SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#2823. Den tog mitt jobb??

Det är nog sant?? –en gång i tiden grävde tre gubbar hålet?? Numera försvinner mer och mer tunga jobb?? –maskiner tar över?? Snart tar robotarna över resten??

Vad skall vi göra då? –förverkliga oss själva?? Skriva böcker?? –som ingen läser? Resa?? –som vi snart inte får göra!

I vissa länder får man kanske lön?? –utan att jobba?? Hoppas att man i stället odlar sin egen mat –å slutar att tära på de knappa naturtillgångarna??

Ja allt ordnar sig nog?? –robotarna tänker nog åt oss –till det bästa?? Eller …..

Tar jobb i Lund anno 2019-03-19

Inlagt 2019-03-29 07:40 | Läst 3441 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur många stjärnor ser du här? * * *
Skriv svaret med bokstäver
Om det är något som jag har noterat under resans gång, är att aldrig framskriva utvecklingsförlopp linjärt. Det är nämligen snarare regel än undantag att det med jämna mellanrum händer något oväntat som helt ändrar inriktning på saker och ting. Det kan med andra ord gå åt helsike med maskinparken (den tekniska strukturen), och att vi då får göra allt för hand.
Att odla sin egen mat? Jo´vars, det blir lite mindre belastning på miljön – men det tar inte bort förhållandet att varje människa kräver en viss fysisk försörjningsyta, och vi är redan för många.