Straight Photography!

The Roots of Photography is Snaps!
Back to the roots!

Straight 6478 // Den nya analoga fotografin är här! Är den verkligen ny?

Bilden har inte det minsta med innehållet i bloggen att göra! ;)

Men ställde frågan till Bing Chat GPT-4, om den nymornade analoga fotografin! "Har en ny sorts analogt fotograferande uppstått numra? Som är skild från den tidigare analoga fotografin?"

Svar från Chat GTB:
Ja, det är mycket möjligt. Det har faktiskt varit en ökande trend med analog fotografering de sista åren. Här är några anledningar till varför detta kan vara fallet:

* Autenticitet: Analog fotografering anses av många ha en viss äkthet som digital fotografering inte kan uppnå. Detta kan bero på den unika kvaliteten och känslan av analoga bilder.

* Begränsningar: Analog fotografering har vissa begränsningar jämfört med digital fotografering, som antalet bilder som kan tas med en filmrulle. Dessa begränsningar kan faktiskt ses som en fördel, eftersom de tvingar fotografen att vara mer medveten och eftertänksam när de tar bilder.

* Fysikalitet: Processen att ta analoga bilder, från att ladda filmen till att framkalla bilderna, är mycket mer fysisk jämfört med digital fotografering. Detta kan vara tilltalande för de som uppskattar det hantverk som är involverat.

* Motreaktion: Återkomsten av analog fotografering kan ses som en motreaktion mot den digitala eran. I en tid då allt är snabbt och omedelbart, kan det finnas en längtan efter att sakta ner och återgå till det grundläggande.

* Unikhet: Varje analog bild är mera unik, eftersom den inte kan dupliceras lika lätt som en digital.

Ok, om det nu är så här, hur skall jag då göra? Jag som aldrig riktigt lämnat den tidigare analoga fotografin, kan jag hoppa på det här nya analoga tåget?
Måste försöka fundera mer på vad Chat egentligen påstår om det nya analoga, och själv försöka analysera det nya! Och om jag kan vara med! Eller så får jag tuffa på i den gamla analoga ett tag till!

Inga lätta grejer att fundera på! Men det e bra att fundera, även om det blir fel, som Hypatia sa en gång!

Hur som helst, i dag är det Nyårsafton!
Så gott Nytt År! :)

/Bengan

Postat 2023-12-31 08:42 | Läst 950 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Straight 6477 // Ny dag och kanske några bilder.....

Praktiskt liten kamera, och den hänger fint skyddad under vinterjackan! Och lätt att ta fram se'n också, om nu något intressant dyker upp, så vi får se!

Ha en fin dag ni med!
/Bengan

Postat 2023-12-30 08:52 | Läst 647 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Straight 6476 // In any case, it reminds a lot of how it was earlier in the years!

I mitt förra blogginlägg, “SAME AS IT NEVER WAS”, länkade jag till en uppsats som väckt mitt intresse! Uppsatsen undersöker bla. kulturen och värderingarna kring den analoga kameran och det analoga fotografiet i dagens digitala fototid! Den ställer bla. frågor som: "Varför finns det fortfarande fotografer som föredrar analog teknik? Vilken roll spelar då analog fotografering i en värld dominerad av digital fotografi?"

När vi fotograferar analogt idag, använder vi oss sannolikt även av en "ny form" av analog fotografering, eller hur man nu skall formulera det hela, men med den här äldre tekniken! Eller med en annorlunda teknik som man kanske säger numera! Men det finns såklart en del beröringspunkter, en är att vi ofta digitaliserar en del av våra analoga bilder! Jag tycker också att det finns något mer i det analoga fotograferandet, något som kanske inte är så uppenbart, snabbt och klart synligt!
Något litet mer subtilt liksom!

Intressant det här!

/Bengan

Postat 2023-12-29 09:18 | Läst 784 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Straight 6475 // SAME AS IT NEVER WAS Det analoga fotografiet och dess fält i en digital tid

"Det kan verka märkligt att det analoga fotot fortfarande finns när tekniken utvecklats så pass mycket. Att det trots allt gör det är ett bevis på att människor tycker att det är värt besväret. Att detta pågår i en annars digitaliserad värld, särskilt bland i övrigt digitala ungdomar, är kanske inte så konstigt som det först verkar. Jag kommer i den här uppsatsen att närmare undersöka den kultur som omger det analoga fotot, och identifiera de sociala och kulturella processer som ligger till grund för det moderna analoga fotografiets uppsving."

"Syftet med denna studie är att undersöka de värden som omger den analoga kameran och fotografiet som praktik. Detta för att försöka svara på frågan om varför människor använder analoga kameror i dag."  
(Manne Berggren Wiklund, Från en uppsats, Umeå Universitet)

Intressant, här är hela läsningen för den som vill!
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1582238/FULLTEXT01.pdf

/Bengan

Postat 2023-12-28 15:22 | Läst 762 ggr. | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

Straight 6473 // Om att söka kreativitet i sitt fotograferande! :)

Bilden här har inget med innehållet i bloggen att göra!

Tog hjälp av AI i morse med funderande om bildkreativitet! Och ställde frågor som, "är det bra att låta vänner och kompisar bedöma mina bilder?"
- Ok, det går men det blir ofta bara snälla gillanden och en tröst för stunden och leder sällan kreativt vidare, så blev det ungefärliga svaret!

"Kan man försöka vara okänd i en grupp då, för att få bättre kreativt stöd? Där dom inte vet vem man är?"
Och där blev svaret ungefär så här, - det beror på hur kreativ den här gruppen är!

Inte så lätt det här! För hur skall jag som söker kreativitet se om en grupp är kreativ?

Se'n ställde jag en del andra frågor, tex om Multitasking, där AI svarade det jag redan visste, att göra olika saker samtidigt, det fungerar sällan bra, även om vi själva tror det! Och långsiktighet är bra! Och ensamhet kan i vissa fall vara bra för tänkandet och ofta för en egen kreativitet! Och att umgås med udda bildtänkare är också bra!
Lätt för en Turingmaskin att säga tänkte jag, för hur hittar man de här udda bildtänkarna?

Ok, för att göra ett mycket kort sammanfattaning, att söka kreativitet, eller att försöka öka sin egen bildkreativitet, det är nog svårt!
Men det borde gå! Om man nu vill försöka bli mer kreativ!
Och i det här sökandet försöka undvika vissa störande moment, men ändå försöka göra det så att ingen tar illa upp! :)

/Bengan

Postat 2023-12-28 07:55 | Läst 633 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera
1 2 3 ... 8 Nästa