The Roots of Photography is Snaps!
Back to the roots!

Straight 545 / "Här färdas Thomasevangeliet som ett nyfött barn...."

 

 

För att avsluta mina bloggfunderingar om mitt Julläsande vad gäller Jesus, så kommer här några av mina egna trossatser.
För vi har väl trosfrihet va!? ;)


I Nya Testamentet (NT) är Pauli brev äldre än de fyra evangelier som valts ut att få ingå i NT.

Pauli brev är den äldsta delen av NT, och typiskt för dessa är att Paulus inte verkar känna till någonting alls om Jesu liv fram till korsfästelsen, om hans föräldrar, vänner, mirakel och lärjungar. Paulus nämner inte ens Judas Iskariot.

Om Paulus endast haft tillgång till Thomasevangeliet och liknande uppställningar av Jesusord,
kan det möjligen förklara Pauli avsaknad av kunskaper om den historiske personen Jesus.

Från början fanns nog bara Jesusorden, "Jesus säger..."
Något annat var ju inte intressant.

Men efter ett antal år så behövdes en mer komplett bild av Jesus i den framväxande kyrkan, och då kom det vi kallar evangelierna (och hur man skulle hålla gudstjänsten).

Och som det står i Lukas evangelium:
"Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss så som det har berättats för oss av de som från första stund varit ögonvittnen....
och efter att ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ned det för dig, högt ärade Theofilos."

Och då sammanställde våra kyrkofäder några av dessa evangelier, i det vi kallar Det Nya testamentatet.


Men nu efter nästan tvåtusen år har vi även fått se och läsa några av de andra evangelierna som våra kyrkofäder valde bort.


Det är kanske det som Jesper Svenbro skriver om!?

"Här färdas Thomas-evangeliet som ett nyfött barn i famnen på en som inte vet vem det är.
Längs koptiskans gamla kamelstig.
Det nyfödda barnet sover i famnen på honom som inte vet vem det är.
Kamelen bär en gungande himmel på ryggen."

Ett nyfött barn igen....

 

Sedan är det upp till oss att tro, eller som Jesus säger i Thomasevangeliet:
"Den, som söker, upphör icke att söka, till dess att han finner, och när han finner, blir han bestört, och när han är bestört, blir han förundrad....."

 

Ha en god fortsättning på Julen önskar Bengan

 

 

Inlagt 2009-12-28 08:19 | Läst 11582 ggr. | Permalink

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.

(visas ej)

Hur mycket är tre plus två?
Skriv svaret med bokstäver
Väldigt vackra bilder till dina funderingar Bengt. Kanske är det i brottytan mellan olika element vi kan åskådliggöra vår tids intellektuella situation. Den västerländska postmetafysiska och icke-religiösa självförståelsen utmanas av det religiösa medvetandet.
Och så finns det de som hävdar att Jesus och Paulus är samma person.
/John-Erik
Djupa funderingar och jag rekommenderar varmt Bo Gierz förklaringar av NT. Vill du läsa mera om övriga evangelier som har förekommit i historien som städades bort så kan jag rekommendera "Apokryferna till Nya Testamentet, urval och översättning" av Bertil Gärtner. Som sagt så fick Paulus kämpa mot Gnosticism som nu har en nyare form i New Age.
Det var mycket riktigt de gnostiska tendenserna i Tomasevangeliet som gjorde att det avvisades en gång i tiden. Med tanke på vad gnostisimen stod för, bl a elitism och kroppsförakt så ska vi nog vara tacksamma för att kyrkofäderna bekämpade den. Därmed inte sagt att Tomasevangeliet skulle vara ointressant läsning, men man får läsa boken medvetet, med kunskap om varför den ratades.
En annan bok för den intresserade av texter som gör anspråk på att vara mer eller mindre bibliska: FYND OCH FUSK: FALSARIER OCH MYSTIFIKATIONER OMKRING JESUS. Författare: BESKOW, PER.
Svar från Benganbus 2009-12-28 12:35
Det här äldre kyrkliga åsikten kvarstår hos många troende, att Thomasevangeliet är gnostiskt, trots att man nu kan läsa evangeliet själv och bilda sig en egen uppfattning.
Tror det här och en del andra saker kommer att vara en överlevnadsfråga för vår kristna kyrka.
Att inte fastna i det gamla, och att man kanske måste tänka om litet.

