SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#54. Giganternas kamp!! Canon 50/f0,95 mot Leica Noctilux 50/f1.0?? --testing-testing!!??

Äntligen!! –för första gången!! -- testas upplösningen, ovetenskapligt?? -- hos drömobjektiven Canon f/0,95 och Leica Noctilux f/1.0?? Aldrig tidigare har data publicerats av en totalt oberoende observatör! Hur skall det gå!! Oväntade resultat utlovas!!

Canon 50mm f/0,95 marknadsfördes 1961 och var länge det ljusstarkaste objektivet på marknaden. Leica Noctilux-M 50mm  f/1 introducerades 1976. Båda objektiven består av 7 element och är likartade i konstruktionen. De båda objektiven, som undersöktes här, har nummer: Noctilux 3434562 och Canon 16162.

Dagens teknik gör det möjligt att montera båda optiken på samma m4/3-kamera, nämligen en Panasonic LumixDMC-GH2.

    

För de optiska testerna användes Paterson Optical Test Target från 1978. Tre testtavlor monterades på en vägg och avfotograferades på 4 meters avstånd. Enligt anvisningar kan då upplösningen avläsas enligt 2 x avläst värde i linjepar/mm.  När man gör denna test måste man tänka på att kamerans sensor har ett visst antal pixels. I detta fallet är det 4608x3456 på en yta av 13x17,3mm. Den maximala upplösningen (Nyquist-gränsen) är då 3456 linjer/höjd. Detta betyder att vi kan inte uppmäta högre upplösning med testtavlorna, om ens detta. Hur många linjepar/mm är då Nyquist-gränsen på bildhöjden?? -- jo den är 266 linjer/mm. Det vill säga på våra tavlor skall vi inta kunna lösa upp mer än 133 linjepar/mm med denna sensor. På grund av "Anti-aliasing" filter hos sensorn kommer upplösningen i praktiken att vara under 100 lp/mm.

Stadigt stativ och 2 sekunders fördröjd självutlösare användes. Tio exponeringar, med omfokusering, för varje bländarvärde utfördes och den bästa plockades ut i Lightroom 3,3. Ingen skärpning förutom den med läge 25 och radie 1.0 gjordes. Bilden beskars till bara testtavlan i centrum och en tavla i ett hörn vid 100%. Det är dessa du kan se i testen.

Optiken är konstruerad för 24x36 mm och eftersom vår censor är 13x17,3 mm så mäter vi inte längst ut i skärpecirkeln(radie 21 mm) utan vid ungfär 11 mm(50%) in på radien. Vi gjorde mätningar på öppen bländare och på bländare 5,6. Vi gick inte högre för risken med diffraktionseffekter.

Full bländaröppning @ centrum och hörn

  

Här uppskattar jag  upplösningen till 78 linjepar/mm för Canon i centrum och motsvarande värde för Leica till 84 linjepar/mm.  I hörnen blir värdena 30 linjepar/mm för Canon och 42 linjepar/mm för Leica.

Bländaröppning 5,6 @ centrum och hörn

   

Här uppskattar jag 90 linjepar/mm för Canon i centrum och motsvarande värde för Leica till 90 linjepar/mm.  I hörnen blir värdena 78 linjepar/mm för Canon och 78 linjepar/mm för Leica.

Det finns en intressant iakttagelse att göra. Om man ställer in fokus på testtavlan i hörnet av testytan så kan man i fallet Noctilux mäta upp att för bländare 1.0 så är värdena för centrum och hörn annorlunda. Centrum blir 42 linjepar/mm och hörn 78 linjepar/mm.  Det betyder att den skarpa fokus-ytan troligen är en sfär och inte ett plan.

Kollar man riktigt noga så är inte skärpe-värdet, vi läser av, oberoende av de använda RGB tavlorna (vi har bara läst av svart/vit tavlan här). De är olika för de olika färgerna!

Slutbedömningen är att de båda objektiven är mycket likvärda upplösningsmässigt. Noctilux är något vassare vid full bländare och har bättre kontrast. Canon har mer problem med mer ”flare”, eftersom antireflexbehandlingen hade utvecklats till bättre lösningar på de 15 åren som skiljer objektiven åt. Båda objektiven är oskarpa ute i hörnen på full bländaröppning och på gränsen till användbara för de vanligaste användningsområdena inom foto. Enligt Paterson går gränsen vid 30 linjepar/mm. Båda objektiven är roliga att fotografera med och vi återkommer med vanliga bilder.

Inlagt 2011-05-25 07:30 | Läst 6404 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter hufvudstaden i Sverige?
Skull varit kul om du hade haft möjligheten o testa
Voigtländer nokton 25mm f0.95, undrar hur den skulle ha klarat sig hos giganterna :)

Mvh Stefan
Svar från Bob Bovin 2011-05-25 14:05
Det skulle va kul, men jag har inte något sådant objektiv. Det finns också flera film-objekriv som är 0,95or, men de har stigit i pris på ebay. Vidare vore det kul att testa det nya 0,95 från Leitz. Men då får nog tomten komma med det!
GH2 har ju en Bayer-mosaik där det finns dubbelt så många pixlar som är känsliga för grönt jämfört med röda resp blå (dvs 8 miljoner gröna men bara 4 miljoner röda och 4 m blå), kanske därför du får lite olika i olika färger.
Svar från Bob Bovin 2011-05-25 14:02
Det stämmer! Den gröna skalan ser något bättre ut, något skarpare. Men skillnaden mot den sv/v är svår att se, eftersom den innehåller alla tre färgerna.
Tack för ditt påpekande.
Intressant och roligt författad test av två legendariska objektiv på modernt kamerahus.
Svar från Bob Bovin 2011-05-25 14:58
Tack för uppmuntran! Nog är de legendariska, 0,95 är inte dummt!
Grandin 2011-05-26 00:27
0,95 är verkligen inte dumt. Jag leker just nu lite med Angenieux 25/0,95 via C-m4/3 adapter på Oympus E-PL2.
Svar från Bob Bovin 2011-05-26 13:26
Det verkar var en mycket intressant kombination!! m4/3 har öppnat en ny intressant väg för foto, Gammalt foto.