SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#4353. Dä bar å tryck

Så är det nog?? –men det får man inte framföra för då får man hela foto industrin efter sig?? Det är frågan om att samla egen erfarenhet ur alla källor?? --och ständigt göra bilder??

Å det viktigaste är att ständigt göra egna bilder?? –oberoende av i vilket område du arbetar eller hobby plåtar?? Det spelar ingen roll vilken kamera du använder?? –bara du tycker den är ditt rätta verktyg??

 

Mitt verktyg en dag på fältet

Om du är tveksam så lyssna inte på seniorplåtis. Lyssna i stället på en verklig auktoritet:

Quote | Elliott Erwitt 

❝ Making pictures is a very simple act. There is no great secret in photography…schools are a bunch of crap. You just need practice and application of what you’ve learned. My absolute conviction is that if you are working reasonably well the only important thing is to keep shooting…it doesn’t matter whether you are making money or not. Keep working, because as you go through the process of working things begin to happen. ❞

Om ett AI får översätta till vårt språk:

Att göra bilder är en mycket enkel handling. Det finns ingen stor hemlighet inom fotografering... kurser är en massa skit. Du behöver bara öva och tillämpa det du har lärt dig. Min absoluta övertygelse är att om du jobbar någorlunda bra är det enda viktiga att fortsätta skjuta. Det spelar ingen roll om du tjänar pengar eller inte. Fortsätt arbeta, för när du går igenom processen att arbeta börjar saker hända.

Om du följer den här devisen så kan du göra bilder som denna:

Bukett med slokande tulpan i Lund anno 2023-06-03

Inlagt 2023-06-07 04:59 | Läst 459 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?