Vår kyrka som har uppstått i en annan tid med andra värderingar och med andra motiv för tvåtusen år sedan.

Och har man inte insett det, så får nog kyrkan bara en massa lokaler att underhålla.
/B
Man ska nog också tänka över varför kyrkofäderna valde de delar de gjorde, och läsa all religiös skrift medvetet. Ty religion (speciellt kristendomen) är det perfekta styrmedlet, vilket ju tyvärr visas om och om igen.

Men, man får såklart tro vad man vill! :)

Själv väljer jag att vara en brinnande ateist.
Jag tror att du har rätt, Bengan på en punkt. Vi behöver ibland våga tänka mera nytt i kyrkorna, hitta ett modernare sätt att tilltala människor. Intressant att du lyfter fram Tomasevangeliet. Men vilken grund, vilka skrifter etc ska vara normerande? Det jag ville säga vara bara att jag tror att det är viktigt att veta vad gnostism är. En riktning som hotade mycket av det positiva i kristen tro. Nationalencyklopedin skriver: Med sin starka världsflykt står Tomasevangeliet på gränsen till gnosticismen. Troligen har det sammanställts inom en asketisk och gnostiserande kristen grupp, kanske i Syrien".
Jag tror att en av de oförenliga punkterna mellan det gnostiska och den kyrka vi känner är att det gnostiska hävdar att frälsningen finns att finna inom en själv och endast där och vår traditionella kyrka hävdar att vägen till frälsningen går genom en okritisk tilltro till Kristus och kyrkan. Gnosticismen ifrågasätter därmed hela den auktoritetstro kyrkan till stora delar vilar på, och skulle detta synsätt slå rot faller kyrkan som vi känner den.
Sett ur det ljuset blir det ganska förståeligt att kyrkan i alla tider bekämpat och bekämpar gnosticismen, den slåss sas för sin egen existens.

Sedan har nog det gnostiska bl.a. fått ett uppsving i takt med att New Age rörelsen vuxit, även om man där ofta söker någon sorts genvägar till saligheten ;)

Nu är jag personligen varken traditionellt kristen eller gnostiker, men tycker väl att gnosticismen iom sin uttalade misstro mot olika kyrkliga auktoriteter ligger närmare min egen syn i dessa frågor.

Vidare tycker jag att gnosticismen till delar innehåller tankegods som går att finna i de Indiska religionerna, så ett tidigt tankeutbyte med dessa är nog ganska troligt.

Jag tycker att det är lite synd att många kristna i dag inte riktigt vill se kyrkan som historisk maktapparat och ens överväga tanken att en hel del som görs och gjorts i kyrkans namn är att härleda till dess maktambitioner. Makt korrumperar som sagt, oavsett om den utövas i kyrkans namn eller på andra sätt.

-affe
Urban, Per Beskow som du hänvisar till är ju en i högsta grad kyrkans man såsom prästvigd, upptagen i katolska kyrkan och tidigare Associate Professor vid jusuiternas universitet i Boston m.m. (enl. Wikipedia).

En sådan mans synpunkter kan iofs vara intressanta, men bör nog i högsta grad ses som en partsinlaga.

Om nämnde Beskow står som författare till de artiklar i NE som berör t.ex.gnostisism vore detta olyckligt och knappast förenligt med de krav på saklighet och opartiskhet som man kan kräva av ett nationellt uppslagsverk.

Nu vet jag inte om man låtit Beskow skriva den typen av artiklar i NE, men han är ju som bekant en ledande skribent i NE vad gäller kristna frågor.

