SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#519. De kommer att vara kvar?? –när vi packat ihop!!

Har du rest med flygplan?? –du är förlåten!! –sett ut genom fönstret och uppfattat hur tunt ”luftlagret” är!! –och det är gulrött över städerna?? Du lever i ett tunt skal av syre!! –vad händer när det försvinner??

Det finns bara tillräckligt med syre för att du skall leva bekvämt upp till ungefär 6000 m!! Vad händer om det tunna lagret tappar sitt syreinnehåll?? –gradvis?? Vi behöver ju sådär 20 volymprocent för att fylla musklerna med energi??

Vi hugger ju oklokt nog ned skogen på det här klotet!! --så att vi inte skall få en förnyelse av syre?? Förr eller senare kommer syrehalten att sjunka?? –under den nivå vi klarar!!

Men det är inga problem för de här ”polarna”:

Kejsarpingvin, Snow Hill, Antarktis. EOS 1D III + EF 17-35/2,8 L.

Hen och hens förfäder har funnits i Antarktis i åtminstone 71 miljoner år!! –vilket betyder att de klarat av flera varm- och köldperioder på det här klotet?? Vi, högt stående?? –individer har ju inte varit här så länge?? Vi hade aldrig klarat det??

Dessutom klarar kejsarpingvinen av att ställa om sina muskler så att de klara lägre halter av syreintag?! Så de är verkligen rustade för framtiden?? Så här kommer ”partayet” fortsätta??  --långt efter vi packat ihop!!

Kejsarpingvin, Snow Hill, Antarktis. EOS 1D III + EF 100-400/4,5-5,6 L IS.

Inlagt 2012-09-29 07:05 | Läst 7993 ggr. | Permalink


(visas ej)

Nämn en färg i den svenska flaggan?
Underbart fina är de! Den första bilden är för härlig!
Att de var så väl anpassade till miljön var intressant.
//Ewa
Svar från Bob Bovin 2012-09-29 19:13
Tack Ewa!
De är gjorda för kyla och vatten!
Ha det bra
Bob
Söta ungar! Jag gillar speciellt bild nr 2 från låg vinkel. Ja, deras föräldrar har klarat sig och deras blivande ungar kommer att klara sig.
När allting kommer omkring, så fanns även i Skåne en tät lövskog. Och i Mellaneuropa.
Trevlig helg!
Wolfgang
Svar från Bob Bovin 2012-09-29 19:15
Tack Wolfgang!
Tänk när det var ormbunksskog här. Måste varit kul.
Ha det fint
Bob
Jag tror inte du behöver bekymra dig för att syret ska ta slut pga att vi hugger ner skog. Det växer upp nytt syreproducerande material där det huggs (antingen planterat eller självsått). Detta är ju den naturliga balansen där trä är förnybart och därför det mest miljövänliga materialet vi har. Där skogsbränder och stormar förut skötte den saken, har vi nu gått in som ersättare. Men då vi tar upp gödningsämnen (t.ex fosfor) och olja till förbränning (som ger mera koldioxid till atmosfären som växterna och skogen växer snabbare av) ur jordskorpan och för in i kretsloppet har takten på den här processen ökat, vilket också fått till följd att skogen växer mycket snabbare nu, och klimatet håller på att ändras till liknande den tid då dinosaurierna var herrar på planeten. En ganska logisk följd eftersom det material vi nu tar upp (oljan) är inneslutna växtdelar som förut fanns uppe i kretsloppet. Ett betydligt värre problem är nog om algerna i havet slutar växa av någon anledning. Dom står för den största syreproduktionen vad jag förstått. Och även dom har börjat växa snabbare och mera (precis som landväxterna och skogen) pga övergödningen medelst ur jordskorpans inre (kväve, fosfor, kalium) utvunna näringsämnen som hamnat i havet, samt den ökade koldioxidproduktionen pga oljeförbränningen, och producerar dämed också mera syre snabbare. Allt det här balanserar vartannat. Det störtsta problemet är väl att klimatförändringarna (pga oljeupptagnmingen mm) gör att vi börjat gå bakåt i utvecklingen. Kanske kommer vi därmed även som art att börja tillbakabildas, något forskarna kanske bör ta en titt på?

http://gelatin-silver.blogspot.com
Svar från Bob Bovin 2012-09-29 13:39
Tack Nils!
Du för en intressant argumentation för att vi lever i en balans, som det är nu. Jag tror inte att det är självklart, att hur vi än fäller skog så upprättar naturen en balans av syre. Jag tror inte att de tjugo procenten syre i luften är någon naturkonstant. Det vet vi genom att titta bakåt i et geologiskt tidsperspektiv. Om vi drastiskt minskar mängden växtbiotoper i balans så kommer vi också till slut nå en punkt där vi förändrar produktionen av syre. Eftersom detta är en global balans så är den inte så lätt an kontrollera och förstå. Våra kunskaper om balansen i naturen är mycket bristfälliga. Vi tror oss veta så mycket idag, men tyvärr är vi ganska ovetande. Det har jag lärt mig i den lilla smala forskarvärld där jag varit verksam.
Det mesta styrs av ekonomisk vinning och inte av kunskap. Detta oroar mig, kanske inte för dagen utan för morgondagen. Nu kan man ju se det ur ett mera krasst perspektiv. Människan är ju en del av naturen och om vi förändrar världen så att vi inte kan leva här så kommer naturen själv gå tillbaka till en balans utan oss. Vi blir bara en parentes i den geologiska tidsrymden. En riktigt kort tidsperiod. Med tanke på hur länge kejsarpingvinen levt här och gjort det på ett sätt som skett i balans med naturen.
Evolutionen av DNA skulle naturligtvis kunna spela en roll i förändringen av människan, om vi då skulle kallas så fortfarande, för att anpassa oss till våra misstag. Det kräver dock att den evolutionen är snabb nog. Många djurarter har utplånats på vårt planet på grund av snabba miljöförändringar.

Ha en bra helg
Bob
Tillägg: DNA är väl knappast programmerat att utvecklas i en enda riktning, oavsett omgivande faktorer? Så när klimatförhållandena ändras till det som varit när växtdelarna och näringen fanns ovan jord, är det inte givet att DNA ska utvecklas för något som inte finns (ett mildare och mindre dramatiskt jordklot som varit under människans utveckling, några tiotals tusen år fram till nu). Det är ju mera logiskt att DNA-molekylerna då går tillbaka till de utvecklingsstadier som är bättre anpassade för den omgivning som finns för tillfället. Ja sånt här rör runt i min annars ganska lugna och trygga tankevärld.
Mvh, Nils/