SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#3217. Det kan inte vara större skillnad??

Det kan inte vara större skillnad i form och material?? --än dess objekt av material från industri  natur?? Vanligen uppskattar väl en människa det organiska och naturnära??

Men det är inte självklart?? Många uppskattar mer det tillverkade och med handen formgivna. Det funktionella i tillvaron?? –i motsats till något ursprunget från organiskt material?? Nu kan det finnas föremål som är byggda med material från både natur och det oorganiska?? Kanske vi gillar ytterligheter?? –starka kontraster?? –när det gäller konst och föremål??

Hårt och mjukt i Lund anno 2020-04-05

Inlagt 2020-04-28 07:37 | Läst 2222 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?