-affe
Tror man skall se Kristendomens motvilja till den sk. Gnostisismen i den tidiga kampen om vilken linje av Jesu lära som skulle gälla.
Det fanns flera olika inriktningar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom#Historia

Och hade inte Kristendomen, den Ortodoxa läran, kommit in i Romarriket via Konstantin den store , med Romarrikets spridnings och maktmöjligheter, och om inte kristendomen haft sin organisation, med Biskop, Präster och gudstänstordningen, så hade nog vår del av Kristendomen varit lika oansenlig i dag som den sk, Gnostisismen.

Sedan har nog Kolonialism haft en stor del av kristendomens spridning. Frivilligt eller med tvång.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonialism

Så frågan kvarstår nog, när maktmedlen börjar att sina, hur gör vi nu?

/Bengan


Vad gäller det man kallar Gnostisismen, så finns det en del att läsa i Elaine Pagels bok, "De gnostiska evangelierna".
Vad gäller The Nag Hammadi Library, så finns det en mängd sk. Gnostisk litteratur/böcker eller dokument där, men även Platon.
http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html

Vad gäller Thomasevangeliet och att det skulle vara gnostiskt.
Det finns andra saker i de Jesusorden som är känsligare än att vara gnostiska, det upptäckte nog kyrkofäderna, dummare än så va dom inte.
Så det va bäst att även kalla Thomasevangeliet för gnostiskt och lägga det i samma låda. Man trodde nog aldrig att Thomasevangeliet skulle hittas.
Håller med om att kyrkans äktenskap med makten, som inleddes med Konstantin, lett till mycket elände, av just den anledning som nämnts: Makt korumperar. Men att därmed påstå att grunden för det kristna tror och bygger sina liv på är förkastligt är att kasta ut barnet med badvattnet. Själv har jag ingen anledning att t ex försvara statskyrkosystem, medeltida påvar, etc. Kyrkan som institution mår bara väl av att granskas i sömmarna. Det goda och det förkastliga har funnits sida vid sida genom hela kyrkans historia. Fel och brister finns överallt, hos ateister, agnostiker, hos kristna, muslimer osv. Det är när den där svartvita bilden av oliktänkande kommer fram som vi är riktigt illa ute. Detta är inte sagt i polemik mot något inlägg. Beträffande mina inlägg så är de givetvis subjektiva, liksom alla andras. Per Beskow är för övrigt även docent i religionshistoria, tidigare lektor i kyrkohistoria vid Lunds universitet.
Det här håller på att bli riktigt intressant! :)
Men som vanligt, i kyrkliga frågor, så blir det mellan för få debattörer, även i bloggen! ;)

Affe säger att Gnostisismen delar tankegångar med de indiska religionerna, och det är nog sant, man har sagt att många religionsströmningar under den här tiden kom österifrån.

Att vägen mot Indien var öppen, och viktig, märks även på att aposteln Thomas anses ligga begravd i Madras, och att det finns ett antal Thomaskristna i Indien.

Men det intressanta med Thomasevangeliet är nog att det är så tidigt....
Även om de flesta angriper evangeliet med att kalla det Gnostiskt, och kanske inte vill se något annat mycket mer intressant....
Det finns forskare som daterar evangeliet, eller man kanske skall kalla det "Jesusorden", till någonstans mellan år 50-200 beroende på om man är anhängare av tvåkällshypotesen eller inte.

Om det är från år 50 så ligger det väldig nära Jesu liv.....

Och det som är mest avvikande från alla andra evangelier, det är orden som varje utsaga börjar med:"Jesus säger...."

För mig känns det som om någon gick tillsammans med "Den levande Jesus" och noterade de levnadsregler som Jesus förmedlade..."

Det finns andra texter i Nag Hammadi....

"The secret words that the savior spoke to Judas Thomas which I, even I, Mathaias, wrote down, while I was walking, listening to them speak with one another....."

Och för den som vill, så finns det hur mycket som helst att läsa om Thomasevangeliet på nätet....
Men det mesta är på engelska.
/B
Tack för ytterligare ett intressant ämne att fördjupa sig i! Du är bra på att gräva upp sådana
“Historiske Jesus”?!?
Genom att bara använda denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar din kristna- [försedd] med skygglappar-agenda-som förlitar sig på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.

Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.

Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.
Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).

Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.
Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.
Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.

Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?