Multireporter och opinionsbildare. Det som står i min blogg är mina högst privata tankar och åsikter.

Lettlands sak är vår!

Under den senaste tiden har fler och fler kort lagts på bordet angående de svenska storbankernas vanvettiga och agressiva utlåning i Baltikum och Ukraina. Störst risker har bankerna tagit i Lettland där de lånat ut stora pengar i euro till lyxkonsumtion och oseriös fastighetsspekulation, i många fall har bankerna inte ens kontrollerat låntagarnas kreditvärdighet. Nu när den ekonomiska bubblan i Lettland har spruckit och miljardförlusterna ökar för de svenska storbankerna så slår dessa förluster även mot oss vanliga löntagare i Sverige med prisstegringar på importerade varor på grund av att kronkursen kraftigt försvagats mot andra valutor.

Skulle läget förvärras i framtiden på grund av en eventuell devalvering av den lettiska latten kommer även vi i Sverige att drabbas hårt på grund av de svenska bankernas allt för stora girighet i Lettland, detta med tanke på att merparten av lånen har skett i euro. Den svenska regeringen har gått in med garantier för att förhindra att bankerna går i konkurs och att de fortsatt får låna de pengar som de behöver till sin verksamhet via staten. Faller Lettland kommer även Sverige att skakas. Lettlands sak är så att säga vår sak! Jag tror inte att Sverige kommer att dras med i ett eventuellt fall men vissa av oss medborgare kommer att få det mycket tufft ekonomiskt.

Den krisen som vi  upplever i Sverige idag har inte med partifärg att göra. Vi kan inte skylla krisen på vare sig borgare eller socialdemokrater. Krisen beror delvis på att tre av våra fyra storbanker och deras stora risktagande i Baltikum och Ukraina. För en sund bank är det brukligt att inte låna ut mer än 20 procent än summan av de pengar som banken själv har lånat av små- och storsparare allt för att banken risk ska bli så liten som möjligt. I Baltikum och Ukraina har de svenska storbankerna i sin girighet övergett det sunda banktänkandet och kastat sig in i kortsiktigt vinsttänkande med stora risker som följd och lånat ut betydligt mer än de brukliga 20 procenten. Hade inte storbankerna agerat som de gjort i Baltikum och Ukraina skulle Sverige ha stått väl rustat att rida igenom den världsomspännande ekonomiska krisen. Jag förstår att finansminister Borg håller hårt i statens börs och inte gör åt pengarna i statens kista innan han har sett och förstått den fulla vidden av de svenska storbankernas vanvettsaffärer i öst.

Som det ser ut idag är det de svagaste i det lettiska samhället som får bära den ekonomiska bördan som följt i spåren av att den ekonomiska bubblan har spruckit. Enligt IMF´s kalkyler kommer över 50% av Lettlands BNP att behöva gå till att betala av krislån under nästa år och redan idag har Lettland mycket stora svårigheter att uppfylla IMF´s krav trots mycket stora nedskärningar i sin budget. Det står tyvärr klart att det kommer att ta mycket lång tid för Lettland att återhämta sig. Det talas redan idag om att skolor för handikappade barn, ålderdomshem, psykiatriska inrättningar, skolor, daghem och andra viktiga offentliga instutitioner kommer att behöva stängas som en följd av den stora ekonomiska krisen i Lettland, det finns helt enkelt inga pengar till löner eller underhåll kvar. Vart barnen, de gamla och sjuka ska ta vägen talas det inte om men förmodlingen hamnar de på gatan. Den lettiska polisens löner har sänkts vilket har lett till att kriminaliteten ökat lavinartat, framförallt har äldre män och kvinnor på landsbygden drabbats hårt av den ökade kriminaliteten. Arbetslösheten i Lettland kommer enligt en del bedömmare att vara mellan 15 och 25 procent i slutet av år 2010, många av dem som blir arbetslösa i Lettland har bara ett socialbidrag på litet mer än en tusenlapp att leva av och på grund av att administreringen av socialbidrag går trögt kan det ta flera månader innan de får sina pengar om de inte ger en gåva till handläggaren dvs (mutor är tyvärr vanligt förekommande i Lettland). Risken för att många letter framförallt på landsbygden kommer att svälta i vinter är överhängande. Allt detta har letterna de svenska storbankernas aggresiva jakt på fler marknadsandelar och kortsiktiga vinster att tacka för.

Vad gäller Sverige så kommer vi med största sannolikhet att ha en svag kronkurs i många år framöver tills de utländska investerarna har återfått förtroendet för våra banker igen. Bankernas miljardlån från staten kommer så småningom att betalas tillbaka, precis så som skedde efter krisen 1992. Men det är beklämmande att vi inte kan använda alla de miljarder som finns i statens börs till att satsa dem på vård, skola och omsorg samt arbetsskapande åtgärder, än att använda våra pengar till att ånyo rädda klantiga banker som återigen riskerar att spela bort hundratals miljarder kronor.

Vi ska heller inte agera oförnuftigt och straffa de ansvariga bankerna genom att byta bank. Ett sådant förfarande kan i nuläget resultera i att krisen i Sverige fördjupas, bankernas likviditet skulle i sådana fall försämras och staten skulle bli tvungna att skjuta till ännu mera pengar. Vänta i stället ett par år med eventuella bankbyten tills läget på finansmarknaden stabiliserats!

Jag avslutar detta långa inlägg med frågan: Varför lär vi oss aldrig av våra misstag?

Källor: The Baltic Times, IMF, TT, Dagens Industri, egna intervjuer med företrädare för olika lettiska handikapporganisationer, biståndsorganisationer samt en högt uppsatt internationellt meriterad lettisk politiker.


Mörka moln tornar upp sig över Riga © Mikael Good, 2008


Ett bostadsområde som byggdes under sovjettiden, nu är många av lägenheterna kraftigt belånade © Mikael Good, 2008


En svensk storbanks pampiga kontorsskrapa i Riga © Mikael Good, 2008
(fotot är taget genom en bilruta, därav de konstiga skiftningarna i himlen)

Dagens låt: Money - Pink Floyd

//Chasid

Inlagt 2009-04-30 14:55 | Läst 7150 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur många stjärnor ser du här? * * *
Skriv svaret med bokstäver
Svaret på din fråga är nog inte lätt att hitta. Snarare kan man väl konstatera följande oavsett ämne eller åsikt i den här frågan. Att vi aldrig lär oss och för det mesta upprepar misstag om än i skiftande variationer.
Har så gjort i alla tider och kommer så att göra framöver. Detta är helt enkelt mänsklighetens öde.
Svar från Chasid 2009-04-30 15:31
Those who cannot learn from history are doomed to repeat it.(De som inte kan lära av historien är dömda att återuppleva den.)
George Santayana
Människan är väl det enda djur som inte lär sig av sina misstag, detta finns det alltför många exempel på för att tro något annat.
Jag undrar vad dom som skrev på lånen fick för det, för den som inte skulle begära något för en sådan underskrift blir inte bankdirektör.

Godtycklig utlåning (för det är inte vem som helst som får lån i den dimensionen på liknande sätt) är ett marknadsliberalt problem som bör regleras av exempelvis IMF för att det inte skall få så stora globala skadeverkningar.
Men nu är IMF ett marknadsliberalt verktyg för att i-länder skall kunna göra i stort sett vad dom vill, och det är dom sämst beställda som får "pröjsa".

Som du skrev så är inte krisen ett partipolitiskt verk, dock ett ideologiskt.

Mvh Janne