SLOW PHOTO <=> EFTERTANKE OCH NÖJE

#1738. Tre grader plus?? –vad betyder det??

En grad plus sedan början på 1900-talet?? –och så minst två grader till?? Kan vi begränsa temperaturstegringen till det?? –ingen vet?? Men forskarna hoppas att det skall gå??

Alarmerande siffror av jordens temperaturstegring bara det senaste året presenteras i världspressen. Men även de nationella instituten sammanfattar de globala mätningar med satelliter.

Land- och havstemperaturen under 2015 har haft en medeltemperatur som är 0,87 grader Celsius över medeltemperaturen för 1900-talet!! Det är det varmaste året sedan 1880!! Temperaturen på havsytan är på samma sätt 0,72 grader högre.

Isen under den arktiska sommar har numera en utbredning som bara är 30% av den som fanns på 70-talet. Den är dessutom bara hälften så tjock. Om jag var isbjörn så skulle jag sikta på att bli vegetarian??

Det finns en del svårförklarliga anomalier i temperaturfördelningen i havet. Strax söder om Grönland är det kallare än omgivande Golfström?? Man undrar ju om det är avsmältningen från glaciären på Grönland som är orsaken??

Havsisen runt Antarktis är 1,2 % större i November 2015 än medelvärdet för 1900-talet?? Observera att det är sommarisen då Kejsarpingvinen matar sina ungar som mest. Samtidigt så smälter glaciärisen i flera områden på Antarktis allt fortare, –på grund av varmare djupvattentemperaturer.

Kejsarpingviner på havsisen vid Snow Hill i Antarktis

Inlagt 2016-01-30 07:51 | Läst 7207 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur mycket är tolv minus två?
Skriv svaret med bokstäver
Något är på gång. Syns tydligt på satelitbilder från då och nu. Frågan är bara när vi människor ska ta hoten på allvar.
Sten
Svar från Bob Bovin 2016-01-30 12:46
Hej,
Jag tror att politiker och ekonomer börjar fatta allvaret. Den breda kunskapsmassan från forskare inom olika discipliner tyder ju på att vi måste sluta bränna fossila bränslen till den grad vi gör nu.
Ha det bra
Bob
Något är nog på gång, men det råder osäkerhet i dessa frågor inom det vetenskapliga samfundet. Betydligt större osäkerhet än vad klimatalarmisterna vill medge. Man bör hålla i minnet att vetenskap inte är någon demokratisk omröstning, där flest antal röstar vinner. Tvärtom är det så att om en handfull ansedda namn är emot - då befinner sig saken på ett hypotesstadium.
Ett och annat kan man faktiskt göra själv Bob. Man kan kolla efter hur det är i den del av verkligheten som man själv har framför ögonen. Det har jag gjort.
Jag har genomfört rätt långa mätserier avseende havsytans läge vid Åland under den senaste 65-årsperioden - utgående från kända märken i fast berg. Det visar sig att vattnet har dragit sig tillbaka 24-25cm, vilket är precis i paritet med den förväntade landhöjningen. Havsytan ligger alltså still de senaste 65 åren.
Varför gör den det? Om stora landbaserade isar smälter, då måste det få som följd att havsytan höjs.
Det nu gängse klimatscenariet stöds alltså inte på en viktig punkt av mina egna undersökningar i den fysiska verkligheten.

Sedan är dina (ant)arktiska bilder alltid fina och intressanta - det är ju en tröst på en fotosida!
Svar från Bob Bovin 2016-01-30 15:13
Hej,
Vetenskap är demokratisk om något, ty det utvärderas och modifieras ständigt av kritisk granskning. Vanligen av många olika forskare med något olika bakgrund. Det finns ingen absolut sanning, utan modifieringar sker ständigt. Just nu är den vetenskapliga bedömningen att vi måste justera en del ev energiproduktionen för att minska förbränningen av fossila bränslen.
Den globala förändringen av vattenståndet i haven är mycket komplicerade att studera. Det sänds nu upp satelliter för att bättre följa det förloppet. Lokala iakttagelser är naturligtvis intressanta att följa. Kaptenen på det lilla skeppet Stockholm, som varje år kör runt turister, 12 åt gången, i Svalbard, har sett hur klotets tredje största glaciär har dragit sig tillbaka hundratals meter på 20 år. Observera att detta är en glaciär som delvis ligger på land och delvis flyter ut i havet. Precis som många av glaciärerna i Antarktis.
Ha det bra
Bob
syntax 2016-01-30 17:13
Det går nog över min horisont vad utvärdering, kritisk granskning, och modifiering har med demokrati att göra? Jag vidhåller alltså: Vetenskap har inte ett smack med en demokratisk omröstning att göra - där störst antal röster vinner.
När jag var doktorand i geografi brukade vi säga: "När kartan och verkligheten inte överensstämmer, så gäller verkligheten". Det gör den nämligen - ovillkorligen!
Verkligheten är den att du och andra som talar om landbaserade isars dramatiska avsmältning, och höjningen till följd därav av världshavens yta måste förklara: Vart har allt vattnet tagit vägen? Mina mätningar visar att det inte finns i Östersjön. Det uppstår även ytterligare en knepig nöt att lösa: Om världshaven höjs med minst tre millimeter per år sedan länge (som påstås) handlar det om enorma mängder vatten, och då måste det komma in stora mängder friskt bättre syresatt vatten genom Öresund till Östersjön. Detta har inte skett. Det sista större inflödet var på 1990-talet, och det var bara ett punktinflöde.
Alltså Bob - var är allt vattnet?
Svar från Bob Bovin 2016-01-30 17:51
Enligt SMHI så har havsnivån stigit med 15 cm under de senast hundra åren.
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6387!webbhavsvattenstand%5B2%5D.pdf
Globalt 3 mm/år
/B
syntax 2016-01-30 22:00
Det hjälper liksom inte Bob. Var är allt vattnet??
Jag vet inte om du har titta på Kungl. Vetenskapsakademiens senaste genomgång av klimatforskningen? Där slår man fast att (ordagrant citat): "Höjningen av havsytan är osäker..." Det är så långt denna ärovördiga institution kan sträcka sig språkligt, när man menar: Ni snackar skit.
Att något måste ske förstår var och en efter bl.a.överenskommelsen i Paris...
så är det helt klart.....vi kan inte på Moder jord leva som vi gjort..
För kommande generationer vill jag tänka positivt men gör jag det egentligen?
Så bilden det vet du att jag är mer än förtjust i dina dessa .
Gun-Inger
Svar från Bob Bovin 2016-01-31 11:17
Hej,
Hoppas nu att ekonomerna kan inse vad som behöver göras för att tjäna pengar på bättre miljö.
De här fåglarna är ena riktiga kämpar.
Ha en fin söndag
Bob och Ninni
Ove 2016-01-31 15:10
Citat G-I: "efter bl.a.överenskommelsen i Paris... så är det helt klart.....". överenskommelse om vad då och vad är det som är klart - sanningen är den att de behöver inte fatta några nya överenskommelser, detta då målet redan är spikat och klart och hur på vilket vis det ska uppnås. Att klimatmålsdelegaterna i Paris verkar obeslutsamma är bara ett väl repeterat teaterstycke, de vill bara inte exponera sig för den enorma ilska som omedelbart skulle genereras och riktas mot dem om de enormt negativa konsekvenserna för västvärldens befolkningsmassa blev känd, ja de tänker säkert på hur det gick för Ceauşescu.