Ps. Vad gäller bilden ovan, så tycker jag att den är poetisk, men det kan bero på att jag var där och tog bilden tillsammans med någon, och vi hade suttit här vid Kåseberga och samtalat om saker och ting som gjorde att vi glömde bort tid och rum!  :)
Men, poetiska bilder kan vara svåra att förmedla, speciellt då privata, då det ofta finns en historia i bilden, som inte betraktaren vet något om, tyvärr!