SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#3793. På rymmen!!

Snacka om att man är miljöskadad?? –man ser symboler överallt?? Just att fotoflanera är att försöka fånga just symboler i vardagens händelser?? –som kan omtolka på något sätt??

Så i det här fallet såg inte seniorplåtis en sopsäck med trädgårdsavfall?? –utan jordklotet?? –med det skyggande koldioxid och metan skalet?? –symboliserad av den svarta plasten (kolväte hinnan) som hindrade de gröna växterna i dess syre produktion?? Några var på rymmen genom växthusets svarta täcke??

Modell av jordklotet i kris

Tyvärr finns det ingen möjlighet att rymma från dessa problem??

 

Inlagt 2021-11-25 07:38 | Läst 279 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?
??? Koldioxid är en bärande del av växternas fotosyntes (bildandet av all näring vi behöver) - alltså en förutsättning för livet självt.
Det bildspråket var väl inte så välfunnet? Annars en kul bild.
Svar från Bob Bovin 2021-11-25 15:09
Hej,
Det är riktigt att koldioxiden är en avgörande komponent i växternas produktion av syre. Det är mängden koldioxid som är det avgörande. Blir det för mycket av det så inträder växthuseffekten. Nu är den lagrade metangasen i permafrosten mer besvärande än koldioxiden om den kommer loss i för stor mängd.
I vilket fall som helst så är människans produktion av koldioxid allt för hög just nu enligt de flesta experterna.
Ha det väl
Bob
syntax 2021-11-25 16:42
Jo´vars - men det handlar inte bara om syre. Växternas fotosyntes står för växternas livsförutsättning, och därmed genereras all den näring som allt levande här på planeten har som bas. Man kan uttrycka saken mycket enkelt:

Ingen koldioxid - inget liv.

Därför blir jämförelsen med en svart plastsäck där de stackars växterna sticker fram genom några revor, tämligen märklig. Växterna mår nämligen jättebra med nuvarande koldioxidhalter. Skördarna ökar och öknarna krymper.
Vill man få ner halterna koldioxid har jag på förslag att angripa de stora källorna: Sluta med kol, och sluta med att hugga ner enorma arealer skog (som alltså tar upp koldioxid för sin fotosyntes).
Svar från Bob Bovin 2021-11-25 18:45
Din sista mening håller jag helt med om.
/b
syntax 2021-11-25 20:02
Ajkans! Du håller inte med om grundförutsättningarna för livet här på jorden? ... :-D