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera
1 2 3 ... 9 Nästa